Tillbaka till lista

Nya Google Analytics 4 vs nuvarande version

Google analytics dashboard

Om drygt ett år är det dags för nya Google Analytics 4 att helt ta över den gamla Google Analytics versionen som kommer att utebli. Närmare bestämt sker detta den 1:a juli 2023. Skulle man vilja kunna jämföra data med tidigare år behöver man däremot redan nu gå över till den nya versionen innan den 1:a juli 2022. Var är då skillnaderna mellan den nya och gamla versionen? Det har vi tagit reda på. Fortsätt läsa så får du reda på hur du bäst kan dra nytta av den nya versionen.

Olika mätmodeller

Den huvudsakliga skillnaden mellan den tidigare och nya versionen, Google Analytics 4, är de olika mätmodellerna. Gamla versionen mäter aktivitet baserat på sessioner och sidvisningar. En session är det totala antalet användarinteraktioner på en webbplats som sker på 30 minuter. En och samma session kan alltså innehålla flera olika sidvisningar, e-handeltransaktioner, registreringar, prenumerationer m m.

Till skillnad använder Google Analytics 4 en mätningsmetod baserad på händelser och parametrar. Grundregeln är alltså att varje interaktion räknas som en händelse.

Fokus på användare istället för sessioner

Man fokuserar snarare på användare än sessioner i nya Google Analytics 4. I tidigare version räknade de flesta rapporter besök (sessioner) men ersattes med användare för några år sedan. Den nya versionen erbjuder totalt fokus på användare, även om sessioner fortfarande kommer att finnas kvar som koncept. En användare kommer alltså primärt anses vara en unik webbläsare istället för person. 

Avvisningsfrekvens (bounce rate) tas bort

Avvisningsfrekvens, bounce rate på engelska, innebär andelen besökare som lämnar sidan och mäter även spenderad tid på ens sida. Detta tas bort och finns inte längre i nya Google Analytics 4. Istället ersätts avvisningsfrekvens med engagemangsgrad som istället även räknar med andra händelser på sidan, vilket är menat att ge en mer detaljerad bild av vad som verkligen sker under ett besök. 

En hög avvisningsfrekvens behöver inte vara dåligt. Till exempel kan en välutformad annons på Instagram (där användaren redan bestämmer sig för att köpa den annonserade produkten efter att ha läst annonsen) leda till betalsidan där besökaren direkt fyller i uppgifter och gör köpet på mindre än ett par minuter och därefter lämnar sidan. I det fallet är det snarare föredraget att besöket går snabbt. Därför behöver man se över olika aspekter, i detta fall även konverteringsfrekvens, för att se ett bättre sammanhang. För att göra det ännu tydligare ger den nya versionen ett bättre värde eftersom att den visar närmare på hur användaren har skrollat och klickat. 

Ytterligare förändringar till det bättre

Här kommer en kort sammanfattning på ytterligare förändringar som vi alla hoppas kommer vara till det bättre:

  • Alltid anonymt – IP-addresser är alltid anonymiserade och det är inte längre möjligt att spåra internetleverantör. 
  • Mål byter namn till konverteringar – Mål i tidigare version har varit alltför begränsat ofta p g a hur de definierats eller satts upp. I Google Analytics 4 kan du själv bestämma vilka händelser du vill ska anses vara konverteringar. Hur händelsen genereras styr du med hjälp av kod eller Google Tag Manager.
  • Dynamiska trattar – Det blir smidigare att analysera marknadsföringstrattar och använda tidigare data för förbättringar. Funktionen kallas för trattanalys.
  • Bättre funktion för segment – Förstå din målgrupp ännu bättre. Det är nu också enklare att skapa segment. 
  • Enklare att förstå kundvägar – Nya versionen gör det enklare och tydligare att följa användarbeteende och de vägar de klickar sig genom på hemsidan.
  • Integrera med BigQuery – För ännu bättre och närmare analys kan man exportera rådata från Google Analytics 4 till Googles datalagerverktyg kallat BigQuery där man arbetar med en mer avancerad analys.

Hjälp med övergång och förståelse

Behöver du hjälp med övergång till nya Google Analytics 4? Kanske vore det skönt att ha någon som sätter upp rätt parametrar och ser till att konverteringsspårningen står rätt till? Våra SEO-experter på Buildahome hjälper dig gärna med allt detta och mycket mer! Hör av dig till oss så gör vi en analys och ser till att du tydligt kan analysera händelser och engagemang på din hemsida.

Vi erbjuder fullservice, vilket innebär att vi gör mer än bygger hemsidor, för att du ska få ut så mycket som möjligt av din webbsida och verksamhet. Läs mer om vår fullservice här!

Kontakta oss:

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 0730 585 255

Besök oss på sociala medier och webben:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb:

buildahome.se