Tillbaka till lista

Konverteringsoptimering (CRO) – Hur fungerar det?

två mobilskärmar med olika färger på knappen

CRO står för “Conversion Rate Optimization”, eller konverteringsoptimering. Det innebär att man optimerar designen eller innehållet på en sida för att öka antalet konverteringar och på så sätt förbättra konverteringsgraden. Det kan innefatta att man experimenterar med färger, placeringen av knappar eller formuleringar och texter för att uppnå effektiv konverteringsfrekvensoptimering.

Varför är CRO viktigt?

Kortfattat är konverteringsoptimering (CRO) en metod som hjälper en att öka chansen att besökaren utför en önskad åtgärd på en webbplats. En CRO-ansvarig har som mål att öka webbplatsens konverteringsgrad genom att få en bättre bild av kundernas behov via analys av data och använda verktyg som A/B-testning och heatmaps för att optimera webbplatsens effektivitet.

Önskade åtgärder kan inkludera att köpa en produkt, klicka på ”lägg till i kundvagn”, registrera dig för en tjänst, fylla i ett formulär eller klicka på en länk. Conversion Rate Optimization (CRO) betyder bokstavligen konverteringsfrekvensoptimering.

CRO handlar om att lära sig förstå sina kunder

I grund och botten handlar CRO om att förstå sin kundgrupp, besökare och användare, samt erbjuda vad de är ute efter. Till en början kan det vara klurigt att veta exakt hur man ska gå till väga och behöver ofta testa sig fram och analysera sina resultat.

En närmare titt på konverteringsoptimering

Standarddefinitionen av CRO fokuserar på konverteringsprocent, medelvärden och riktmärken. Dessa är numeriska och statistiska tillvägagångssätt för konverteringsoptimering som kan hjälpa en lång bit på vägen, dock bör det inte vara det enda du tittar på. För att få djupare förståelse och en bättre bild av din kundgrupp behöver du tänka på individuellt plan.

Ett mer övergripande sätt att definiera CRO är att fokusera på vad exakt det är som driver, hindrar och övertygar dina besökare. I vilket skede övertygas de till att klicka på “lägg till i kundvagnen” eller “registrera dig för nyhetsbrev”?

Vad är det som får besökare att lämna sidan redan efter 15 sekunder eller hur kommer det sig att de hänger kvar i 20 minuter utan att köpa något?

Alla dessa handlingar går att överblicka i analysprogram och spåra. Det är viktigt att kontinuerligt optimera dessa element för att säkerställa att fler besökare utför värdefulla handlingar på din webbplats.

Avgörande faktorer

Den slutliga åtgärden, konverteringen, är självklart viktigt, men i verkligheten händer mycket innan dess. Det man bör hålla ett öga på är de specifika:

“DRIVERS” – tar människor till din webbplats

Vad leder användare till din webbplats och från vilka plattformar? Exempel på var besökare kan komma från kan vara:

 • Sociala medier
 • Massutskick via mail
 • Organisk sök
 • Ads

“BARRIERS” – får dem att lämna

Varför stannar inte besökarna på din sida tillräckligt länge för att konvertera? För att identifiera vad som behöver förbättras bör du analysera:

 • Vilket steg är det de lämnar sidan?
 • Laddar den långsamt?
 • Är designen för rörig eller otydlig?
 • Har du rätt priser för din kundgrupp?

“HOOKS” – övertalar användare att konvertera

Vad var det egentligen som fick besökaren att konvertera? Var det ett trevligt bemötande i kundsupportchatten? Kanske var ditt kampanjerbjudande oemotståndligt eller bilderna i recensionerna inspirerande? Klara call-to-action-knappar och viktig information placerad högst upp på sidan kan också underlätta köpprocessen.

Det är svaren på sådana här och andra frågor vi vill ha för att komma närmare fler individer i kundgruppen.

Se till att sidnavigeringen fungerar

Kom även ihåg att t.ex. en bugg eller en trasig länk kan göra det svårt för dina användare att navigera på din sida. Detta kan göra att kunder som i vanliga fall hade konvertat stoppas under köpresan. Se till att sidan fungerar som den ska ur ett användarperspektiv innan du påbörjar ett stort test. Annars kan det ge väldigt missvisande resultat.

Därför är det bra att be en expert att kolla hemsidans backend med jämna mellanrum.

Hur räknar man ut konverteringsgraden?

Konverteringsgraden beräknas genom att dela antalet konverteringar med det totala antalet besökare. Sedan multiplicerar man resultatet med 100 för att få en procentsats.

Exempelvis, om du under en viss period hade 500 besök och 50 av dem gjorde ett köp, är konverteringsgraden 50/500*100=10%.

Konverteringsfrekvensen skiljer sig en del beroende på konverteringsmålet, om det så är t ex annonsklick, slutförda köp, registreringar för kampanjkod, etc.

Varje webbplats är unik

Varje webbplats, sida och målgrupp är olika, vilket innebär att det är väldigt svårt att jämföra med andra, även om de skulle vara i samma bransch. Konverteringsoptimering är avgörande för företag eftersom det kan öka lönsamheten, generera intäkter och skapa tillväxt.

Därför är det snarare en bättre idé att reflektera över sin egna sida. Tävla med sig själv helt enkelt, och med hjälp av analys, statestik, erfarenhet och annan kunskap pröva sig fram med olika metoder.

Fokusera på att utveckla en djupgående förståelse för vad som faktiskt är viktigt för dina användare.

Några generella tips för konverteringsoptimering

Det är mycket att tänka på när det gäller utformning av rätt hemsida åt rätt kundgrupp. Användarvänlighet och UX är en viktig del av konverteringsoptimering. Det är därför avgörande att kontinuerligt samla in feedback från användare för att förbättra webbplatsen med ett användarfokuserat tillvägagångssätt. För att ge dig ett hum om aspekter som kan vara bra att känna till rekommenderar vi följande.

De tre huvudpunkterna

De ovan nämnda punkterna kan alla kategoriseras under tre huvudområden som omfattar kärnan i konverteringsoptimering:

1. Samla in och analysera data

Förstå dina användare genom att använda både kvalitativ och kvantitativ data. Några exempel:

 • Få feedback från dina kunder: Använd verktyg som Web Engage för att samla in anonym feedback direkt från besökare på din webbplats.
 • Använd heatmap-verktyg: Verktyg som CrazyEgg eller Microsoft Clarity visar var dina besökare klickar och hur de interagerar med din webbplats.
 • Studera konkurrenter: Analysera hur dina konkurrenter optimerar sina konverteringar och dra lärdomar av deras strategier.
 • Konverteringsgrad: Mät procentandelen av besökare som genomför ett specifikt mål för att förstå din konverteringsfrekvens.

2. Förstå dina kunder

Baserat på insamlad data skapar du hypoteser om användarbeteenden. Några exempel:

 • Designoptimering: 20 % av designelementen bör stå för 80 % av konverteringarna. Håll dessa kritiska element uppdaterade och optimerade.
 • Sökbeteende: Använd Google Analytics för att se de vanligaste sökfrågorna på din webbplats och anpassa innehållet därefter.
 • Prisjustering: Testa att höja eller sänka priset för att hitta den mest effektiva prisstrategin. Lägre pris är inte alltid bättre.

3. A/B-testa

Prioritera, utveckla och testa dina hypoteser och se vad som leder till konvertering genom experiment.

 • Split testing/A/B testing: Skapa två versioner av samma sida med olika utformningar, till exempel olika färger, knappositioner eller multimediaelement (video vs. bildspel).
 • Rubriker och bildtexter: Fokusera på att optimera rubriker och bildtexter, då de flesta besökare endast läser dessa.
 • Sökordsoptimering: Identifiera vilka sökord som leder trafik till din webbplats och integrera dem i dina call-to-actions.

Genom att följa dessa tre huvudpunkter kan du effektivt optimera din webbplats och förbättra dina konverteringar.

A/B-testning

A/B-testning är kanske det man främst tänker på när man tänker på inom konverteringsoptimering . Det innebär att man skapar två eller fler kopior av en befintlig sida, men med små skillnader. Det är lättast förklarat med exempel.

Din produktsida har en blå “lägg till i kassan”-knapp. Ett exempel på hur du A/B-testat den hade varit att genom ett testningsverktyg skapat tre olika versioner av sidan. En med den nuvarande blå knappen, den andra med en röd och den tredje en grön.

Du låter sedan versionerna stanna uppe och dela upp trafiken mellan dem. Efter några månader av att spåra trafiken kollar du sedan resultaten.

 • Den blå knappen fick 700 klick
 • Den röda knappen fick 2000 klick
 • Den gröna knappen fick 1200 klick

Baserat på detta test är det självklart att göra om den tidigare gröna knappen till en röd ur ett konverteringsperspektiv.

Sammanfattning – Börja med konverteringsoptimering idag och öka chansen för konvertering

För att sammanfatta så är conversion Rate Optimization (CRO) är processen att förbättra innehållet på en hemsida för att öka antalet besökare som utför önskade åtgärder, såsom att köpa en produkt eller registrera sig för en tjänst.

Genom att analysera användardata och använda verktyg som A/B-testning och heatmaps kan man identifiera och optimera olika delar av webbplatsen. CRO är viktigt för att förstå kundernas behov och beteenden, och syftar till att skapa en bättre användarupplevelse som leder till högre konverteringsgrad.

Det handlar om att experimentera med design- och innehållselement för att hitta de mest effektiva metoderna för att öka konverteringsgraden.

Kontakta oss:

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 0730 585 255

Besök oss på sociala medier och webben:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb:

buildahome.se