Tillbaka till lista

SEO och SEM – Vad är skillnaden?

SEO vs SEM – Vad är skillnaden?

SEM (Search Engine Marketing) och SEO (Search Engine Optimization, sökmotoroptimering) är två olika metoder för att förbättra en webbplats synlighet i sökmotorer. De är dock långt ifrån samma sak. Båda syftar på metoder som gör att man syns bättre i SERP:en, alltså “Search Engine Results Page”. De har dock olika tillvägagångssätt för att uppnå det målet.

Detta blogginlägg kommer att gå igenom vad skillnaderna är och hur de båda arbetssätten kan användas för att förbättra din digitala närvaro. Vi kommer att titta på hur varje del fungerar, inklusive vikten av betald annonsering i SEM-strategier, sökmotorannonsering, vilka fördelar de båda har att erbjuda och vilket som fungerar bäst för din organisation.

Vi kommer även att gå igenom hur vi jobbar med SEO och SEM samt vad som anses vara best practice.

Google Logga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM gör att du syns bättre digitalt

SEM och SEO är båda viktiga komponenter i en framgångsrik marknadsföringsstrategi på nätet. Detta gäller särskilt när man vill öka organisk trafik – men bara om de används på rätt sätt.

Att förstå skillnaden mellan SEO och SEM och känna till hur de kompletterar varandra är viktigt för alla företag som vill maximera sin närvaro på nätet. SEM är en väldigt bred term som inkluderar både SEO och ett flertal andra arbetssätt, inklusive sökmotorannonsering.

Vad är SEM?

Search Engine Marketing (SEM) är en form av marknadsföring på nätet som utnyttjar sökmotorplattformar för att hjälpa till att marknadsföra och öka synligheten för en webbplats. Bland annat att köpa annonsutrymme på sökmotorernas resultatsidor, sökmotorannonsering, till exempel Google Ads, vilket inkluderar betald annonsering.

Detta innebär att man budar på nyckelord eller fraser som är relaterade till din verksamhet, i syfte att synas högre upp i Bing eller Googles sökresultat än konkurrenterna. Detta kan göras genom att använda betalda annonser, organiska listor med mera. SEM hjälper företag att nå sin målgrupp genom att öka antalet användare som tittar på deras webbplats eller innehåll.

Man brukar dela in SEM i två kategorier, “PPC” och “SEO”. PPC (pay-per-click) annonsering innebär att man betalar per klick för att deras annonser visas högst upp på sökmotorernas resultatlistor. SEO innebär att man med hjälp av optimering och innehåll gör att man istället för att fokusera på betalda klick riktar in sig på att få trafik organiskt.

SEO är dock så pass stort och omfattande att det oftast räknas som sin helt egna strategi, och företag har ofta en egen SEO-avdelning utöver sin SEM-avdelning. Det gör att när man pratar om SEM så är det egentligen till stor del PPC man pratar om.

Både SEO och SEM är viktiga komponenter i en framgångsrik digital marknadsföringskampanj, men de har olika mål.

Framgången för en SEM-kampanj beror på korrekt sökordsforskning, optimering av landningssidor och spårningsanalyser.

Genom att förstå hur användarna interagerar med din webbplats eller ditt innehåll kan du skräddarsy dina kampanjer så att de bättre tjänar dina mål. Dessutom är det viktigt att övervaka förändringar i sökmotorernas algoritmer så att du kan ligga före konkurrenterna och optimera för bästa resultat.

Precis som termen “search engine marketing” antyder, så omfattar SEM alla aktiviteter som syftar till att förbättra en webbplats synlighet på sökmotorer, inklusive både betalda och organiska metoder.

Vad är PPC?

PPC (Pay-Per-Click) är som sagt termen för när annonsörer betalar en avgift varje gång någon klickar på deras annons. Det är ett sätt att köpa besök till din webbplats snarare än att försöka få dessa besök organiskt. PPC-annonsering är en kärnkomponent inom SEM (Search Engine Marketing) och sökmotorannonsering.

Olika annonstyper som är vanliga inom PPC innefattar:

 • Sökannonsering: Betalda annonser som visas ovanför eller under de organiska sökresultaten på sökmotorer. Dessa annonser är ofta markerade som “Annons” eller “Sponsrat”.
 • Displayannonsering: Visuella annonser som visas på webbplatser inom Googles Display Network. Dessa annonser kan vara bilder, video eller interaktiva media.
 • Remarketing: Målgruppsinriktade annonser som visas för användare som tidigare har besökt din webbplats men inte konverterat.
 • Shoppingannonser: Produktbaserade annonser som visas med bilder, priser och varumärken, ofta i en karusellformat på sökmotorns resultatsida.
 • Videoannonsering: Annonser som visas på videoplattformar som YouTube, ofta före eller under en video.

Vanliga verktyg inom PPC är Google Ads, LinkedIn Ads och Meta Ads.

Vad är SEO?:

SEO står för Search Engine Optimization (sökmotoroptimering) och syftar på processen att förbättra en webbplats position bland organiska (icke-betalda) sökresultat på sökmotorer som t.ex. Google. SEO-arbete innefattar ofta att öka mängden och kvaliteten på trafiken till webbplatsen.

Google Search

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEO-förbättringar kan ta lång tid att visa betydande resultat, så det är viktigt att ha realistiska förväntningar och tålamod under processen. Detta genom olika tekniker som sökordsoptimering, bloggskrivande, teknisk optimering och länkbyggande.

Tre kategorier av SEO

Sökmotoroptimering, eller Search Engine Optimization (SEO), är ett arbetssätt som används för att öka webbplatsers synlighet i sökmotorresultaten. Sökmotoroptimering är en viktig del av digital marknadsföring.

Tanken med SEO är att få webbsidor att ranka högre i organiska sökresultat och locka fler besökare. Målet med SEO är att skapa innehåll som uppfyller användarnas behov samtidigt som det hjälper sökmotorerna att förstå vad sidan handlar om.

SEO omfattar flera olika tekniker, bland annat sökordsforskning och analys, länkbyggande, innehållsoptimering och andra strategier. Alla dessa element arbetar tillsammans för att förbättra en webbplats rankning i sökmotorer som Google och Bing.

Även om det finns många tekniker och strategier som är förknippade med SEO kan det delas in i tre huvudkategorier: Teknisk SEO, On-Page SEO och Off-Page-SEO.

Teknisk Optimering

Teknisk SEO innebär att optimera en webbplats struktur, sökmotoroptimering, hastighet, mobilanpassning och indexering för att förbättra sökmotorrankningen.

On-Page optimering

On-Page-optimering innebär att man optimerar HTML-kod, sökmotoroptimering, metataggar, titlar och beskrivningar.

Off-Page optimering

Off-Page-optimering innebär att man skapar backlänkar från externa källor för att öka webbplatsens auktoritet. Off-Page-optimering är en viktig del av sökmotoroptimering.

För företag som vill ta sig fram inom sin bransch eller nå fler kunder på nätet bör SEO vara en integrerad del av deras övergripande marknadsföringsstrategi.

Med ett korrekt genomförande kan företag förvänta sig ökad webbplatstrafik som leder till fler konverteringar och intäktsökning med tiden.

Landningssida på ett skrivblock som skiss

SEO och SEM går hand i hand

Allra bäst fungerar SEO och SEM hand i hand. Skulle man endast använda sig av SEO kan det gå långsammare mot ens affärsmål än vad man kanske hade tänkt.

Satsar man å andra sidan endast på SEM är risken att man missar många potentiella kunder på grund av att hemsidan inte är SEO-konfigurerad.

SEO och SEM bör inte ses som två separata delar eftersom att de egentligen kompletterar varandra. Många gånger, särskilt för t ex Shopping kampanjer men även andra kampanjer, krävs att man har en hel del SEO konfigurerat. Utan det blir kampanjerna och annonserna avvisade.

Några exempel är att man måste ha en säker hemsida (https), inga “döda” sidor (404, 505) får finnas och kontaktuppgifter måste synas tydligt (för relevans och trovärdighet).

Ju fler SEO-poäng en hemsida har, desto bättre chans har den att gå om konkurrenterna. Det räcker alltså inte med att bara betala och sätta upp kampanjer.

Både SEO och SEM hjälper dig att:

 • Förbättra synligheten för din webbplats på sökmotorerna
 • Få en större mängd relevant och kvalitetstrafik till din webbplats
 • Lära känna din publik på ett djupare plan som är väldigt viktigt för att båda strategierna ska vara framgångsrika
 • Kontinuerligt övervaka och justera inställningar och strategier för att generera trafik på lång sikt och leverera stabil avkastning.

Fördelar med SEM

 • Med SEM kan du få klick och konverteringar på betydligt kortare tid. SEO däremot tar längre tid att bygga upp för att bli igenkänd av sökmotorer och deras algoritmer.
 • Du kan ta full kontroll över när annonser visas och vem de visas för, vilket gör SEM perfekt för att testa nya strategier.
 • Det finns flera alternativ till kanaler där du kan visa dina kampanjer och annonser.

Fördelar med SEO

 • SEO är en långsiktig och stabil process som etablerar din hemsida och dess trovärdighet på nätet.
 • Medan SEM oftast är tidsbegränsat, d v s att det är igång så länge man betalar för kampanjerna, är SEO kostnadsfritt och varar så länge hemsidan existerar.
 • Målgruppen bemöts på alla stadier i marknadsföringsprocessen – blogg, nyhetsbrev, kampanjer, information, kontakt etc. – allt hittas på samma plats!

SEO resultat

Hur använder man bäst SEM och SEO tillsammans?

Att kombinera SEM och SEO på bästa sätt innebär att skapa en integrerad strategi som maximerar synligheten och trafiken från sökmotorer.

SEO är en långsiktig strategi som ökar synligheten genom optimering av innehåll och tekniska aspekter. Nackdelen är att det kan ta relativt lång tid innan trafikvolymen höjs markant. Fördelen med SEM och PPC är att det kompletterar SEO väldigt bra, då det kan ge en hög volym snabbt.

Trafiken som du får in ger dig, förutom potentiella konverteringar även möjligheten till en stor mängd data. Använd data genom den ökade trafiken för att informera din SEO-strategi och optimera sidan baserat på datan du får därifrån.

Analysera prestandadata och genomföra A/B-tester på både landningssidor och innehåll. Optimera dessa sidor för att underlätta kundresan och besvara deras sökintentioner. Detta kommer öka sidans konverteringsgrad.

Data visar att kunder som kommer till en sida genom organisk sök har högre konverteringsgrad än kunder som kommit genom betald annonsering. Att använda betald annonsering för att ge dig mer data du kan använda för att optimera din sida.

Slutsats:

Sammanfattningsvis så är SEO och SEM båda viktiga komponenter i en framgångsrik digital marknadsföringskampanj, men de har olika mål. SEO är en långsiktig strategi som ökar synligheten genom optimering av innehåll och tekniska aspekter, medan SEM och PPC ger snabbare resultat genom betalda annonser.

En effektiv strategi kombinerar dessa metoder för att maximera synligheten och trafiken från sökmotorer. Använd data från PPC-kampanjer för att informera din SEO-strategi och optimera landningssidor för konvertering. Regelbunden analys och A/B-testning av både PPC- och SEO-insatser hjälper till att hålla strategin dynamisk och anpassad till förändringar i marknaden.

Att ha en tydlig, väletablerad strategi som utnyttjar styrkorna i både SEO och SEM är bästa vägen till att maximera din webbplats synlighet och trafik.

Kontakta oss:

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 0730 585 255

Besök oss på sociala medier och webben:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb:

buildahome.se

Läs andra blogginlägg

Vad är webbanalys? – Buildahome förklarar

Konverteringsoptimering (CRO) – Hur fungerar det?

Använda UTM-taggar i Google Analytics – Vad du behöver veta

Vad innebär Core Web Vitals? – Optimisera användarvänligheten på din hemsida