Tillbaka till lista
Digital Ordlista

5XX

5XX-statuskoder är HTTP-svar som indikerar serverfel, vilket betyder att servern misslyckades med att uppfylla en till synes giltig begäran från klienten. Dessa fel tyder på problem på webbplatsens server, inte användarens sida, som kräver undersökning och lösning på serversidan.
Kontakta

Vanliga typer av 5XX-fel

5XX-fel täcker en rad problem på serversidan, som vart och ett indikerar en annan typ av problem.

500 internt serverfel

Det mest allmänna av 5XX-felen, ett 500-fel, betyder ett ospecificerat problem med servern. Det är ett sammanfattande svar för när servern stöter på ett oväntat tillstånd som hindrar den från att uppfylla begäran.

503 Tjänst Otillgänglig

Ett 503-fel uppstår när servern tillfälligt inte kan hantera begäran, vanligtvis på grund av underhåll eller överbelastning. Till skillnad från ett 500-fel, tyder detta på att tillståndet är tillfälligt och att tjänsten kommer att återställas efter en tid.

504 Gateway Time-out

Det här felet returneras när en server som fungerar som en gateway eller proxy inte får ett snabbt svar från en uppströms server. Det indikerar att begäran accepterades men inte kunde slutföras på grund av en timeout från en annan server.

Inverkan på SEO och användarupplevelse

Serverfel frustrerar inte bara användarna utan kan också påverka din webbplats SEO-prestanda negativt.

Genomsöknings- och indexeringsproblem

Sökmotorer som genomsöker en webbplats som ofta returnerar 5XX-fel kan tolka den som opålitlig eller dålig, vilket kan leda till minskade genomsökningshastigheter eller att webbplatsen avindexeras.

Användarmisstro och avvisningsfrekvens

Frekventa serverfel leder till dålig användarupplevelse, ökar avvisningsfrekvensen och minskar sannolikheten för att användare återvänder, vilket indirekt kan påverka din webbplats sökrankning på grund av dessa beteendesignaler.

Löser serverfel

Snabba lösningar av serverfel är avgörande för att minimera deras påverkan.

Övervaka och identifiera fel

Regelbunden övervakning med hjälp av verktyg som Google Search Console kan hjälpa till att identifiera serverfel när de uppstår, vilket möjliggör snabbare lösning.

Server- och nätverkskonfiguration

Att lösa 5XX-fel innebär ofta att server- och nätverkskonfigurationer kontrolleras. Detta kan inkludera att öka serverresurserna, optimera applikationer eller korrigera felaktiga brandväggsinställningar.

Samarbeta med värdleverantörer

För de som inte är tekniskt benägna kan kontakt med din värdleverantör vara ett nyckelsteg för att diagnostisera och lösa problem på serversidan. Leverantörer kan erbjuda insikter i serverloggar, resursanvändning och potentiella säkerhetsproblem som orsakar felen.

Slutsats

5XX-serverfel kan vara skrämmande, men att förstå deras orsaker och konsekvenser är det första steget mot lösning. Genom att aktivt övervaka din webbplats, adressera serverkonfigurationer och arbeta med värdtjänster kan du mildra effekterna av dessa fel på SEO och användarupplevelsen.