Tillbaka till lista

SEO, SEA, CTA och CRO – Vad betyder det?

magnifying glass over dictionary

Inom SEO finns det en hel del akronymer och begrepp som för en nybörjare kan vara svåra att greppa, vilket kan bli överväldigande. För att driva trafik och förbättra din webbplats synlighet behöver du förstå dessa termer. Här kommer vi gå igenom de viktigaste akronymerna och termerna inom sökmotoroptimering.

SEO – Google Search Engine Optimization

SEO, eller “sökmotoroptimering”, är självklart den viktigaste termen inom sökmotoroptimering. Det gör att olika verktyg och tekniker kan användas för att enkelt spåra och analysera webbplatsdata.

Sökmotoroptimering är en typ av digital marknadsföring som fokuserar på att ge företag ökad synlighet i sökmotorers organiska resultat. Verktyg för nyckelordsforskning, spårning och analys är avgörande för att förbättra SEO-resultat. Inom SEO finns det tusentals olika faktorer och variabler som avgör vilken placering en webbplats får i Google och andra sökmotorer.

SERP – Search Engine Results Page

SERP, eller Search Engine Results Page, är sidan som visas när en användare gör en sökning på en sökmotor som Google. Denna sida innehåller en lista med länkar till webbsidor som anses vara mest relevanta för användarens sökfråga.

Här söker jag på ”hockey vm” på Google. Detta är hur SERP:en ser ut:

Googles algoritm bedömer relevansen av varje sida baserat på en mängd olika variabler, inklusive innehållets kvalitet, nyckelordsanvändning, användarupplevelse och länkprofil.

Målet med SEO är att förbättra en webbplats placering på SERP:en, eftersom en högre placering ökar chansen att få klick från användare. Statistik visar att de två första resultaten på en SERP får hela 56% av alla klick, vilket understryker vikten av att placera sig högt.

Genom att optimera innehållet, använda relevanta nyckelord och bygga auktoritativa länkar kan företag förbättra sina chanser att synas högt upp på SERP och därmed driva mer trafik till sin webbplats.

LSI – Latent Semantic Indexing

Latent Semantic Indexing (LSI) är en teknik inom SEO och textanalys som används för att identifiera och förstå relationer mellan olika begrepp i en text. LSI hjälper sökmotorer att bättre förstå sammanhanget och innebörden av innehållet på en webbplats, vilket gör det möjligt att leverera mer relevanta sökresultat.

Genom att analysera ett stort antal dokument och identifiera mönster av ordanvändning skapar LSI en semantisk struktur som återspeglar hur ord och fraser är relaterade till varandra. Detta innebär att sökmotorer kan hantera synonymer och polysemer (ord med flera betydelser) mer effektivt, vilket förbättrar användarupplevelsen.

Hur man kan arbeta med LSI inom SEO

För att arbeta med LSI inom SEO bör man fokusera på att inkludera relaterade termer och begrepp som förstärker det huvudsakliga ämnet i innehållet. Här är några strategier för att effektivt använda LSI:

 • Sökordsanalys: Använd verktyg som Google Keyword Planner, Search Console, Ahrefs eller SEMrush för att hitta relaterade sökord och fraser som är semantiskt kopplade till ditt huvudsakliga nyckelord.
 • Naturligt språk: Skriv innehåll som flyter naturligt och använd alltid ett varierat språk. Detta hjälper till att inkludera olika termer och fraser som kan vara relevanta för sökmotorernas förståelse av ditt innehåll. Det kan låta ironiskt, men tänk på att alltid skriva för människan, inte sökmotorn.
 • Innehåll: Skapa djupgående och omfattande innehåll som täcker olika aspekter av ditt ämne. Detta ökar chansen att inkludera flera relaterade termer som kan förbättra den semantiska relevansen.
 • Synonymer och andra relaterade termer: Använd synonymer och relaterade termer i ditt innehåll för att hjälpa sökmotorer att förstå kontexten. Undvik dock överdriven användning av samma nyckelord (keyword stuffing).
 • Internt länkbyggande: Länka till andra relevanta sidor på din webbplats samt till auktoritativa externa källor. Detta kan hjälpa sökmotorer att förstå relationerna mellan olika ämnen och förstärka ditt innehålls relevans.

Genom att integrera dessa metoder kan du förbättra din webbplats SEO-prestanda genom att göra ditt innehåll mer kontextuellt relevant och lättare för sökmotorer att förstå och rangordna.

E-E-A-T – Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness

E-E-A-T står för Expertise, Experience, Authoritativeness, and Trustworthiness och är ett begrepp som syftar på att skriva innehåll som lever upp till en särskild standard. Det är en viktig del av Googles riktlinjer för bedömning av webbplatser och innehåll. Dessa kriterier används av Google för att säkerställa att innehållet som visas för användarna är av hög kvalitet och pålitligt.

 1. Expertise (Expertis):
  • Den som skapar innehållet bör ha expertis inom det ämne de skriver om. Detta innebär att de har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten för att tillhandahålla korrekt information.
  • För medicinska, juridiska eller finansiella ämnen är detta särskilt viktigt eftersom inkorrekt information kan få stora konsekvenser.
 2. Experience (Erfarenhet):
  • Förutom expertis betonar Google även erfarenheten hos innehållsskaparna.
  • Detta innebär att personliga erfarenheter och insikter från någon som faktiskt har använt en produkt, besökt en plats eller genomgått en specifik process kan öka trovärdigheten och användbarheten av innehållet.
 3. Authoritativeness (Auktoritet):
  • Auktoritet hänvisar till hur välkänt och respekterat innehållsskaparen eller webbplatsen är inom sitt område.
  • Externa länkar från andra trovärdiga källor, positiva recensioner och omnämnanden i media kan hjälpa till att etablera en webbplats eller en skribent som en auktoritet.
 4. Trustworthiness (Trovärdighet):
  • Trovärdighet innebär att webbplatsen och innehållet är pålitligt och säkert.
  • Detta kan innebära att ha transparenta kontaktuppgifter, en tydlig om-sida, SSL-certifikat för säkerhet och positiva användarrecensioner. För att bygga trovärdighet är det också viktigt att innehållet är välskrivet, faktakontrollerat och uppdaterat.

Genom att fokusera på E-E-A-T kan webbplatser förbättra sin rankning på Google och säkerställa att deras innehåll möter både sökmotorernas och användarnas höga standarder. Detta är särskilt viktigt för webbplatser som erbjuder information inom områden som hälsa, finans och juridik, där användarna litar på att få korrekt och pålitlig information.

Att attrahera högkvalitativa länkar från pålitliga webbplatser är också avgörande för att stärka webbplatsens auktoritet och förbättra SEO.

Känn dock till att E-E-A-T i sig själv inte är en rankningsfaktor. Se det snarare som en riktlinje för innehållet du skapar.

DA – Domain Authority

Domain Authority, eller ”domänauktoritet”, är ett mått som visar hur pålitlig och inflytelserik en webbplats är i sökmotorernas ögon. En hög domänauktoritet innebär att webbplatsen sannolikt rankar bättre i sökresultaten. Om du vill öka din domänauktoritet är det viktigt att analysera konkurrenter och bygga länkar från ansedda webbplatser.

Bygga länkar för att öka DA

När det kommer till att bygga länkar är både domänauktoritet och relevans inom innehållet avgörande. En körskola skulle till exempel inte dra nytta av att få en länk från en träningsblogg, även om den har en hög Domain Rating (DR) på 70. Det är viktigt att länkarna kommer från webbplatser som är relevanta för ditt innehåll och din bransch. Kontext är nyckeln; en högkvalitativ länk från en relevant källa väger mycket mer än en irrelevant länk.

Exempel på webbplatser med hög domänauktoritet inkluderar statliga sidor, stora varumärken och stora nyhetswebbplatser. I Sverige har till exempel Aftonbladet en domänauktoritet på 86 och Folkhälsomyndigheten på 85. Generellt sett anses en domänauktoritet på mellan 20 och 30 vara bra, men ju högre desto bättre.

DR – Domain Rating

Domain Rating (DR) är ett mått på en webbplats länkprofil och dess styrka, utvecklad av Ahrefs. DR tar hänsyn till antalet och kvaliteten på inkommande länkar till en webbplats och används för att bedöma webbplatsens förmåga att ranka i sökmotorer. En hög DR indikerar en stark länkprofil, vilket är en viktig faktor för SEO.

Hur man arbetar med DR

För att förbättra din Domain Rating bör du fokusera på att få länkar från webbplatser med hög DR. Detta kan göras genom att skapa högkvalitativt och delbart innehåll, bygga relationer med andra webbplatsägare och delta i gästbloggning.

Precis som med DA är relevans viktigt; länkar från webbplatser inom din egen bransch eller nisch kommer att ha störst positiv effekt på din DR. Genom att förstå och arbeta med både DA och DR kan du förbättra din webbplats SEO-prestanda och öka dess synlighet i sökmotorerna.

SEM – Search Engine Marketing

SEM, eller sökmotormarknadsföring, är en form av digital marknadsföring där företag använder betald reklam för att öka sin synlighet på sökmotorernas resultatsidor. Detta innebär att företag betalar för att deras annonser ska visas ovanför eller bredvid de organiska sökresultaten när användare söker på specifika nyckelord.

En framgångsrik SEM-strategi kombinerar betalda annonser med SEO-principer för att säkerställa att webbplatsen inte bara syns genom betald trafik utan också lockar och behåller besökare genom relevant och värdefullt innehåll.

PPC – Pay-Per-Click

PPC (Pay-Per-Click) är en vanlig metod inom SEM, där företag betalar varje gång någon klickar på deras annons. För att maximera effektiviteten av SEM-kampanjer är det också viktigt att ha relevanta länkar och högkvalitativt innehåll på sin webbplats.

Detta inte bara förbättrar annonsens kvalitetspoäng och sänker kostnaderna per klick, utan bidrar även till att förbättra den organiska rankningen, vilket skapar en starkare övergripande digital närvaro.

CTR – Click-Through Rate

CTR (Click-through Rate), är den procentuella andelen användare som klickar på en specifik länk i förhållande till det totala antalet användare som sett länken. En hög CTR indikerar att din länk är relevant och engagerande för användarna, vilket kan förbättra din ranking i sökmotorer eftersom Google och andra sökmotorer använder CTR som en indikator på innehållets relevans.

För att förbättra CTR kan du optimera dina titlar och metabeskrivningar för att vara mer lockande och relevanta. Använd kraftfulla ord, tydliga call-to-actions och se till att metabeskrivningen på ett klart sätt förklarar vad användaren kan förvänta sig vid ett klick. Dessutom kan strukturerade data och rich snippets bidra till att göra din länk mer synlig och klickvänlig i sökresultaten.

CPC – Cost-Per-Click

CPC, eller ”kostnad per klick”, är det belopp som en annonsör betalar för varje klick på deras annonser. CPC är en kritisk komponent inom PPC (Pay-Per-Click) annonsering och hjälper företag att budgetera sina kampanjer och utvärdera deras kostnadseffektivitet.

En lägre CPC kan innebära att du får fler klick för samma budget, vilket gör det till en nyckelfaktor för att maximera avkastningen på din annonsinvestering.

För att optimera CPC kan du förbättra annonsernas relevans och kvalitet genom att använda specifika och relevanta nyckelord, skapa engagerande annonstexter och förbättra användarupplevelsen på din landningssida. Ju mer relevant och engagerande din annons är, desto högre kvalitetspoäng får den, vilket kan leda till lägre kostnader per klick.

ROI – Return on Investment

ROI, eller ”avkastning på investering”, är en måttstock på lönsamheten av en investering, beräknad som nettovinsten delat med kostnaden för investeringen.

Inom digital marknadsföring används ROI för att bedöma effektiviteten av kampanjer och strategier. En hög ROI innebär att kampanjen genererar betydligt mer intäkter än den kostar, vilket indikerar en framgångsrik investering.

För att förbättra ROI bör du fokusera på att optimera alla delar av din marknadsföringsstrategi, från val av målgrupp och kanaler till innehåll och uppföljning. Genom att noggrant övervaka och analysera resultat kan du göra justeringar i realtid för att maximera avkastningen på dina marknadsföringsinvesteringar.

KPI – Key Performance Indicators

KPI, eller ”nyckelindikatorer för prestation”, är mätvärden som används för att utvärdera framgången av en SEO-strategi eller kampanj. Vanliga KPI

inom SEO inkluderar organisk trafik, konverteringsgrad, avvisningsfrekvens och genomsnittlig sessionslängd. Genom att regelbundet övervaka dessa indikatorer kan företag identifiera vilka strategier som fungerar och vilka som behöver justeras.

Att sätta tydliga, mätbara mål för varje KPI och kontinuerligt spåra framstegen mot dessa mål är avgörande för att uppnå långsiktig framgång. Genom att analysera data kan du fatta välgrundade beslut som hjälper dig att optimera din webbplats och förbättra dess prestanda.

CRO – Conversion Rate Optimization

CRO (Conversion Rate Optimization), är processen att öka andelen besökare på en webbplats som utför en önskad åtgärd, såsom att göra ett köp eller fylla i ett formulär. Genom att analysera användarbeteenden och testa olika element på webbplatsen, som landningssidor och call-to-actions, kan företag förbättra sin konverteringsgrad och maximera värdet av sin trafik.

CRO inkluderar att identifiera och åtgärda hinder som kan hindra besökare från att konvertera, såsom långsamma laddningstider, otydlig navigering eller brist på förtroendeingivande element. Genom att kontinuerligt testa och optimera olika aspekter av webbplatsen kan företag förbättra användarupplevelsen och öka sina konverteringar.

CMS – Content Management System

CMS, eller ”innehållshanteringssystem”, är en mjukvara som används för att skapa, hantera och ändra digitalt innehåll på en webbplats. Det vanligaste CMS:et är WordPress.

Ett CMS gör det enkelt för användare utan teknisk expertis att uppdatera och underhålla webbplatsinnehåll, vilket är avgörande för att hålla information aktuell och relevant.

Ett bra CMS erbjuder funktioner som användarvänliga gränssnitt, mallar för sidlayout, verktyg för SEO-optimering och möjligheter att hantera multimedia. Genom att använda ett CMS kan företag snabbt och enkelt anpassa sin webbplats för att möta föränderliga affärsbehov och förbättra användarupplevelsen.

Med förståelse för dessa akronymer och deras betydelse kan du navigera effektivare i SEO-världen och förbättra din webbplats synlighet och prestation.