Digital ordlista

Förstå den digitala världens termer

 • Visa alla
 • Design
 • Digital marknadsföring
 • Sökmotoroptimering
 • SoMe
 • Verktyg
 • Webbutveckling
#
 • 5XX

  5XX-statuskoder är HTTP-svar som indikerar serverfel, vilket betyder att servern misslyckades med att uppfylla en till synes giltig begäran från klienten. Dessa fel tyder på problem på webbplatsens server, inte användarens sida, som kräver undersökning och lösning på serversidan.
  Läs mer om 5XX
 • 500

  Ett 500-fel är ett allmänt felmeddelande som indikerar ett internt serverproblem på webbplatsen du försöker komma åt. Det betyder att något gick fel på webbplatsens server, men det exakta problemet är inte specificerat, vilket ofta kräver att webbplatsadministratören löser problemet.
  Läs mer om 500
 • 4XX

  4XX-fel är HTTP-statuskoder som indikerar att en begäran från klienten (som en webbläsare) inte kan uppfyllas av servern. Vanliga orsaker inkluderar en felskriven URL (404 Not Found) eller brist på åtkomsträttigheter (403 Förbjuden), vilket pekar på ett problem på klientens sida.
  Läs mer om 4XX
 • 404

  Ett 404-fel är en standardsvarskod som indikerar att webbplatsen du försöker nå inte kunde hitta den begärda sidan. Det betyder ofta att sidan har tagits bort eller att webbadressen har skrivits felaktigt, vilket signalerar användare och sökmotorer att innehållet inte är tillgängligt.
  Läs mer om 404
 • 3XX

  3XX-statuskoder är en del av HTTP-svarsmeddelanden som indikerar omdirigering. De berättar för webbläsaren att den efterfrågade sidan eller resursen har flyttats till en annan plats och att den måste omdirigera dit. Detta inkluderar koder som 301 för permanenta drag och 302 för tillfälliga.
  Läs mer om 3XX
 • 301

  En 301-omdirigering är ett permanent sätt att skicka både användare och sökmotorer till en annan URL än den de först begärde. Det används vanligtvis för att omdirigera trafik från en gammal webbsida till en ny, vilket hjälper till att bibehålla SEO-värdet och säkerställa en smidig användarupplevelse.
  Läs mer om 301
A
 • Automatisering

  Automation innebär att använda teknik för att utföra uppgifter utan mänsklig inblandning, effektivisera processer för att öka effektiviteten och minska fel. Inom digital marknadsföring kan den hantera e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och reklamkampanjer, vilket frigör tid för strategi.
  Läs mer om Automatisering
 • Auktoritet

  Auktoritet inom SEO innebär att bli erkänd som expert inom ditt område. Det tjänas på att ha högkvalitativt innehåll, starka bakåtlänkar och ett gott rykte. Webbplatser med hög auktoritet är betrodda av användare och sökmotorer, vilket leder till högre ranking och trafik.
  Läs mer om Auktoritet
 • API

  API, eller Application Programming Interface, är en uppsättning regler och protokoll för att bygga och interagera med mjukvaruapplikationer. Det tillåter olika program att kommunicera med varandra, vilket gör att funktioner och data kan delas mellan olika plattformar.
  Läs mer om API
 • Användarengagemang

  Användarengagemang handlar om hur människor interagerar med din webbplats. Det inkluderar tid på webbplatsen, klick, kommentarer och delningar. Högt engagemang innebär ofta att innehåll är relevant och intressant, vilket är viktigt för SEO och locka fler besökare.
  Läs mer om Användarengagemang
 • Annonsväxling

  Annonsväxling är en inställning i digitala annonskampanjer som styr hur ofta olika versioner av annonser visas. Det hjälper till att testa annonsens effektivitet genom att rotera dem jämnt eller gynna de bäst presterande, och optimera kampanjens övergripande resultat.
  Läs mer om Annonsväxling
 • Annonstillägg

  Annonstillägg i Google Ads är ytterligare information om ditt företag, som telefonnummer, länkar till specifika sidor eller recensioner. De utökar din annons, gör den mer informativ och märkbar, vilket kan leda till högre CTR.
  Läs mer om Annonstillägg
 • Annonstext

  Annonstext är textdelen av ett reklambudskap som syftar till att övertyga eller informera potentiella kunder om en produkt eller tjänst. Effektiv annonstext fångar uppmärksamhet, kommunicerar fördelar och uppmuntrar läsaren att vidta en specifik åtgärd, som att göra ett köp.
  Läs mer om Annonstext
 • Annonsschema

  Ett annonsschema inom digital marknadsföring är en plan som anger när dina annonser kommer att visas. Det låter dig välja veckodagar eller tider på dygnet och anpassa dina annonser till din publiks surfvanor. Effektiv schemaläggning optimerar annonsexponering och budgetanvändning.
  Läs mer om Annonsschema
 • Annonskampanjer

  Annonskampanjer är en serie annonser som fokuserar på ett gemensamt tema eller mål, som att marknadsföra en produkt eller öka varumärkesmedvetenheten. De är strategiskt planerade och genomförda på olika plattformar, designade för att engagera din målgrupp och driva specifika åtgärder.
  Läs mer om Annonskampanjer
 • Annonsgrupper

  Annonsgrupper är samlingar av relaterade annonser inom en kampanj i Google Ads. De hjälper till att organisera dina annonser efter ett gemensamt tema, till exempel liknande produkter eller tjänster. En effektiv annonsgrupp möjliggör mer riktad annonstext och bättre sökordsmatchning.
  Läs mer om Annonsgrupper
 • Ankartexter

  Ankartexter är texter som används i hyperlänkar för att beskriva destinationen av länken. Dessa texter är synliga för användare och ger en ledtråd om vad de kan förvänta sig när de klickar på länken. En bra ankartext är både informativ och relevant för den länkade sidan.
  Läs mer om Ankartexter
 • Analys

  Analys i digital marknadsföring innebär att använda data för att förstå och förbättra onlineprestanda. Den spårar hur människor interagerar med din webbplats eller kampanjer, ger insikter om vad som fungerar och vad som inte gör det, och hjälper dig att fatta välgrundade beslut för att optimera strategier.
  Läs mer om Analys
 • ALT-text

  ALT-text är en kort beskrivning som läggs till på bilder. Det hjälper sökmotorer att förstå vad bilden handlar om när de inte kan se den. Detta förbättrar SEO och tillgängligheten, vilket gör din webbplats mer användarvänlig, särskilt för dem som använder skärmläsare.
  Läs mer om ALT-text
 • AI

  AI, eller artificiell intelligens, syftar på simulering av mänsklig intelligens i maskiner programmerade att tänka och lära som människor. Det används inom olika områden, från automatiserad kundservice till prediktiv analys, förbättrad effektivitet och beslutsfattande.
  Läs mer om AI
 • Ahrefs

  Ahrefs är ett omfattande SEO-verktyg som hjälper marknadsförare att analysera webbplatser och optimera deras sökmotorsynlighet. Den tillhandahåller data om bakåtlänkar, sökord och innehåll, vilket gör det lättare att förstå vad som behövs för att förbättra rankingen och driva mer trafik.
  Läs mer om Ahrefs
 • After Effects

  After Effects är Adobes kraftfulla verktyg för att skapa visuella effekter och rörlig grafik. Det används ofta i videopostproduktion för att förbättra materialet med fantastiska effekter, animationer och titlar, vilket gör det möjligt för kreatörer att ge filmisk kvalitet till sina videor och animationer.
  Läs mer om After Effects
 • Affiliate marketing

  Affiliate marketing är en strategi där du marknadsför någon annans produkter och tjänar en provision för varje försäljning som görs genom din remiss. Det är en win-win för båda parter; du får del av vinsten, och de får fler kunder genom dina marknadsföringsinsatser.
  Läs mer om Affiliate marketing
 • Ad Rank

  Bestämmer positionen för en annons på en sökmotors resultatsida (SERP). Den baseras på budbeloppet, annonskvaliteten vid auktionen, sökkontexten och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat.
  Läs mer om Ad Rank
 • A/B testning

  A/B-testning är att jämföra två versioner av en webbsida eller annons för att se vilken som ger bäst resultat. Genom att ändra ett element i taget kan du se vad som påverkar användarnas beteende, vilket hjälper till att fatta datadrivna beslut för att förbättra din webbplats eller kampanjs effektivitet.
  Läs mer om A/B testning
B
 • Bygga varumärke

  Bygga varumärke är att skapa en unik identitet och image för din produkt eller ditt företag i kundens sinne. Det handlar om att använda logotyper, budskap och design för att sticka ut och förmedla dina värderingar, skapa ett bestående intryck som skiljer dig från konkurrenterna.
  Läs mer om Bygga varumärke
 • Budgivningsstrategi

  Budgivningsstrategi i digital annonsering är att bestämma hur mycket du är villig att betala för varje interaktion med dina annonser, som klick eller visningar. Det är en viktig del av att hantera annonskampanjer, där du balanserar kostnad och synlighet för att uppnå bästa avkastning på investeringen.
  Läs mer om Budgivningsstrategi
 • Bounce Rate

  Avvisningsfrekvens (Bounce Rate) är ett mått som mäter andelen besökare som lämnar din webbplats efter att bara ha tittat på en sida. En hög avvisningsfrekvens kan tyda på att webbplatsens innehåll eller layout inte är tillräckligt engagerande för att hålla besökarna intresserade av att utforska mer.
  Läs mer om Bounce Rate
 • Bildoptimering

  Bildoptimering i SEO innebär att justera webbplatsbilder för att laddas snabbare och vara mer sökmotorvänliga. Detta inkluderar att minska filstorleken utan att förlora kvalitet och använda beskrivande titlar och alt-text. Det förbättrar användarupplevelsen och förbättrar sidans prestanda.
  Läs mer om Bildoptimering
 • Bid Bumping

  Bid bumping är en strategi inom digital annonsering där du höjer ditt budbelopp något för att förbättra positionen för dina annonser på sökmotorer eller webbplatser. Det är en finjusteringsmetod för att få bättre synlighet och potentiellt fler klick utan att höja kostnaderna avsevärt.
  Läs mer om Bid Bumping
 • Betald SoMe

  Marknadsföring i sociala medier använder plattformar som Facebook, TikTok och Instagram för att marknadsföra ditt varumärke eller dina produkter. Det innebär att skapa engagerande innehåll, interagera med följare och visa annonser för att öka varumärkesmedvetenheten och driva trafik till din webbplats.
  Läs mer om Betald SoMe
 • Bakåtlänkar

  Bakåtlänkar är länkar från andra webbplatser till din webbplats. De är som digitala rekommendationer. Inom SEO signalerar kvalitetsbakåtlänkar till sökmotorer att ditt innehåll är värdefullt och pålitligt, vilket ökar din webbplats trovärdighet och förbättrar dess sökrankning.
  Läs mer om Bakåtlänkar
 • Backup

  En säkerhetskopia är en kopia av datordata som tagits och lagras någon annanstans så att den kan användas för att återställa originalet efter en dataförlusthändelse. Säkerhetskopieringar är avgörande för att skydda data mot hårdvarufel, skadliga attacker och oavsiktliga raderingar, vilket garanterar datasäkerhet.
  Läs mer om Backup
C
 • CTR

  Click Through Rate (CTR) är procentandelen personer som klickar på din annons efter att ha sett den. Det är ett nyckelmått inom digital marknadsföring, som visar hur väl din annons fångar intresse. En högre CTR betyder att din annons är effektiv för att locka tittare att vidta åtgärder.
  Läs mer om CTR
 • CTA

  En "Call to Action" (CTA) är en uppmaning på en webbplats eller i en annons som uppmuntrar tittaren att vidta en specifik åtgärd, som "Köp nu", "Registrera dig" eller "Läs mer". Den är utformad för att vägleda användare mot ett mål och effektivt omvandla intresse till handling.
  Läs mer om CTA
 • CRO

  Conversion Rate Optimization (CRO) är metoden att öka andelen besökare som konverterar på din webbplats, som att göra ett köp eller registrera sig för ett nyhetsbrev. Det innebär att optimera din webbplats för att göra den mer effektiv och användarvänlig.
  Läs mer om CRO
 • CRM

  CRM, eller Customer Relationship Management, är en strategi och teknik för att hantera alla ditt företags relationer och interaktioner med potentiella och befintliga kunder. Det hjälper till att förbättra affärsrelationer, effektivisera processer och öka lönsamheten.
  Läs mer om CRM
 • Crawling

  Sökmotorer skickar ut "spindlar" för att hitta och utforska webbplatser. Detta hjälper dem att veta vad som finns på webbplatsen så att de kan visa det bästa innehållet för personer som söker online.
  Läs mer om Crawling
 • CPV

  CPV budgivning, eller kostnad per visning, används i videoannonsering där du betalar för varje visning eller interaktion med dina videoannonser. Den är idealisk för kampanjer som fokuserar på videoinnehåll, så att annonsörer endast kan betala när användarna visar genuint intresse för sin annons.
  Läs mer om CPV
 • CPM

  CPM står för Cost Per Mille Impressions, ett mått inom annonsering där du betalar för var tusende visning av din annons. Det används i kampanjer som syftar till att öka varumärkesmedvetenheten, där fokus ligger på hur många personer som ser annonsen snarare än direkta klick eller åtgärder.
  Läs mer om CPM
 • CPC

  CPC, eller kostnad per klick, är det belopp du betalar varje gång någon klickar på din onlineannons. Inom digital annonsering hjälper övervakning av CPC att hantera din budget effektivt och bedöma kostnadseffektiviteten för dina kampanjer, med sikte på en balans mellan kostnad och resultat.
  Läs mer om CPC
 • CPA

  CPA (Cost Per Acquisition = Kostnad per förvärv) är den totala kostnaden för din annonskampanj dividerat med antalet förvärv, som försäljning eller registreringar, den genererar. Det är ett nyckelmått inom digital marknadsföring, som hjälper dig att förstå den faktiska kostnaden för att få en kund genom annonser.
  Läs mer om CPA
 • Cookies

  Cookies är små textfiler som webbplatser placerar på din enhet för att komma ihåg dina preferenser och åtgärder, som inloggningsuppgifter eller vad som finns i din kundvagn. De hjälper till att anpassa din webbupplevelse men väcker också integritetsproblem, vilket leder till lagar om användarens samtycke.
  Läs mer om Cookies
 • Content marketing

  Content marketing handlar om att skapa och dela värdefullt innehåll för att attrahera och engagera en målgrupp. Denna strategi ökar onlinenärvaro, driver trafik till din webbplats och förbättrar varumärkets rykte och spelar en viktig roll i effektiva SEO-kampanjer.
  Läs mer om Content marketing
 • Consent Mode V2

  Consent Mode V2 (Samtyckesläge V2) är en avancerad Google-funktion som låter webbplatser justera hur de hanterar användardata baserat på individuella samtyckespreferenser. Det säkerställer efterlevnad av integritetsbestämmelser genom att modifiera datainsamling och bearbetning enligt användarnas val.
  Läs mer om Consent Mode V2
 • Click Fraud

  Klickbedrägeri är när någon upprepade gånger klickar på onlineannonser för att på konstgjord väg öka kostnaderna för annonsören utan något verkligt intresse för annonsens innehåll. Det är en vilseledande praxis som kan tömma reklambudgetar och förvränga kampanjdata.
  Läs mer om Click Fraud
D
 • Display nätverk

  Googles display nätverk är en grupp med mer än två miljoner webbplatser, videor och appar där dina annonser kan visas. Google Ads låter dig placera dina annonser i olika format i ett stort nätverk och nå potentiella kunder medan de surfar online.
  Läs mer om Display nätverk
 • Display Ads

  Display annonser är visuella annonser som visas på webbplatser, sociala medieplattformar eller appar. De kan innehålla text, bilder eller video och är utformade för att fånga tittarens uppmärksamhet och uppmuntra dem att klicka sig vidare till en webbplats eller produktsida.
  Läs mer om Display Ads
 • Digital marknadsföring

  Digital marknadsföring omfattar alla marknadsföringsinsatser som använder internet eller elektroniska enheter. Det inkluderar SEO, sociala medier, Google Ads och e-postkampanjer för att få kontakt med kunder, öka varumärkesnärvaron och driva försäljning i det digitala rummet.
  Läs mer om Digital marknadsföring
 • Design

  Design inom digital marknadsföring handlar om att skapa visuellt tilltalande och användarvänliga webbplatser eller annonser. Den kombinerar element som layout, färger och grafik för att göra onlineinnehåll attraktivt och enkelt att navigera, vilket förbättrar användarupplevelsen och engagemanget.
  Läs mer om Design
E
 • Ethernet

  Ethernet är en teknik som används för att ansluta enheter i ett trådbundet lokalt nätverk (LAN), vilket gör att de kan kommunicera och dela data. Det är en grundläggande komponent för att bygga datornätverk i hem och företag, vilket ger en stabil och snabb anslutning för internetåtkomst.
  Läs mer om Ethernet
 • Estetik

  Estetik i webbdesign hänvisar till den visuella dragningskraften hos en webbplats. Det handlar om att använda färger, bilder och layouter som är tilltalande för ögat. Bra estetik får inte bara en webbplats att se attraktiv ut utan förbättrar också användarupplevelsen och engagemanget.
  Läs mer om Estetik
 • ERP

  ERP, eller Enterprise Resource Planning, är en typ av programvara som företag använder för att hantera dagliga aktiviteter som redovisning, inköp, projektledning och tillverkning. Den integrerar dessa processer i ett enda system, vilket förbättrar effektiviteten och datanoggrannheten.
  Läs mer om ERP
 • Enhanced CPC

  Förbättrad CPC (Enhanced CPC) är en budgivningsfunktion i Google Ads som justerar dina bud för att hjälpa dig få fler konverteringar från manuell budgivning. Det höjer eller sänker ditt budbelopp baserat på sannolikheten för en försäljning, i syfte att balansera kostnadseffektivitet med konverteringsmöjligheter.
  Läs mer om Enhanced CPC
 • Enhanced Conversions

  Förbättrade konverteringar är en Google Ads-funktion som förbättrar noggrannheten i konverteringsspårningen genom att använda ytterligare kunddata. Det hjälper annonsörer att bättre förstå hur deras annonser leder till försäljning eller åtgärder, optimerar annonsresultat och avkastning på investeringen genom djupare insikter.
  Läs mer om Enhanced Conversions
 • EMS

  EMS, eller Email Marketing Service, är en plattform som gör det möjligt för företag att skicka e-postmeddelanden till en lista över prenumeranter i reklam- eller informationssyfte. Det är ett kraftfullt verktyg för att engagera sig med kunder, dela uppdateringar och driva försäljning genom riktade kampanjer.
  Läs mer om EMS
 • E-postmarknadsföring

  E-postmarknadsföring är att skicka riktade, personliga meddelanden till en grupp människor via e-post. Det är ett effektivt sätt att kommunicera med kunder, marknadsföra produkter och bygga relationer. Rätt gjort kan det driva försäljning, öka lojalitet och öka varumärkesmedvetenheten.
  Läs mer om E-postmarknadsföring
F
 • Figma

  Figma är ett molnbaserat designverktyg som gör det möjligt för flera användare att samarbeta i realtid i gränssnittsdesignprojekt. Det används ofta för att skapa webbplatser, appar och grafik, och erbjuder en mångsidig plattform för designers att förverkliga sina kreativa idéer.
  Läs mer om Figma
 • Featured Snippet

  En Featured Snippet (Utvalt utdrag) är en speciell ruta överst i Googles sökresultat, utformad för att snabbt svara på en sökares fråga. Den lyfter fram ett stycke innehåll från en webbplats som Google anser vara mest relevant, vilket ger webbplatsen extra synlighet och potentiell trafik.
  Läs mer om Featured Snippet
 • Färgteori

  Färgteori inom design handlar om att använda färger effektivt för att skapa en visuell harmoni. Det handlar om att förstå hur olika färger interagerar, deras inverkan på känslor och uppfattningar, och att tillämpa denna kunskap för att göra design attraktiva och kommunikativa.
  Läs mer om Färgteori
 • Facebook

  Facebook är en global social nätverksplattform som förbinder människor genom att låta dem dela inlägg, foton, videor och meddelanden. Det är också ett verktyg för företag att nå och engagera sin publik genom sidor, annonser och grupper, vilket främjar gemenskap och interaktion.
  Läs mer om Facebook
G
 • Grafisk design

  Grafisk design inom digital marknadsföring innebär att skapa visuellt innehåll för att kommunicera budskap. Den kombinerar konst och teknik och använder bilder, färger och typografi för att locka uppmärksamhet, förmedla information och skapa en minnesvärd varumärkesidentitet online.
  Läs mer om Grafisk design
 • Google Workspace

  Google Workspace (Tidigare G Suite) är en samling molnbaserade produktivitets- och samarbetsverktyg utvecklade av Google. Det inkluderar Gmail, Dokument, Drive, Kalender och mer, utformade för att hjälpa företag och privatpersoner att arbeta mer effektivt genom att underlätta delning och kommunikation.
  Läs mer om Google Workspace
 • Google Tag Manager (GTM)

  Google Tag Manager (GTM) är ett kostnadsfritt verktyg som gör det enkelt att hantera och distribuera marknadsföringstaggar (kodavsnitt eller spårningspixlar) på din webbplats eller mobilapp utan att behöva ändra koden. Det förenklar spårning över plattformar och förbättrar effektiviteten i digital marknadsföring.
  Läs mer om Google Tag Manager (GTM)
 • Google Sökordsplanerare

  Google Keyword Planner är ett kostnadsfritt verktyg från Google Ads som hjälper dig att söka efter sökord för dina kampanjer. Den visar sökvolym, konkurrens och uppskattade kostnader, vilket hjälper dig att välja rätt sökord för att nå din målgrupp effektivt och effektivt.
  Läs mer om Google Sökordsplanerare
 • Google Sök

  Google Sök är världens mest populära sökmotor, som används för att hitta information på internet. Den behandlar miljarder förfrågningar varje dag, vilket ger användarna relevanta resultat för sina frågor, inklusive webbplatser, bilder, videor och nyheter, på millisekunder.
  Läs mer om Google Sök
 • Google Skillshop

  Google Skillshop är en onlineutbildningsplattform där du kan lära dig om Googles verktyg och produkter, inklusive annonser, Analytics och mer. Den erbjuder gratiskurser för att förbättra dina färdigheter, få certifieringar och hjälpa dig att lyckas med digital marknadsföring och reklam.
  Läs mer om Google Skillshop
 • Google Shopping

  Google Shopping är en tjänst som låter användare söka efter, jämföra och handla fysiska produkter hos olika återförsäljare som har betalat för att marknadsföra sina produkter. Det är ett bekvämt sätt att hitta de bästa priserna och erbjudandena för varor online, direkt via Google.
  Läs mer om Google Shopping
 • Google Search Console

  Google Search Console är ett kostnadsfritt verktyg från Google som hjälper webbplatsägare att övervaka och upprätthålla sin webbplatsnärvaro i Googles sökresultat. Den ger insikter om din webbplatsprestanda, söktrafik och problem, vilket hjälper dig att optimera din synlighet.
  Läs mer om Google Search Console
 • Google My Business

  Google My Business (GMB) är ett kostnadsfritt verktyg som låter företag hantera sin onlinenärvaro på Google, inklusive Sök och Maps. Genom att verifiera och redigera din företagsinformation kan du hjälpa kunderna att hitta dig, berätta din historia för dem och uppdatera dem om ditt företag.
  Läs mer om Google My Business
 • Google Merchant Center

  Google Merchant Center är ett verktyg som låter dig ladda upp din butiks- och produktdata till Google och göra den tillgänglig för Google Shopping-annonser och andra Google-tjänster. Det hjälper kunder att hitta dina produkter online, vilket ökar synlighet och försäljningsmöjligheter.
  Läs mer om Google Merchant Center
 • Google Maps

  Google Maps är en webbaserad tjänst som ger detaljerad information om geografiska regioner och platser runt om i världen. Den erbjuder gatukartor, satellitbilder, trafikförhållanden i realtid och ruttplanering för resor till fots, bil, cykel eller kollektivtrafik.
  Läs mer om Google Maps
 • Google Analytics Universal

  Google Analytics Universal är en version av Googles webbanalystjänst som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Den ger insikter i hur användare hittar och använder din webbplats, vilket hjälper dig att förstå besökarnas beteende och förbättra din onlinenärvaro effektivt.
  Läs mer om Google Analytics Universal
 • Google Analytics 4

  Google Analytics 4 (GA4) är den senaste versionen av Googles analysverktyg, designat för att ge djupare insikter om webbplats- och appanvändning. Den fokuserar på användarnas integritet och plattformsoberoende spårning, vilket hjälper företag att förstå kundernas beteende på olika enheter.
  Läs mer om Google Analytics 4
 • Google Ads Editor

  Google Ads Editor är ett gratis, nedladdningsbart program som låter dig hantera dina Google Ads-kampanjer offline. Den är utformad för massredigering och för att göra ändringar i flera annonser och kampanjer samtidigt, vilket sparar tid och gör kampanjhanteringen mer effektiv.
  Läs mer om Google Ads Editor
 • Google Ads

  Google Ads är en plattform där företag betalar för att visa sina annonser på Googles sökresultat och andra webbplatser. Den använder en betala-per-klick-modell, vilket innebär att du bara betalar när någon klickar på din annons. Det är ett kraftfullt verktyg för att driva riktad trafik och försäljning.
  Läs mer om Google Ads
 • Gmail

  Gmail är Googles kostnadsfria e-posttjänst som låter dig skicka, ta emot och organisera e-postmeddelanden online. Det är känt för sitt användarvänliga gränssnitt, robusta säkerhetsfunktioner och integration med andra Google-tjänster, vilket gör det till ett populärt val för personligt och professionellt bruk.
  Läs mer om Gmail
 • Geotargeting

  Geotargeting är en digital marknadsföringsteknik där du skräddarsyr din annonsering till personer baserat på deras plats. Det möjliggör mer personliga och relevanta annonser som riktar in sig på potentiella kunder i specifika områden, oavsett om det är en stad, region eller land.
  Läs mer om Geotargeting
 • GDPR

  GDPR, eller General Data Protection Regulation, är en lag i EU som skyddar människors personuppgifter och integritet. Det ger individer mer kontroll över sin personliga information, vilket kräver att företag hanterar dessa uppgifter varsamt och öppet.
  Läs mer om GDPR
 • Gästbloggning

  Gästbloggning är att skriva artiklar för andra webbplatser i din bransch. Det är en strategi för att dela din expertis, nå nya målgrupper och få bakåtlänkar till din webbplats. Denna praxis kan förbättra din onlinenärvaro och förbättra din webbplatss SEO-prestanda.
  Läs mer om Gästbloggning
H
 • HubSpot

  HubSpot är en omfattande plattform som erbjuder verktyg för inkommande marknadsföring, försäljning och kundservice. Det hjälper företag att locka besökare, konvertera potentiella kunder och glädja kunder genom sina integrerade applikationer, vilket förbättrar den övergripande tillväxten och kundnöjdheten.
  Läs mer om HubSpot
 • HTTPS

  HTTPS är som en hemlig kod för webbplatser. Det håller informationen säker när du använder internet. När en webbplats har HTTPS betyder det att den använder ett speciellt skydd för att skydda din information, som lösenord, från skadliga attacker.
  Läs mer om HTTPS
 • HTML-taggar

  HTML-taggar är byggstenarna för webbsidor, som etiketter som talar om för webbläsare hur de ska visa innehåll. Inom SEO hjälper användning av rätt HTML-taggar (som titlar och rubriker) sökmotorer att förstå och rangordna ditt innehåll, vilket förbättrar din webbplatss synlighet.
  Läs mer om HTML-taggar
 • Hotjar

  Hotjar är ett kraftfullt verktyg för att analysera webbplatsens prestanda och användarbeteende. Den kombinerar värmekartor, sessionsinspelningar och enkäter för att ge dig insikter i hur besökare interagerar med din webbplats, vilket hjälper till att identifiera områden för förbättringar och förbättra användarupplevelsen
  Läs mer om Hotjar
 • Heatmap

  Värmekartor är visuella representationer av data som visar hur användare interagerar med en webbplats, med hjälp av färger för att indikera områden med hög och låg aktivitet. De hjälper till att förstå vad som lockar uppmärksamhet eller ignoreras, vilket hjälper till att förbättra webbdesign och användarupplevelse.
  Läs mer om Heatmap
I
 • IT System

  Ett IT-system står för Information Technology System, som är en kombination av hårdvara, mjukvara, nätverksresurser och datalagring utformad för att skapa, bearbeta och hantera information. Det stöder verksamhet och ledning i företag, vilket ökar effektiviteten och produktiviteten.
  Läs mer om IT System
 • IT Säkerhet

  IT-säkerhet avser de åtgärder och protokoll som implementerats för att skydda digitala data och informationssystem från obehörig åtkomst, stöld eller skada. Det är avgörande för att skydda känsliga uppgifter, säkerställa integritet och upprätthålla integriteten hos datornätverk
  Läs mer om IT Säkerhet
 • Interna länkar

  Intern länkning innebär att man kopplar samman olika sidor på samma webbplats genom hyperlänkar. Denna praxis hjälper användare att navigera enkelt och uppmuntrar dem att spendera mer tid på din webbplats. Det hjälper också sökmotorer att förstå webbplatsens struktur, vilket ökar SEO.
  Läs mer om Interna länkar
 • Interaktionsdesign

  Interaktionsdesign handlar om att skapa engagerande gränssnitt med genomtänkta beteenden. Den fokuserar på hur användare interagerar med digitala verktyg och produkter, i syfte att göra dessa upplevelser intuitiva, effektiva och njutbara, vilket ökar den övergripande användarnöjdheten.
  Läs mer om Interaktionsdesign
 • Integration

  Integration i teknik innebär att kombinera olika system eller mjukvara för att fungera tillsammans som en enhetlig helhet. Det ökar effektiviteten genom att tillåta separata applikationer att dela data och funktioner, förenkla processer och förbättra användarupplevelserna.
  Läs mer om Integration
 • Instagram

  Instagram är en populär social medieplattform fokuserad på visuellt innehåll, som låter användare dela foton och videor, ansluta till andra och upptäcka nya intressen. Det är ett kraftfullt verktyg för personligt uttryck och varumärkesmarknadsföring, med funktioner som berättelser och hashtags
  Läs mer om Instagram
 • Innehållskvalitet

  Innehållskvalitet i SEO avser att skapa webbsidor som inte bara är informativa utan också engagerande och värdefulla för läsarna. Innehåll av hög kvalitet är nyckeln till att rankas bra i sökresultaten, eftersom det tillfredsställer användarnas frågor och uppmuntrar dem att interagera mer med din webbplats.
  Läs mer om Innehållskvalitet
 • Innehållsinriktning

  Innehållsinriktning är en annonseringsstrategi där annonser visas på webbplatser som är relevanta för annonsens innehåll. Den matchar annonser till webbplatser med liknande teman eller ämnen, vilket säkerställer att publiken som ser annonsen är mer sannolikt att vara intresserad av produkten.
  Läs mer om Innehållsinriktning
 • Influencer Marketing

  Influencer Marketing innebär att samarbeta med populära sociala medier-personligheter för att marknadsföra ditt varumärke eller innehåll. Det är ett kraftfullt sätt att nå en bredare publik och få trovärdighet, eftersom influencers kan driva uppmärksamhet och trafik till din webbplats, vilket underlättar SEO.
  Läs mer om Influencer Marketing
 • Indexering

  Indexering är som att lägga till böcker i ett biblioteks hyllor. När sökmotorer hittar webbplatser "indexerar" de dem, vilket innebär att de lagrar webbplatsens information. På så sätt, när någon söker efter något, kan sökmotorn snabbt hitta och visa rätt webbplatser.
  Läs mer om Indexering
 • InDesign

  InDesign är Adobes programvara för desktop publishing, som ofta används av grafiska designers och förlag för att skapa flygblad, tidskrifter, böcker och digitala publikationer. Det ger exakt kontroll över layout och typografi, vilket gör det nödvändigt för designprojekt av professionell kvalitet.
  Läs mer om InDesign
 • Impressions

  Impressions i digital marknadsföring avser antalet gånger en annons eller ditt innehåll visas på någons skärm. Det betyder inte att de klickade på den, bara att den visades. Att spåra visningar hjälper dig att förstå en kampanjs räckvidd och synlighet.
  Läs mer om Impressions
 • Impression Share

  Visningsandel är procentandelen gånger dina annonser visades av det totala antalet gånger de kunde ha visats, baserat på dina nuvarande sökord och inställningar. Den mäter synlighet och visar hur ofta du vinner chansen att synas i sökningar.
  Läs mer om Impression Share
 • Illustrator

  Illustrator är ett grafiskt designprogram från Adobe, känt för att skapa vektorgrafik som logotyper, ikoner och illustrationer. Det är viktigt för designers som strävar efter precision och skalbarhet i sina konstverk, vilket gör det till ett basverktyg i den kreativa branschen.
  Läs mer om Illustrator
 • IaaS

  IaaS, eller Infrastructure as a Service, är en form av cloud computing som tillhandahåller virtualiserade datorresurser över internet. Det tillåter företag att hyra servrar, lagring och nätverkshårdvara, vilket erbjuder ett flexibelt, skalbart alternativ till fysiska servrar.
  Läs mer om IaaS
K
 • Kvalitetsresultat

  Kvalitetsresultatet i Google Ads är ett betyg på kvaliteten och relevansen av både dina sökord och PPC-annonser. Det påverkar din kostnad per klick och annonsposition. Ett högre kvalitetsresultat innebär lägre kostnader och bättre annonsplacering, vilket återspeglar välgjorda, relevanta annonser.
  Läs mer om Kvalitetsresultat
 • KPI

  KPI, eller Key Performance Indicator, är ett mätbart värde som visar hur effektivt ett företag uppnår viktiga affärsmål. KPI:er används för att utvärdera framgång med att nå mål, hjälpa företag att fokusera på prestanda och fatta välgrundade beslut.
  Läs mer om KPI
 • Konverteringsspårning

  Konverteringsspårning är ett verktyg som visar dig vad som händer efter att en kund interagerar med dina annonser – oavsett om de har köpt en produkt, registrerat sig för ditt nyhetsbrev eller fyllt i ett kontaktformulär. Det hjälper till att mäta effektiviteten av dina annonskampanjer.
  Läs mer om Konverteringsspårning
 • Konverteringsgrad

  Konverteringsgrad är ett nyckelmått inom digital marknadsföring som mäter andelen besökare på din webbplats som genomför en önskad åtgärd, som att göra ett köp eller registrera dig för ett nyhetsbrev. Det hjälper till att mäta effektiviteten av din webbplats och marknadsföringsinsatser.
  Läs mer om Konverteringsgrad
 • Konvertering

  Konvertering i digital marknadsföring är när en besökare på din webbplats genomför en önskad åtgärd, som att göra ett köp, registrera dig för ett nyhetsbrev eller fylla i ett kontaktformulär. Det är ett viktigt mått på framgång, som indikerar hur effektivt din webbplats förvandlar besökare till kunder.
  Läs mer om Konvertering
 • Kanoniska taggar

  En kanonisk länk är ett HTML-element som hjälper sökmotorer att identifiera huvudversionen av dubbletter eller liknande webbsidor. Den vägleder dem att prioritera den här versionen i sökresultaten, vilket säkerställer att rätt sida får den synlighet och rankning den förtjänar.
  Läs mer om Kanoniska taggar
 • Kampanjtyper

  Kampanjtyper inom digital marknadsföring avser olika strategier som du kan använda i dina annonskampanjer, som sökannonser, displayannonser eller annonser i sociala medier. Varje typ riktar sig till användare på unika sätt och tjänar olika mål, som att öka varumärkesmedvetenheten eller försäljningen.
  Läs mer om Kampanjtyper
L
 • Long Tail Keywords

  Longtail-sökord är längre och mer specifika fraser som människor använder när de söker på nätet. De är mindre konkurrenskraftiga men mycket specifikt inriktade, vilket gör dem värdefulla för SEO eftersom de lockar besökare som är mer benägna att vara intresserade av det du erbjuder
  Läs mer om Long Tail Keywords
 • Lokal SEO

  Lokal SEO fokuserar på att optimera din onlinenärvaro för att locka fler affärer från relevanta lokala sökningar. Detta inkluderar taktik som att optimera din Google My Business-uppgift och se till att din NAP (namn, adress, telefonnummer) är konsekvent över hela webben.
  Läs mer om Lokal SEO
 • LinkedIn

  LinkedIn är en professionell nätverksplattform som kopplar samman individer och företag globalt. Det används för karriärutveckling, professionellt nätverk och jobbsökande, vilket gör att användare kan dela sina CV:n, engagera sig i branschnyheter och upptäcka nya möjligheter. Även väldigt effektiv för B2B marknadsföring.
  Läs mer om LinkedIn
 • Lime Technologies

  Lime Technologies är specialiserat på att skapa CRM-mjukvara (Customer Relationship Management) som hjälper företag att organisera och hantera kundinformation, interaktioner och processer. Deras verktyg är utformade för att förbättra kundrelationer och driva försäljningstillväxt.
  Läs mer om Lime Technologies
 • Lightroom

  Lightroom är en programvara för fotoredigering och -organisation från Adobe, designad för fotografer på alla nivåer. Den erbjuder kraftfulla redigeringsfunktioner i ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt att förbättra bilder, organisera samlingar och enkelt dela bilder.
  Läs mer om Lightroom
 • Layout

  Layout i design hänvisar till arrangemanget av element som text, bilder och knappar på en webbsida eller grafik. Det handlar om att organisera innehåll på ett sätt som är visuellt tilltalande och lätt för användare att navigera, vilket säkerställer en bra användarupplevelse och effektiv kommunikation.
  Läs mer om Layout
 • Länkbygge

  Länkbygge är processen att få andra webbplatser att länka till din. Det är en viktig del av SEO eftersom dessa länkar fungerar som röster om förtroende. Ju mer kvalitetslänkar du har, desto högre auktoritet har din webbplats, vilket förbättrar dess rankning i sökmotorresultat.
  Läs mer om Länkbygge
 • Landningssida

  Landningssidor är specialiserade webbsidor utformade för en specifik marknadsföringskampanj. De är där en besökare "landar" efter att ha klickat på en annons eller länk. Väldesignade landningssidor fokuserar på ett enda mål, som att få besökare att registrera sig eller göra ett köp.
  Läs mer om Landningssida
 • LAN

  LAN, eller Local Area Network, är ett nätverk som ansluter datorer och enheter i ett begränsat område, till exempel ett hem, kontor eller skola. Det möjliggör delning av resurser och data, vilket gör det möjligt för användare att kommunicera och samarbeta effektivt inom ett begränsat utrymme.
  Läs mer om LAN
M
 • Moln

  Molnlagring är en tjänst som låter dig spara data och filer på fjärrservrar som nås från internet, snarare än på din dators hårddisk. Det ger enkel åtkomst till din information var som helst, förbättrar datasäkerheten och tillhandahåller säkerhetskopieringslösningar.
  Läs mer om Moln
 • Mockup

  En mockup är en modell i full storlek av en design eller enhet, som används för produktpresentationer eller för att utvärdera ett koncept. Den är mer detaljerad än en prototyp och används ofta i marknadsföring för att visa upp hur den slutliga produkten kommer att se ut och kännas för potentiella kunder.
  Läs mer om Mockup
 • Mobilvänlig

  Mobilvänlig innebär att en webbplats är designad för att fungera bra på smartphones och surfplattor. Det säkerställer en sömlös upplevelse på alla enheter, med enkel navigering och läsbart innehåll. Denna anpassningsförmåga är avgörande för användarnöjdhet och bättre sökmotorranking.
  Läs mer om Mobilvänlig
 • Mobil marknadsföring

  Mobil marknadsföring är att skräddarsy dina annonserings- och innehållsstrategier för användare av mobila enheter. Det handlar om att nå din publik via deras smartphones eller surfplattor med appar, webbplatser, sociala medier och mer, för att säkerställa en sömlös upplevelse på dessa enheter.
  Läs mer om Mobil marknadsföring
 • Microsoft Clarity

  Microsoft Clarity är ett kostnadsfritt analysverktyg utformat för att hjälpa webbplatsägare att förstå användarbeteende. Den innehåller värmekartor, sessionsinspelningar och insikter i hur besökare navigerar och interagerar med din webbplats, vilket hjälper till att optimera webbsidor för bättre engagemang.
  Läs mer om Microsoft Clarity
 • Microsoft Azure

  Microsoft Azure är en molnplattform från Microsoft för att bygga, testa, distribuera och hantera applikationer och tjänster genom Microsoft-hanterade datacenter. Det tillhandahåller ett brett utbud av molntjänster, inklusive databehandling, analys och lagring.
  Läs mer om Microsoft Azure
 • Microsoft 365

  Microsoft 365 är en svit med produktivitetsverktyg och tjänster som erbjuds av Microsoft, inklusive Word, Excel, PowerPoint och mer, tillgängliga via en molnbaserad prenumeration. Det förbättrar samarbetet och produktiviteten genom att tillåta användare att arbeta och dela var som helst.
  Läs mer om Microsoft 365
 • Metataggar

  Metataggar är textavsnitt som beskriver en webbsidas innehåll; de är gömda i sidans kod och hjälper sökmotorer att förstå vad sidan handlar om. Dessa taggar spelar en nyckelroll i SEO, och påverkar hur din webbplats visas i sökresultaten.
  Läs mer om Metataggar
 • Maximize conversions

  Maximera konverteringar är en budgivningsstrategi i Google Ads som automatiskt anger bud för att få så många konverteringar som möjligt inom din budget. Den använder avancerade algoritmer för att förutsäga det bästa budet för varje annons, i syfte att omvandla så många besökare till kunder som möjligt.
  Läs mer om Maximize conversions
 • Maximize clicks

  Maximera klick är en automatisk budgivningsstrategi i Google Ads utformad för att få så många klick som möjligt inom din budget. Den ställer automatiskt in dina bud för att locka fler besökare till din webbplats, vilket optimerar dina annonsutgifter för maximal trafikgenerering.
  Läs mer om Maximize clicks
 • Max CPC bid

  Högsta CPC-bud är det högsta belopp du är villig att betala för ett klick på din annons i onlineannonsering. Om du ställer in detta bud styrs dina annonsutgifter och påverkar annonsplaceringen. Ett strategiskt högsta CPC-bud hjälper till att balansera mellan att locka trafik och bibehålla kostnadseffektivitet.
  Läs mer om Max CPC bid
 • Manual CPC

  Manuell CPC (Cost Per Click) är en budgivningsstrategi där du styr dina budbelopp för olika sökord eller annonsgrupper i Google Ads. Detta praktiska tillvägagångssätt låter dig justera bud baserat på resultat, vilket ger dig direkt inflytande över din annonskampanjs kostnadseffektivitet.
  Läs mer om Manual CPC
 • Målgrupp

  Målgrupp, hänvisar till den specifika gruppmänniskor en produkt, tjänst eller innehåll riktar sig till. Att förstå din målgrupp är avgörande för effektiv marknadsföring, eftersom det hjälper till att skräddarsy ditt budskap för att möta deras behov och intressen.
  Läs mer om Målgrupp
N
 • Nyckelord

  Nyckelord är specifika ord eller fraser som människor använder när de söker på nätet. Inom SEO är de viktiga för att skapa innehåll som matchar vad användarna letar efter. Att välja rätt nyckelord hjälper din webbplats att dyka upp i relevanta sökresultat.
  Läs mer om Nyckelord
 • NIS2

  NIS2 är ett uppdaterat EU-direktiv som syftar till att förbättra nätverks- och informationssäkerheten i medlemsländerna. Den ställer strängare säkerhetskrav för digitala tjänster och kritisk infrastruktur, vilket säkerställer en högre nivå av skydd mot cyberhot och incidenter.
  Läs mer om NIS2
 • Negativa sökord

  Negativa sökord i digital annonsering är ord eller fraser du väljer för att förhindra att dina annonser visas i irrelevanta sökningar. Genom att använda negativa sökord kan du förfina din annonsinriktning, undvika onödiga kostnader och öka chanserna att nå rätt målgrupp.
  Läs mer om Negativa sökord
 • Nätverksnyckel

  En nätverksnyckel är ett lösenord eller en lösenordsfras som används för att säkra ett trådlöst nätverk. Det förhindrar obehörig åtkomst genom att kryptera data som överförs över nätverket, vilket säkerställer att endast de med nyckeln kan ansluta till och använda nätverket på ett säkert sätt.
  Läs mer om Nätverksnyckel
O
 • Optimizely

  Optimizely är en digital upplevelseplattform som hjälper företag att testa och anpassa sina webbplatser och appar. Det gör det möjligt att experimentera med olika innehåll och funktioner för att se vad som fungerar bäst, i syfte att förbättra användarnas engagemang, konverteringar och tillfredsställelse.
  Läs mer om Optimizely
 • OneDrive

  OneDrive är en molnlagringstjänst från Microsoft som låter dig spara filer och foton säkert online. Det ger enkel åtkomst från vilken enhet som helst, vilket möjliggör fildelning och samarbete. OneDrive är integrerat med Office 365, vilket förbättrar produktiviteten och datahanteringen.
  Läs mer om OneDrive
 • On-Page SEO

  On-Page SEO innebär att optimera enskilda webbsidor för att rankas högre i sökmotorerna. Det handlar om att förbättra innehåll och HTML-källkod för att öka relevansen och användarupplevelsen, vilket gör din webbplats mer attraktiv för både användare och sökmotorer.
  Läs mer om On-Page SEO
 • Off-Page SEO

  Off-Page SEO involverar åtgärder utanför din webbplats för att förbättra dess rankning i sökresultat. Det handlar om att bygga rykte och auktoritet genom bakåtlänkar, närvaro på sociala medier och onlinerecensioner. Dessa faktorer signalerar till sökmotorerna kvaliteten och relevansen av din webbplats.
  Läs mer om Off-Page SEO
P
 • Public Relations

  Public Relations (PR) inom SEO innebär att hantera ditt varumärkes image och relationer med allmänheten genom media och kommunikation. Effektiva PR-strategier kan förbättra ditt varumärkes synlighet och rykte, vilket indirekt ökar din webbplatss sökmotorrankning.
  Läs mer om Public Relations
 • Prototyping

  Prototyping i design är att skapa en preliminär modell av en webbplats eller app. Det är som en utkastversion som används för att testa och förbättra idéer innan det slutliga bygget. Denna process hjälper designers att visualisera hur produkten kommer att fungera och göra ändringar baserat på feedback från användare.
  Läs mer om Prototyping
 • Premiere Pro

  Premiere Pro är ett ledande videoredigeringsprogram från Adobe, designat för att redigera alla typer av video på en professionell nivå. Det används i stor utsträckning av filmskapare, YouTubers och innehållsskapare för sina kraftfulla redigeringsverktyg, flexibilitet och integration med andra Adobe-appar.
  Läs mer om Premiere Pro
 • PPC

  PPC (Pay-Per-Click) är en annonseringsmodell där du betalar varje gång någon klickar på din annons. Det är ett sätt att köpa besök på din webbplats istället för att tjäna dem organiskt. PPC kan vara mycket riktade, vilket gör det effektivt för att driva specifik trafik.
  Läs mer om PPC
 • Pinterest

  Pinterest är en visuell upptäcktsmotor för att hitta idéer som recept, hem- och stilinspiration och mer. Användare kan skapa och dela "nålar" på personliga tavlor, vilket gör det till ett populärt verktyg för att planera projekt, evenemang och utforska kreativa intressen.
  Läs mer om Pinterest
 • Pillar page

  En pelarsida är en omfattande webbsida som täcker ett brett ämne på djupet och länkar till relaterat innehåll, som blogginlägg eller artiklar. Det fungerar som grunden för en ämnesklusterstrategi, som hjälper till att förbättra webbplatsstrukturen och öka SEO för riktade sökord.
  Läs mer om Pillar page
 • Photoshop

  Photoshop är ett kraftfullt bildredigeringsprogram från Adobe, som används för fotoretuschering, grafisk design och digital konst. Det är branschstandarden för kreatörer över hela världen, och erbjuder verktyg för att förbättra och manipulera bilder, skapa komplexa mönster och föra idéer till liv.
  Läs mer om Photoshop
 • Phising

  Nätfiske är en typ av bedrägeri på nätet där bedragare skickar falska meddelanden, ofta e-post, och låtsas vara från välrenommerade källor. Deras mål är att stjäla känslig data som lösenord och kreditkortsnummer genom att lura människor att avslöja personlig information.
  Läs mer om Phising
 • Performance Max

  Performance Max är en Google Ads-kampanjtyp utformad för att optimera din annonsering i alla Googles kanaler och nätverk. Den använder avancerad maskininlärning för att maximera prestanda, hjälpa dig att nå fler kunder och uppnå dina specifika affärsmål.
  Läs mer om Performance Max
 • Page Speed

  Page Speed är hur snabbt en webbplats öppnas efter att du klickat på den. Ju bättre hastighet på sidan desto större chans att besökaren stannar. Att en webbplats laddas riktigt snabbt, är avgörande för människor att använda hemsidan och snabbt & enkelt hitta det de behöver.
  Läs mer om Page Speed
 • PaaS

  PaaS, eller Platform as a Service, är en datormolnmodell som ger kunderna en plattform för att utveckla, köra och hantera applikationer utan att ta itu med komplexiteten i att bygga och underhålla den underliggande infrastrukturen som vanligtvis krävs för apputveckling.
  Läs mer om PaaS
R
 • ROI

  ROI, eller Return on Investment, mäter den vinst eller förlust som genereras på en investering i förhållande till mängden investerade pengar. Det är en nyckelindikator på effektiviteten av dina finansiella beslut, och hjälper dig att förstå vilka investeringar som lönar sig.
  Läs mer om ROI
 • Robots.txt

  Robots.txt är som ett "Do Not Enter"-tecken för webbplatser. Den talar om för crawlers vilka delar av en webbplats de inte bör besöka eller visa för personer som söker online. Det är ett sätt för webbplatsägare att hålla vissa sidor privata eller dolda.
  Läs mer om Robots.txt
 • ROAS

  ROAS, eller Return On Ad Spend, mäter intäkterna som genereras för varje krona som spenderas på annonsering. Det är ett avgörande mått för marknadsförare att bedöma effektiviteten av sina annonskampanjer, vilket hjälper till att avgöra vilka strategier som är lönsamma och värda att fortsätta.
  Läs mer om ROAS
 • Responsiva annonser

  Responsiva annonser justerar automatiskt storlek, utseende och format för att passa tillgängliga annonsutrymmen på olika enheter. Denna flexibilitet ökar chanserna att dina annonser presterar bra genom att se till att de ser bra ut var de än visas, från smartphones till stationära datorer.
  Läs mer om Responsiva annonser
 • Responsiv design

  Responsiv design innebär att skapa webbplatser som fungerar bra på alla enheter, från stationära datorer till smartphones. Den justerar automatiskt layouten för att passa skärmstorleken, vilket säkerställer en sömlös och användarvänlig upplevelse. Denna anpassningsförmåga är avgörande för modern webbdesign.
  Läs mer om Responsiv design
 • Remarketing

  Remarketing är en digital marknadsföringsstrategi som riktar annonser till personer som tidigare har besökt din webbplats. Det är som att påminna dem om dina produkter eller tjänster, öka chanserna att de kommer tillbaka för att göra ett köp eller engagera sig i ditt varumärke.
  Läs mer om Remarketing
 • Recensioner

  Recensioner är användarnas åsikter och betyg om en produkt eller tjänst. Inom SEO kan positiva recensioner öka ditt rykte och synlighet online. De hjälper till att bygga förtroende hos potentiella kunder och informerar sökmotorer om att ditt företag är pålitligt och uppskattat.
  Läs mer om Recensioner
S
 • Systemutveckling

  Systemutveckling är processen att skapa eller ändra system, inklusive mjukvara och hårdvara, för att möta specifika behov. Det involverar planering, design, kodning, testning och driftsättning av applikationer eller system, i syfte att förbättra effektiviteten eller lösa problem.
  Läs mer om Systemutveckling
 • Strukturerad data

  Strukturerad data organiserar webbplatsinnehåll i ett format som sökmotorer lätt kan förstå. Det är som att ge tydliga, detaljerade instruktioner om innehållet på en webbsida, vilket förbättrar synligheten och kan leda till rikare sökresultat, vilket förbättrar SEO-prestanda.
  Läs mer om Strukturerad data
 • Spoofing

  Spoofing är en cyberattack där någon klär ut sig som en pålitlig källa för att få tillgång till känslig information, sprida skadlig programvara eller lura offer. Det kan uppstå via e-post, telefonsamtal eller webbplatser och lura användare att tro att de interagerar med en legitim enhet.
  Läs mer om Spoofing
 • Söktermsrapport

  Söktermsrapporten i Google Ads visar vad folk skrev på Google innan de såg och klickade på din annons. Det hjälper dig att förstå din målgrupp bättre, förfina din sökordsstrategi och eliminera irrelevanta söktermer för att förbättra kampanjresultatet
  Läs mer om Söktermsrapport
 • Sökordsmatchningstyper

  Sökordsmatchningstyper i Google Ads avgör hur nära en användares sökfråga måste matcha dina valda sökord för att visa dina annonser. Typerna sträcker sig från breda till exakta och erbjuder olika nivåer av kontroll över vem som ser dina annonser baserat på deras söktermer.
  Läs mer om Sökordsmatchningstyper
 • Sökord

  I Google Ads är sökord ord eller fraser som valts ut för att få dina annonser att visas i sökresultat. Att välja rätt sökord är avgörande för att dina annonser ska nå rätt målgrupp, se till att din annonsbudget används effektivt och för att leda relevant trafik till din webbplats.
  Läs mer om Sökord
 • Söknätverk

  Söknätverket hänvisar till en grupp sökrelaterade webbplatser där dina annonser kan visas. När du annonserar i söknätverket kan dina annonser visas bredvid sökresultaten när människor letar efter produkter eller tjänster som liknar det ditt företag erbjuder.
  Läs mer om Söknätverk
 • Sökmotor

  En sökmotor är ett mjukvarusystem utformat för att utföra webbsökningar. Den bearbetar din fråga och ger resultat baserat på relevans och kvalitet, vilket hjälper dig att snabbt och effektivt hitta information, webbplatser och innehåll online. Google är det mest välkända exemplet av en sökmotor.
  Läs mer om Sökmotor
 • Sökannonser

  Sökannonser är annonser som visas på sökmotorernas resultatsidor. När någon söker efter sökord som är relaterade till ditt företag kan din annons visas ovanför eller bredvid de organiska sökresultaten, vilket ökar synligheten och leder riktad trafik till din webbplats.
  Läs mer om Sökannonser
 • Sociala signaler

  Sociala signaler hänvisar till gilla-markeringar, delningar och övergripande synlighet i sociala medier som uppfattas av sökmotorer. Dessa signaler kan indirekt påverka en webbplats rankning, eftersom frekvent social interaktion och engagemang indikerar innehållets relevans och popularitet.
  Läs mer om Sociala signaler
 • Sociala Medier

  Sociala medier i SEO hänvisar till att använda plattformar som Facebook, Instagram och Twitter för att öka webbplatsens synlighet och trafik. Det handlar om att dela innehåll, engagera sig i publiken och bygga en community, vilket indirekt ökar din webbplats sökrankning.
  Läs mer om Sociala Medier
 • Sitemap

  En webbplatskarta är som en skattkarta för webbplatser. Den visar sökmotorer alla viktiga sidor på en webbplats, vilket gör det lättare för dem att hitta och visa dessa sidor för människor på internet. Det är en guide som hjälper sökmotorer att snabbt utforska en webbplats!
  Läs mer om Sitemap
 • Sidtitel

  Sidtitlar är rubrikerna du ser i sökmotorernas resultat. De är avgörande för SEO eftersom de sammanfattar innehållet på en webbsida. En välgjord titel lockar till sig klick, informerar användare och hjälper sökmotorer att förstå och rangordna sidan effektivt.
  Läs mer om Sidtitel
 • Sidnavigation

  Sidnavigering hänvisar till en meny placerad på sidan av en webbsida. Det hjälper användare att enkelt hitta och komma åt olika delar av en webbplats, vilket förbättrar den övergripande navigeringen och användarupplevelsen genom att tydligt organisera innehållet i klickbara kategorier.
  Läs mer om Sidnavigation
 • Short Tail Keywords

  Korta sökord är breda, ett till tre ords fraser med hög sökvolym men också hög konkurrens. De används för att locka en stor publik men kan vara mindre specifika, vilket gör det utmanande att rikta in sig på en användares exakta behov jämfört med långa sökord.
  Läs mer om Short Tail Keywords
 • Shopify

  Shopify är en heltäckande e-handelsplattform som tillåter privatpersoner och företag att skapa onlinebutiker. Det erbjuder verktyg för att sälja produkter direkt, hantera lager, bearbeta betalningar och allt däremellan, vilket gör onlinehandeln tillgänglig för alla.
  Läs mer om Shopify
 • SharePoint

  SharePoint är en webbaserad plattform utvecklad av Microsoft som gör det möjligt för organisationer att skapa webbplatser. Den används för att lagra, organisera, dela och komma åt information från vilken enhet som helst. SharePoint underlättar samarbete och datahantering inom och mellan företag
  Läs mer om SharePoint
 • SERP

  SERP, eller sökmotorresultatsida, är sidan du ser efter att ha skrivit in en fråga i en sökmotor som Google. Den listar alla webbsidor, annonser och annat innehåll som är relaterat till din sökning, rangordnat efter relevans, vilket hjälper dig att hitta den information eller produkt du behöver.
  Läs mer om SERP
 • SEO

  SEO (Sökmotoroptimering) är metoden att förbättra din webbplats för att öka dess synlighet när människor söker efter produkter eller tjänster relaterade till ditt företag i Google och andra sökmotorer. Bättre SEO innebär mer trafik och potentiella kunder.
  Läs mer om SEO
 • Semrush

  Semrush är ett kraftfullt digitalt marknadsföringsverktyg som erbjuder lösningar för SEO, PPC, innehåll, sociala medier och konkurrenskraftig forskning. Det hjälper marknadsförare att få insikter om deras webbplats prestanda, upptäcka möjligheter till tillväxt och spåra deras onlinekonkurrens.
  Läs mer om Semrush
 • SEM

  SEM, eller Search Engine Marketing, är en digital marknadsföringsstrategi som används för att öka en webbplats synlighet på sökmotorresultatsidor (SERP) genom betald annonsering. Det innebär att bjuda på sökord så att annonser visas för potentiella kunder som söker på nätet.
  Läs mer om SEM
 • Screaming Frog

  Screaming Frog är ett sökrobotverktyg som används av SEO-proffs för att identifiera tekniska problem och granska webbplatser för optimering. Den analyserar sidtitlar, metadata och länkar, vilket hjälper till att förbättra webbplatsens synlighet och prestanda i sökmotorresultat.
  Läs mer om Screaming Frog
 • Salesforce

  Salesforce är en ledande molnbaserad plattform som erbjuder tjänster för kundrelationshantering (CRM). Det gör det möjligt för företag att få kontakt med kunder, effektivisera processer och förbättra lönsamheten inom försäljning, marknadsföring och kundservice.
  Läs mer om Salesforce
 • SaaS

  SaaS, eller Software as a Service, är ett sätt att leverera applikationer över internet som en tjänst. Istället för att installera och underhålla programvara, kommer du helt enkelt åt den via internet och befriar dig från komplex mjukvaru- och hårdvaruhantering.
  Läs mer om SaaS
T
 • Typografi

  Typografi i webbdesign är konsten att ordna text på ett läsbart och visuellt tilltalande sätt. Det inkluderar att välja teckensnittsstilar, storlekar och mellanrum. Bra typografi förbättrar användarupplevelsen genom att göra innehåll engagerande och lättnavigerat på en webbplats.
  Läs mer om Typografi
 • TrueView Ads

  TrueView-annonser är en typ av videoannons på YouTube och Googles videopartners, där annonsörer bara betalar när tittarna väljer att titta på eller interagera med annonsen. De erbjuder tittarna kontroll över vilka annonser de ser, vilket gör det till ett kostnadseffektivt sätt för varumärken att engagera sig.
  Läs mer om TrueView Ads
 • Trovärdighet

  Trovärdighet i SEO hänvisar till tillförlitligheten och pålitligheten för din webbplats. Det handlar om att säkerställa korrekt innehåll av hög kvalitet och en säker användarupplevelse. Hög tillförlitlighet hjälper din webbplats att rankas bättre i sökmotorerna och skapar förtroende hos användarna.
  Läs mer om Trovärdighet
 • Topic Cluster

  En topic cluster (ämneskluster) är en innehållsstrategi som fokuserar på att skapa ett omfattande nätverk av sammanlänkade artiklar eller sidor kring ett centralt tema. Detta tillvägagångssätt hjälper till att förbättra SEO genom att organisera innehåll på ett sätt som ökar synlighet och auktoritet i specifika ämnen.
  Läs mer om Topic Cluster
 • Tillgänglighet

  Tillgänglighet inom webbdesign innebär att göra din webbplats användbar för alla, inklusive personer med funktionshinder. Det innebär att skapa innehåll som är lätt att navigera och förstå, oavsett hur någon kommer åt webben, vilket säkerställer lika tillgång och möjligheter.
  Läs mer om Tillgänglighet
 • TikTok

  TikTok är en dynamisk social media-app där användare skapar och delar korta videor, ofta med musik, filter och effekter. Det är känt för sitt engagerande innehåll, virala trender och kraftfulla algoritmer, vilket gör det till en favorit bland kreatörer och publik över hela världen
  Läs mer om TikTok
 • Teknisk SEO

  Teknisk SEO är som ett pussel för webbplatser. Det hjälper till att se till att en webbplats är byggd på ett sätt som Google och andra sökmotorer enkelt kan förstå och visa den för människor som söker online. Det handlar om att göra webbplatser snabba, lätta att utforska och vänliga att använda!
  Läs mer om Teknisk SEO
 • Target ROAS

  Mål ROAS-budgivning är en strategi i Google Ads där du anger en önskad avkastning på annonsutgifter (ROAS) för dina kampanjer. Google justerar dina bud för att maximera intäkterna baserat på ditt mål, vilket säkerställer att dina annonseringsutgifter är direkt kopplade till dina ekonomiska mål.
  Läs mer om Target ROAS
 • Target Impression Share

  Målvisningsandel är en budgivningsstrategi från Google Ads som syftar till att visa din annons på sökmotorns resultatsida med önskad frekvens. Du ställer in hur många gånger du vill att din annons ska visas för ett specifikt sökord, vilket optimerar synlighet och varumärkesnärvaro.
  Läs mer om Target Impression Share
 • Target CPA

  Mål-CPA-budgivning är en Google Ads-strategi som låter dig ange det genomsnittliga belopp du vill betala för en konvertering. Google justerar sedan automatiskt dina bud för att försöka få så många konverteringar som möjligt till din angivna kostnad per förvärv, vilket optimerar din budget.
  Läs mer om Target CPA
U
 • User Interface (UI)

  Användargränssnitt (UI) hänvisar till de visuella elementen på en webbplats eller app, som knappar, ikoner och layouter. Det handlar om att designa en webbplats eller app så att den är visuellt tilltalande och enkel att använda, vilket säkerställer en smidig, intuitiv interaktion för användarna för att förbättra sin upplevelse.
  Läs mer om User Interface (UI)
 • User Experience (UX)

  User Experience (UX) inom digital marknadsföring handlar om hur människor känner när de interagerar med din webbplats eller app. Den är fokuserad på att göra din webbplats enkel, njutbar och effektiv att använda, öka tillfredsställelsen och öka sannolikheten för att användare återvänder.
  Läs mer om User Experience (UX)
 • URL Struktur

  URL-struktur avser organiseringen och formatet för webbadresser. En tydlig, logisk URL-struktur hjälper både användare och sökmotorer att förstå och navigera på din webbplats lättare. Det är en viktig komponent i SEO för att förbättra webbplatsens tillgänglighet.
  Läs mer om URL Struktur
 • Umbraco

  Umbraco är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod (CMS) känt för sin flexibilitet och användarvänliga gränssnitt. Det gör det möjligt för utvecklare att bygga och hantera webbplatser skräddarsydda för deras specifika behov, medan redaktörer åtnjuter enkla innehållsredigerings- och publiceringsmöjligheter.
  Läs mer om Umbraco
V
 • Visuell hierarki

  Visuell hierarki i design är arrangemanget av element för att visa deras betydelse. Den guidar tittarens öga genom innehållet och använder storlek, färg, kontrast och placering för att framhäva viktig information och göra den övergripande upplevelsen intuitiv och engagerande.
  Läs mer om Visuell hierarki
 • View-Through Conversion

  Visningsbaserad omvandling spårar när någon ser din annons men inte klickar på den direkt, men ändå besöker din webbplats och konverterar senare. Den visar den indirekta effekten av annonser och hjälper till att mäta deras effektivitet när det gäller att skapa intresse och driva fram åtgärder utan direkta klick.
  Läs mer om View-Through Conversion
 • Videomarknadsföring

  Videomarknadsföring innebär att använda videor för att marknadsföra och berätta en historia om ditt varumärke, produkt eller tjänst. Det är ett kraftfullt verktyg inom digital marknadsföring, som erbjuder ett dynamiskt och engagerande sätt att få kontakt med publik, öka varumärkesmedvetenheten och öka engagemanget online.
  Läs mer om Videomarknadsföring
 • VCPM

  vCPM står för "viewable Cost Per Mille Impressions", en budgivningsmetod där du betalar baserat på hur ofta dina annonser faktiskt ses. Till skillnad från traditionell CPM fokuserar vCPM på annonsernas synlighet, vilket säkerställer att du bara betalar när din annons sannolikt kommer att uppmärksammas av användare.
  Läs mer om VCPM
 • Varumärkesomnämnanden

  Varumärkesomnämnanden är när andra webbplatser eller användare av sociala medier pratar om ditt varumärke utan att länka till din webbplats. Dessa omnämnanden ökar ditt varumärkes synlighet och trovärdighet och signalerar till sökmotorer att ditt varumärke är anmärkningsvärt och relevant i din bransch.
  Läs mer om Varumärkesomnämnanden
W
 • WordPress

  WordPress är en kraftfull och flexibel plattform för att skapa webbplatser och bloggar. Det är användarvänligt och erbjuder ett brett utbud av teman och plugins för anpassning, vilket gör det till ett populärt val för privatpersoner och företag att etablera och hantera sin onlinenärvaro.
  Läs mer om WordPress
 • WooCommerce

  WooCommerce är en anpassningsbar e-handelsplattform med öppen källkod byggd på WordPress. Det gör det möjligt för företag av alla storlekar att sätta upp, driva och skala en onlinebutik direkt från sin WordPress-webbplats, och erbjuder ett brett utbud av funktioner och tillägg för att sälja online.
  Läs mer om WooCommerce
 • Webbdesign

  Webbdesign är processen att skapa webbplatser. Det handlar om att planera layout, innehåll och bilder för att göra webbplatsen användarvänlig och visuellt tilltalande. Bra webbdesign är avgörande för att hålla besökarna engagerade och säkerställa att sajten fungerar väl på alla enheter.
  Läs mer om Webbdesign
 • WAN

  WAN, eller Wide Area Network, är ett telekommunikationsnätverk som sträcker sig över ett stort geografiskt område och kopplar samman datorer och enheter från olika städer, länder eller till och med kontinenter. Det gör det möjligt för företag och organisationer att kommunicera och dela data över långa avstånd.
  Läs mer om WAN
X
 • X (Twitter)

  X, tidigare känd som Twitter, är en social medieplattform där användare postar "tweets" för att dela nyheter, tankar och multimedia. Det är ett utrymme för konversation i realtid, som låter individer och varumärken ansluta, engagera sig och hålla sig informerade om globala händelser och trender.
  Läs mer om X (Twitter)
Y
 • Youtube

  YouTube är världens största plattform för videodelning där användare kan ladda upp, dela och se videor. Det erbjuder ett brett utbud av innehåll från pedagogiska handledningar till underhållning, vilket gör det till ett nyckelverktyg för digital marknadsföring och personliga uttryck online.
  Läs mer om Youtube