Tillbaka till lista
Digital Ordlista

Robots.txt

Robots.txt är som ett "Do Not Enter"-tecken för webbplatser. Den talar om för crawlers vilka delar av en webbplats de inte bör besöka eller visa för personer som söker online. Det är ett sätt för webbplatsägare att hålla vissa sidor privata eller dolda.
Kontakta

Vad är robots.txt?

Robots.txt är en textfil som instruerar sökmotorrobotar på vilka delar av en webbplats som ska genomsökas och indexeras.

Webbplatsens direktiv om sökrobotar

Filen robots.txt ligger i rotkatalogen på din webbplats och är det första sökrobotar tittar på. Genom den här filen kan du ange vilka områden på din webbplats som ska genomsökas och vilka som ska ignoreras.

Kraften att tillåta eller förbjuda

Filen använder enkla ”allow” och ”disallow”-direktiv. Genom att ange webbadresser under ”disallow” kan du förhindra att sökmotorer indexerar vissa sidor eller delar av din webbplats. Omvänt kan ”allow” användas för att säkerställa att viktiga sidor indexeras.

Varför Robots.txt är viktigt

Robots.txt är ett viktigt verktyg för webbplatshantering och SEO-optimering.

Skydda känsligt innehåll

Med hjälp av robots.txt kan du förhindra att vissa sidor, som interna inloggningssidor eller privata områden, visas i sökresultaten. Detta är avgörande för att upprätthålla integriteten och säkerheten för känsligt innehåll.

Förbättra SEO-effektiviteten

Genom att förhindra sökmotorer från att genomsöka irrelevanta eller dubbletter av sidor kan robots.txt hjälpa till att fokusera genomsökningsarbetet på viktigare innehåll och därigenom förbättra din webbplatss SEO-effektivitet.

Skapa en effektiv Robots.txt-fil

Att skapa en effektiv robots.txt-fil kräver ett strategiskt tillvägagångssätt. De flesta CMS erbjuder hjälp (plug-ins) med att skapa robots.txt fil.

Var specifik och försiktig

Det är viktigt att vara exakt när du anger webbadresser, eftersom ett litet misstag kan leda till oavsiktlig blockering av viktigt innehåll från sökmotorer.

Regelbundna uppdateringar och granskning

Allt eftersom din webbplats utvecklas, bör din robots.txt-fil också göra det. Regelbundna granskningar och uppdateringar är nödvändiga för att säkerställa att den förblir effektiv och relevant.

Testning före implementering

Innan du implementerar en robots.txt-fil är det lämpligt att testa den med hjälp av verktyg från sökmotorer som Google för att säkerställa att den fungerar som avsett.

Slutsats

Robots.txt fungerar som gatekeeper och leder sökmotorrobotar på vägarna att följa och de som ska undvikas på din webbplats. Detta enkla men kraftfulla verktyg hjälper till att skydda känsligt innehåll, optimera din webbplatss genomsökningseffektivitet och förbättra din övergripande SEO-strategi.

Att förstå och korrekt implementera en robots.txt-fil är ett viktigt steg för alla webbplatsägare som vill ha bättre kontroll över sin webbplatss sökmotor. Med noggrant hantverk och regelbundna uppdateringar kan den här filen avsevärt bidra till din webbplats framgång online.