Tillbaka till lista

Maximera konverteringar -vikten av en stark landningssida

man vid dator

Vill du öka möjligheten till konvertering av potentiella kunder på din landningssida och få ut det mesta av din digitala marknadsföring?

I det här blogginlägget dyker vi ner i den avgörande roll som en väldesignad landningssida spelar i din marknadsföringsstrategi. Vi ger dig tips på hur du kan optimera för maximal konvertering av nya kunder.

Från att förstå delarna av en framgångsrik landningssida till A/B-tester och bästa metoder för SEO, den här guiden ger dig de verktyg du behöver för att driva fler konverteringar och växa ditt företag.

Nyckelpoäng

 • Målet är att landningssidan ska konvertera nya besökare till potentiella kunder.
 • Det är en väsentlig del av digital marknadsföring och kan användas för olika kampanjer.
 • Den är skild från webbplatsens hemsida, används främst endast i annonssyfte.
 • För att skapa konverterande landningssidor är det viktigt att ha en tydlig rubrik, matcha målgruppen, inte ha några distraktioner och använda A/B-tester för optimering.
 • Kostnaden för att skapa en landningssida sträcker sig från 2 timmar och uppåt, med timpriser som normalt varierar mellan 500 – 2 000 SEK.
 • A/B-testning är nödvändig för optimering och kommer att göra slutresultaten större men det kan bli en extra kostnad.
 • Antalet landningssidor du bör ha beror på din verksamhet och dina mål.

Landningssida på ett skrivblock som skiss

 

Vad är en landningssida?

Landningssidor är en specifik sida som en användare hänvisas till efter att ha klickat på en annons.

Syftet med en landningssida är att omvandla besökaren till en lead eller kund genom att förse dem med information eller ett formulär för att slutföra en specifik åtgärd, som att fylla i ett kontaktformulär eller köpa en produkt.

Landningssidor är en nyckelaspekt av digital marknadsföring och används ofta i kampanjer som PPC (vanligast Google Ads eller Microsoft Ads), e-postmarknadsföring och marknadsföring på sociala medier.

Vad särskiljer bra landningssidor från dåliga?

En bra landningssida är utformad med ett tydligt och specifikt mål i åtanke. Den bör skräddarsys för målgruppen och kampanjen eller annonsen som ledde besökaren till sidan.

Sidan ska vara visuellt tilltalande och lättnavigerad med en tydlig uppmaning som guidar besökaren att vidta önskad åtgärd.

Den ska också vara optimerad för on-page SEO, med relevanta sökord och metataggar, för att förbättra dess synlighet i sökmotorer.

En dålig landningssida avvisar besökare och misslyckas med att omvandla dem till leads eller kunder. En dåligt utformad sida kan vara förvirrande, med bristande riktning eller en tydlig uppmaning.

Den kan också ladda långsamt, ha irrelevant eller lågkvalitativt innehåll eller vara dåligt optimerad för SEO.

Animerad dator

 

Fördelar med bra landningssidor:

 • Tydligt och specifikt mål
 • Övertydliga call-to-action knappar
 • Skräddarsydd för rätt målgrupp
 • Visuellt tilltalande
 • Lätt att navigera
 • Rensa onödigt innehåll
 • Optimerad för SEO.

Nackdelar med dåliga landningssidor:

 • Förvirrande
 • ”Dåliga” färger på call-to-action knappar
 • Brist på riktning
 • Långsam
 • Ej mobilvänlig
 • Irrelevant eller lågkvalitativt innehåll
 • Dåligt optimerad för SEO.

Måltavla i träblock

 

Landningssidor är en avgörande aspekt av digital marknadsföring och spelar en betydande roll för att omvandla besökare till leads eller kunder.

Det är viktigt att designa och optimera en landningssida med målgruppen i åtanke, för att säkerställa att sidan är relevant, visuellt tilltalande, lättnavigerad och har en call-to-action.

Att förstå vem landningssidan riktar sig till är också viktigt för att skapa sidor som konverterar.

I nästa del ska vi titta närmare på vikten av att förstå din målgrupp och hur det kan hjälpa dig bygga effektiva landningssidor.

Man vid dator med Universal Analytics

 

 

Effektiva landningssidor behöver känna din målgrupp

Framgångsrika landningssidor börjar med att du förstår din målgrupp eller målgrupper.

Ju mer du vet om din målgrupp, desto mer effektivt kan du designa en landningssida som möter deras behov och konverterar dem till leads eller kunder.

Personalisering är nyckeln när det kommer till att matcha din målgrupp till din landningssida.

Ett sätt att anpassa din landningssida är att använda kunddata, såsom demografi och beteendemönster, för att skapa segment och skräddarsy sidan till specifika målgrupper.

Om du till exempel riktar dig till en yngre målgrupp kan du använda ljusa färger och en modern design, medan en äldre publik kanske föredrar en mer traditionell design. (Här kommer A/B testing in i bilden men mer om dem senare.)

Ett annat och mer avancerat sätt att anpassa din landningssida är att använda dynamiskt innehåll som ändras baserat på besökarens plats, enheten de använder eller tiden på dygnet.

Detta gör att du kan visa olika innehåll för olika segment av din publik, vilket ökar sidans relevans för varje besökare.

Shoppingvagn på tangentbord

 

Tips för att matcha din målgrupp med din landningssida inkluderar:

 • Använda sig av diverse analysverktyg såsom Google Analytics, Adobe Analytics eller Matomo för att få insikt i din målgrupps demografi, beteendemönster, smärtpunkter och mål.
 • Skapa personas för att representera din/dina målgrupper och använd dem som en guide när du designar din landningssida likt exemplet tidigare med två versioner beroende på om personen är yngre eller äldre.
 • A/B-testning av olika versioner av din landningssida för att se vilka element som resonerar mest med din målgrupp.

 

 • Ta hjälp av kunddata för att skapa segment och skräddarsy sidan till specifika grupper.
 • Använd dynamiskt innehåll som ändras beroende på besökarens plats, enheten de använder eller tiden på dygnet.

Buildahome kontoret

Det är viktigt att förstå sin målgrupp och anpassa landningssidan för att effektivt kunna konvertera potentiella kunder till betalande kund.

Genom att använda marknadsundersökningar, personas, A/B-tester och dynamiskt innehåll kan du säkerställa att din landningssida resonerar med din målgrupp och ökar chanserna att omvandla besökare till leads eller kunder.

Sture staty på kontoret

 

Hur du skapar en landningssida som konverterar

Genom att följa dessa steg kan du skapa en landningssida som är skräddarsydd för din målgrupp och har en hög konverteringsfrekvens.

 1. Definiera din målgrupp

  Det första steget för att skapa en konverterande landningssida är att definiera din målgrupp.

  Genomför marknadsundersökningar för att få insikter i deras demografi, beteendemönster, smärtpunkter och mål.

  Skapa personas för att representera din målgrupp och använd dem som en guide när du designar din landningssida.

 2. Skapa en tydlig och övertygande rubrik

  Rubriken är det första besökarna ser på din landningssida, så det är viktigt att den är tydlig och övertygande.

  Rubriken ska vara kortfattad, fånga uppmärksamhet och kommunicera den största fördelen med din tjänst.

 3. Använd en stark uppmaning

  En tydlig call-to-action (CTA) är avgörande för att omvandla besökare till leads eller kunder.

  Din uppmaning bör vara tydlig, handlingsinriktad och placerad väl på sidan. Se till att CTA är relevant för besökarens behov och mål.

 4. Optimera sidan för omvandlingar

  För att optimera din landningssida för konverteringar, använd en layout som är lätt att navigera och visuellt tilltalande.

  Använd ett färgschema som överensstämmer med ditt varumärke och är lätt för ögonen.

  Använd bilder och videor som är relevanta för din målgrupp.

 5. Testa och mäta

  Slutligen är det viktigt att testa och mäta resultatet för din landningssida.

  Använd A/B-tester för att prova olika varianter av din landningssida och se vilka element som resonerar mest med din målgrupp.

  Använd analyser för att spåra dina besökares beteende och mäta konverteringsfrekvensen för din landningssida.

Genom att följa dessa steg kan du skapa en landningssida som är skräddarsydd för din målgrupp och har en hög konverteringsfrekvens.

pusselbitar A och B

 

Förenkla din landningssida för maximala konverteringar

Att förenkla din landningssida för maximala konverteringar är nyckeln till att säkerställa att dina besökare vidtar önskad åtgärd.

Distraktioner på en landningssida kan orsaka förvirring och leda till en hög avvisningsfrekvens.

Genom att ta bort distraktioner och hålla sidan tydlig kan du öka chanserna för konverteringar.

Ett sätt att ta bort distraktioner är att begränsa antalet element på sidan. Håll designen enkel och inkludera bara den viktigaste informationen.

Detta inkluderar en tydlig rubrik, en stark uppmaning och några relevanta bilder eller videor.

Undvik att använda för många färger eller teckensnitt, eftersom det kan göra att sidan verkar rörig och överväldigande.

girl with blue nails typing on laptop

 

Ett annat sätt att hålla landningssidan tydlig är att använda blanksteg effektivt. Att använda blanksteg, även känt som negativt utrymme eller ”white space”, kan få sidan att verka mindre upptagen och göra det lättare för besökare att fokusera på huvudbudskapet.

Detta kan uppnås genom att använda en enkel layout och lämna tillräckligt med utrymme mellan elementen.

En annan viktig del är att ge ett tydligt och kortfattat budskap. Besökaren bör förstå värdet av din produkt eller tjänst inom några sekunder efter att de hamnat på sidan.

Använd ett enkelt språk och undvik att använda jargong eller tekniska termer.

 

Dessutom är det viktigt att göra uppmaningen tydlig och framträdande. Uppmaningen bör vara huvudfokus på sidan och bör placeras på en mycket synlig plats, till exempel ovanför mitten. Använd handlingsinriktat språk och gör det tydligt vad besökaren ska göra härnäst.

Begränsa antalet element på sidan, använd blanksteg effektivt, ge ett tydligt och koncist budskap och gör uppmaningen tydlig och framträdande.

Genom att följa dessa enkla steg kan du skapa en landningssida som är lätt att förstå och uppmuntrar besökare till att vidta åtgärder.

Hur mycket kostar en landningssida?

När det kommer till kostnaden för en landningssida finns det några faktorer att ta hänsyn till.

Buildahome loggan i neon

 

Hur lång tid tar det att skapa en landningsida?

En av huvudfaktorerna är den tid det tar att designa och bygga sidan. I genomsnitt kan det ta allt från 2 till ”oändligt” med timmar att designa och bygga landningssidan. Hur väl och avancerad man vill att den ska vara är avgörande för tiden det tar att designa och bygga den.

Vad kostar en landningssida?

Priset per timme kan också variera beroende på byrå eller frilansare du arbetar med. Ett normalt timpris kan variera från 500 till 2 000 SEK.

Det är också viktigt att ta hänsyn till eventuella extra kostnader, till exempel kostnaden för videor eller foton som kan behövas om man inte har detta sedan tidigare. Dessa extrafunktioner läggs till i den totala kostnaden för landningssidan.

Det är viktigt att notera att kostnaden för landningssidan kan variera beroende på designens komplexitet och de funktioner som krävs.

En grundläggande landningssida med minimal design och funktionalitet kan kosta mindre än en mer komplex sida med flera avsnitt och interaktiva element.

Varför är A/B testing viktigt?

En annan kostnad att överväga är kostnaden för A/B-testning. A/B-testning är processen att skapa och jämföra två versioner av en landningssida för att se vilken som presterar bäst.

Det är ett verkligen nödvändigt steg att ta när du skapar en landningssida eftersom det hjälper dig att optimera designen och texterna.

Trots att det kan låta som att det kan bli en dyr historia så är det viktigt att överväga vilket värde en landningssida kan tillföra ditt företag och väga det mot kostnaden.

Hår många landningssidor ska man ha?

Antalet målsidor du bör ha beror på antalet produkter eller tjänster du erbjuder och antalet kampanjer du kör.

Om du till exempel marknadsför en ny produkt eller tjänst är det en bra idé att ha en dedikerad landningssida för den specifika produkten eller tjänsten.

Detta gör att du kan skräddarsy designen, meddelandena och uppmaningen till den specifika produkten eller tjänsten, vilket ökar chanserna för konverteringar.

Om du kör flera kampanjer är det också en bra idé att ha en dedikerad landningssida för varje kampanj för att få besökaren att känna igen sig i sitt ärende.

Kontakta Buildahome

 

Detta gör även att du kan spåra resultatet för varje kampanj och göra justeringar efter behov.

I allmänhet rekommenderas att ha minst 1-2 målsidor och högst 5-7 målsidor. Återigen beror det på storlek av bolag och antal kampanjer. Se detta mer som en tumregel för små till mellanstora företag.

Det är viktigt att hitta en balans mellan tillräckligt med målsidor för att effektivt marknadsföra sina produkter eller tjänster och att inte ha så många målsidor att det blir överväldigande.

Slutsats

Sammanfattningsvis är en målsida en fristående webbsida speciellt utformad för att omvandla fler besökare till potentiella kunder.

Det är en viktig del av digital marknadsföring och kan användas för olika kampanjer som leadgenerering, produktlansering och eventregistrering.

En målsida är vanligtvis skild från webbplatsens hemsida och kan lätt nås via en direktlänk genom annonsering eller en sökmotors resultatsida.

För att skapa en konverterande målsida är det avgörande att ha en tydlig rubrik, matcha målgruppen, inte ha några distraktioner och använda A/B-tester för optimering.

Kostnaden för att skapa en landningssida sträcker sig från 2-16 timmar, med timpriser som varierar mellan 500 – 2000 SEK, och tillägg som video och bilder kan tillkomma.

Dessutom är A/B-testning nödvändig och kommer att göra slutresultatet större om det görs på rätt sätt.

Antalet målsidor du bör ha beror på din verksamhet och dina mål.

Kontakta Buildahome

Känns detta som en djungel att få till eller vill du men har inte kunskapen till att skapa A/B-testing och nya landningssidor för dina kampanjer? Kontakta oss på Buildahome så hjälper vi dig!

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 010-214 65 65

Besök oss på sociala medier och webben:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb: buildahome.se

Läs andra blogginlägg:

Buildahome samarbetar med Cloetta & Briqpay!

Microsoft Display Ads – få ut maximal effekt av er annonsering

Nybörjarguide till Google Ads displayannonsering

Social commerce – vad innebär det för e-handel och vilka är möjligheterna?