Tillbaka till lista
Digital Ordlista

4XX

4XX-fel är HTTP-statuskoder som indikerar att en begäran från klienten (som en webbläsare) inte kan uppfyllas av servern. Vanliga orsaker inkluderar en felskriven URL (404 Not Found) eller brist på åtkomsträttigheter (403 Förbjuden), vilket pekar på ett problem på klientens sida.
Kontakta

Vanliga typer av 4XX-fel

4XX-fel täcker en rad problem på klientsidan, som vart och ett pekar på ett annat problem.

404 Ej Hittad

Förmodligen det mest välkända, ett 404-fel uppstår när en användare försöker komma åt en sida som inte finns på servern, ofta på grund av en felskriven URL eller en sida som har tagits bort.

403 Förbjudet

Ett 403-fel betyder att servern förstår begäran men vägrar att auktorisera den. Detta kan hända när åtkomst till vissa resurser är begränsad till specifika användare eller IP-adresser.

401 Obehörig

I likhet med 403 indikerar ett 401-fel att den begärda resursen kräver autentisering och att servern inte har fått giltiga referenser från klienten.

Implikationer för SEO och användarupplevelse

Även om 4XX-fel är på klientsidan, kan de fortfarande djupt påverka din webbplats SEO och den övergripande användarupplevelsen.

Inverkan på sökmotorrankning

Frekventa 4XX-fel, särskilt 404s, kan skada din webbplats SEO. Sökmotorer som genomsöker en webbplats med många trasiga länkar kan betrakta den som dåligt underhållen, vilket påverkar dess rankning.

Försämring av användarförtroendet

Att stöta på fel när de navigerar på en webbplats kan frustrera användare, vilket leder till ökade avvisningsfrekvenser och minskat användarengagemang, vilket indirekt påverkar din webbplats sökresultat.

Strategier för att lösa 4XX-fel

Att åtgärda 4XX-fel innebär proaktiv övervakning och korrigering i tid.

Regelbundna webbplatsrevisioner

Genom att utföra regelbundna webbplatsrevisioner med hjälp av verktyg som Google Search Console kan det hjälpa att identifiera och åtgärda trasiga länkar eller obehöriga åtkomstförsök.

Anpassade 404-sidor

Att skapa en anpassad 404-sida kan förbättra användarupplevelsen genom att guida förlorade användare tillbaka till relevanta delar av din webbplats eller erbjuda en sökfunktion för att hitta rätt sida.

Säker åtkomst och autentisering

För 401- och 403-fel, se till att webbplatsens autentiseringsprocesser fungerar korrekt och att behörigheterna är korrekt inställda för att förhindra obehöriga åtkomstförsök.

Slutsats

4XX-fel, även om de tyder på problem på klientsidan, kräver uppmärksamhet från webbansvariga för att bibehålla webbplatsens hälsa och användarnöjdhet. Genom att förstå typerna av 4XX-fel och deras konsekvenser för SEO kan du implementera effektiva strategier för att lösa dessa problem, och därigenom förbättra användarupplevelsen och stödja din webbplats prestanda i sökrankningar.