Tillbaka till lista

Off-Page SEO: Allt du behöver veta

Kedja över horisont

Off-page SEO, syftar till optimeringsinsatser som görs utanför en webbplats för att förbättra dess placering och synlighet i sökmotorer. Medan Off-Page SEO-strategier innan oftast fokuserade nästan enbart på att bygga länkar (back links), handlar det nu om att förbättra en webbplats auktoritet, relevans och trovärdighet genom en del olika metoder utöver bara att bygga länkar.

Detta är den sista av tre artiklar där vi på Buildahome går igenom de olika pelarna inom SEO; On-Page SEO, teknisk SEO och Off-page SEO. Detta inlägg kommer vara en djupdykning i Off-Page SEO.

Är du en nybörjare inom SEO kan du läsa vår SEO-guide för 2024 där du kan lära dig grunderna och hur vi jobbar med sökordsoptimering.

Vad är Off-page SEO?

Off-page SEO, även kallad ”off-site SEO” eller ”off-page optimering”, omfattar samtliga SEO aktiviteter du utför utanför din webbplats för att förbättra sidans ranking och synlighet i sökmotorer. Medan On-Page SEO fokuserar på att optimera innehållet och teknisk SEO de tekniska aspekterna på själva webbplatsen, fungerar Off-Page SEO genom att påverka hur sökmotorer uppfattar webbplatsens auktoritet och trovärdighet.

On-page SEO vs. Off-page SEO

On-page SEO fokuserar på att optimera element inom en webbplats, såsom innehåll, meta-taggar och sidstruktur, för att förbättra dess sökmotorrankning. Off-page SEO däremot, koncentrerar sig på externa faktorer som backlinks, sociala medier och en webbplatsens auktoritet och relevans på sökmotorresultatsidor (SERPs).

On-Page SEO och Off-Page SEO är alltså väldigt olika rent praktiskt, men samtidigt beroende av varandra. Är din On-Page SEO svag kommer andra sidor inte finna någon ingen anledning att länka till dig. Det är därför viktigt att prioritera både On-Page SEO och Off-Page SEO i hög grad.

Varför är Off-page SEO viktigt?

Off-page SEO är viktigt eftersom Googles (och andra sökmotorers) algoritmer idag lägger stor vikt på webbplatsens trovärdighet och auktoritet. Sidor som mottar länkar från trovärdiga sidor betraktas av sökmotorer som sidor med bra innehåll och som därför anses ha information som är av intresse för besökarna. Det är trots allt det som är det viktigaste. Några fördelar med att hålla på med Off-Page SEO är att det:

 • Bygger auktoritet och pålitlighet
 • Höjer sökmotorrankningen
 • Ökar organisk trafik
 • Stärker varumärket och synligheten
 • Skapar långsiktiga resultat

Vanliga Off-Page SEO strategier:

Några vanliga strategier som förknippas med Off-Page SEO är:

 • Länkbyggande: Att tjäna högkvalitativa baklänkar från relevanta och pålitliga webbplatser är bland det viktigaste inom Off-Page SEO. Det kan göras genom gästbloggning på branschpublikationer, skapa innehåll som andra vill dela.
 • Social media-marknadsföring: Att ha en stark närvaro i sociala medier kan öka varumärkeskännedomen och driva trafik till din webbplats. Att dela informativt innehåll och engagera sig med sin community på sociala medieplattformar kan indirekt förbättra din sökmotorrankning. 
 • Varumärkesomnämnanden: Även omnämnanden av ditt varumärkesnamn eller webbplats utan en direktlänk kan positivt påverka sökmotorernas uppfattning. Att engagera sig online i communities, forum och influencer marketing är olika sätt att jobba med detta. 
 • Fokus på kvalitet: Att få baklänkar från relevanta och trovärdiga webbplatser är avgörande. Sökmotorer straffar manipulativa metoder för länkbyggande, såsom att köpa länkar eller delta i länksystem. De prioriterar även användarupplevelsen, så innehåll som uppfyller besökares mål kommer tjäna in fler kvalitativa organiska länkar.
 • Bygga relationer: Off-page SEO handlar om att bygga relationer med andra webbplatser och influencers inom din nisch. Samarbeten, podcasts, gästbloggningsmöjligheter och online-omnämnanden bidrar till att etablera ditt varumärke som en auktoritet inom din nisch.

Vanliga misstag inom Off-Page SEO

Många av teknikerna inom Off-Page SEO är bland de mer avancerade inom sökmotoroptimering, och har man ingen tydlig strategi kan det vara väldigt svårt att få det rätt. Några råd vi på Buildahome har är:

 • Ignorera inte kvaliteten på länkar: Som tidigare nämnt är kvaliteten på länkarna viktigare än kvantiteten. Du vill ha länkar från högkvalitativa sidor med relevant innehåll. Ett flertal billiga länkar gör inte mer nytta än en bra, utan snarare tvärtom. Kvalitet över kvantitet gäller vid länkbygga.
 • Fokusera inte enbart på länkar: Inom Off-Page SEO är det alltid mycket snack kring att få länkar, och vi har redan etablerat att länkbyggande är viktigt. Men det är inte allt. Få inte tunnelseende och tro att din Off-Page strategi är klar bara för det. Precis som med allt inom SEO gäller det att ha en balans mellan de olika aspekterna.
 • Använd relevanta, träffsäkra ankartexter: Generellt vill du förstå var länken leder endast genom att se ankartexten. Använd inte ankartexter som ”klicka här för att läsa vår SEO-guide”, utan försök att få in nyckelorden i ankartexten. Ett bättre exempel hade varit ”läs vår SEO-guide”. Ett bra sätt att avgöra om en ankartext är bra eller inte är att skriva endast ankartexten i ett dokument eller ett papper. Om du kan förstå var den leder endast genom ankartexten utan kontext så är det en bra ankartext. Om inte bör du göra om den.

En historia om länkar inom SEO

Innan Google’s sökmotorer var så pass utvecklade som de är idag hade de väldigt svårt att avgöra vilket innehåll som var relevant och bra. De kom då på att några som var väldigt bra på att avgöra detta var människor. De började därför att behandla länkar som den allra viktigaste rankningsfaktorn för att få så hög kvalitet på toppresultaten som möjligt. Detta innebar dock att länkar missbrukades för att få sidor med dåligt innehåll att ranka högt. Detta genom:

 • Massbyggande av länkar: Tidiga SEO-strategier fokuserade på att ackumulera så många länkar som möjligt, oavsett kvalitet eller relevans. Detta innebar ofta att skapa ”spammiga” kommentarer på bloggar, forum eller webbplatser.
 • Länkscheman: Vissa webbansvariga deltog i länkbyggarprogram där de köpte eller sålde länkar. Dessa länkar var ofta placerade på irrelevanta webbplatser och gynnade inte användarna, utan endast sidan som mottog länkarna.
 • Private Blog Networks (PBNs): En person eller grupp skapade nätverk av webbplatser med syftet att länka till och öka auktoriteten hos en specifik webbplats. Ofta var innehållet på dessa PBNs tunt eller irrelevant, och utfallet blir likt exemplet ovan.

Dåliga användarupplevelser började straffas av Google

Dessa metoder manipulerade Googles algoritm och utnyttjades av webbplatser med låg kvalitet. Konsekvensen blev att användarna fick en dålig sökupplevelse då de ofta hamnade på irrelevanta eller spammiga sidor. Google har gått mer och mer mot att värdera användarupplevelse som det viktigaste inom SEO, och metoderna ovan blev därför något Google bekämpade aktivt.

Är länkar fortfarande viktigt inom SEO?

Naturliga och relevanta länkar från auktoritära webbplatser är fortfarande väldigt viktiga, men de är inte den enda faktorn. Idag fokuserar Google som sagt på användarupplevelse och innehållskvalitet i första hand. Dwell time, bounce rate och tillgänglighet är exempel på saker Google använder för att mäta användarupplevelsen, och de är saker som också ska prioriteras.

Det betyder inte att du ska bortprioritera länkbyggning. Tvärtom. Om både du och din konkurrent har jättebra innehåll och användarvänliga sidor kommer den med bäst länkar att vinna, så se det inte som något du kan skippa. Se det snarare som ett sätt att boosta din sida med ytterligare kraft.

Hur man får man länkar inom SEO? 

Hur man får länkar till sin sida är det nog många som har undrat över innan. Det sättet som Googles riktlinjer faktiskt rekommenderar är att man tjänar in länkar på är On-Page SEO. Alltså att skapa informativt innehåll som andra sidor organiskt väljer att länka till. Detta är sättet som vi rekommenderar att du försöker tjäna in majoriteten av dina länkar.

För att förbättra off-page SEO genom värdefulla länkar, bör du fokusera på strategier så som att använda gästinlägg och blogga på auktoritära webbplatser, utnyttja befintliga relationer med partners och leverantörer för möjligheter till baklänkar, skapa delbart innehåll som naturligt lockar till sig länkar och övervaka varumärkesomnämnanden för att dra nytta av länklösa möjligheter.

Är köpta länkar tillåtet inom SEO?

Det stämmer att Google officiellt inte uppmuntrar köp av länkar och därför medför det en stor risk. Google har dock inget sätt att ta reda på om länken du köpt är organisk eller inte, men om de uppfattar länken som spammig eller om den kommer från en sida som inte uppfattas som trovärdig kan din sida påverkas negativt.

Vad är en bra länk för SEO?

En bra länk för SEO är en länk som kommer från en sida med relevant innehåll. Det ska gärna vara en logisk relation mellan sidorna där länken faktiskt passar in och ger läsaren en bättre upplevelse. Om sidan som länkar till din artikel kallad: ”årets bästa film” är en filmblogg så är det ett perfekt exempel på en länk som är relevant, och där det skulle vara trovärdigt för domänägaren att länka till dig.

Skulle sidan som länkar till dig istället handla om något helt annat kommer den inte tillföra alls lika stort värde. Är sidan dessutom ”spammig” kan den till och med ha en direkt negativ påverkan på din sidas SEO. Se till att ankartexten och kontexten för länken överensstämmer med dina målsökord, nyckelordfraser och innehållstema.

Vad påverkar värdet av en länk?

Flera faktorer påverkar värdet av länkar för off-page SEO, inklusive auktoritet och relevans för den webbplats som länken byggs ifrån, kontexten och placeringen av länken inom innehållet, mångfalden av länkande domäner, den använda ankringningstexten, länkens färskhet och den länkande webbplatsens övergripande trovärdighet.

Vad är ”link juice”?

”Link-juice” är inget officiellt begrepp, utan det används informellt för att beskriva värdet som en länk medför. Ju starkare domän och mer relevant innehåll, ju mer ”link juice”. För att en länk ska ge en sida ”link juice” måste den följa länken.

Tre typer av länkar för off-page SEO

Det finns tre huvudsakliga typer av länkar som används. Dessa är: dofollow-länkar, nofollow-länkar och sponsored-länkar. Det ger olika information till hur webbläsare ska bedöma dem. De olika länkars skillnader är:

 1. Dofollow-länkar: Dessa länkar tillåter sökmotorer att följa dem till den länkade webbplatsen. De ger alltså ett direkt värde till mottagaren av länken i from av ”link juice”. Detta då till att öka webbplatsens ranking i sökmotorernas resultat.
 2. Nofollow-länkar: Instruerar sökmotorer att inte följa länken till den länkade webbplatsen och ger alltså endast ett indirekt värde, alltså besökare som faktiskt klickar på den och landar på din sida. De hjälper inte sidans ranknings-position. nofollow-länkar kan identifieras genom taggen ”rel=”nofollow””. Om din länk har denna tagg i koden så kontakta den som länkar till dig så att detta kan åtgärdas.
 3. Sponsored-länkar: Används för att markera betalda länkar eller sponsrade innehåll. De fungerar egentligen på samma sätt som nofollow-länkar rent praktiskt. De uppmärksammar för sökmotorer att länken är köpt och instruerar dem att inte följa den och ger därför inte ”link juice” till mottagarsidan.

Sedan 2020 är det dock så att både ”nofollow” och ”sponsored” länkar kan komma att crawlas av sökmotorer och ge ett direkt värde, men det går inte att veta när, och är endast i väldigt låga nivåer, så även om de teoretiskt sätt kan ge ett värde i form av ”link juice” ska du inte räkna med det.

Finns det dåliga länkar och identifierar man dem?

Generellt är väldigt få länkar direkt dåliga för din sida. Den stora majoriteten av länkar antingen tillför ett värde eller påverkar inte din sida alls. Det finns dock länkar som kan vara skadliga, och det är något som bör åtgärdas om det upptäcks.

Om sidor är spammiga eller ”överoptimerade”, alltså sökmotoroptimerade till den grad att de uppfattas som manipulativa gentemot sökmotorn kan göra att din sidas placeringar påverkas negativt.

Disavow:a länkar

Om du identifierar länkar som du tror kan vara skadliga för din sida kan du disavow:a dem. Detta gör du genom Google Search Console. Ladda upp en textfil med länkarna du vill ta bort på deras Disavow-verktyg och följ instruktionerna på sidan.

Ett tips: Ta era konkurrenters trasiga länkar

En strategi att få länkar som kanske inte alltid är uppenbar är att försöka ta era konkurrenters länkar. Använd verktyg som t.ex. Ahrefs eller Screaming Frog och identifiera vilka länkar som era konkurrenter mottar och vilken sida de landar på. Om du kan skapa innehåll som är mer användarvänligt och informativt och sen be dem länka till dig istället så är det absolut något som är värt att göra.

Vad är E-E-A-T?

Erfarenhet, Expertis, Auktoritet och Trovärdighet (E-E-A-T) är ett sätt för Google att bedöma kvaliteten på innehållet på en sida. För att få upp din domänauktoritet krävs det att du visar dessa kvaliteter:

Erfarenhet (Experience):

Google vill se att innehållet på din webbplats baseras på författarens egna erfarenheter av ämnet. Detta gäller särskilt för recensioner, rekommendationer och information om platser.

Expertis (Expertise):

Innehållet på din webbplats bör visa upp expertis inom ditt område. För ämnen som kan påverka användarnas ekonomi eller hälsa (YMYL – Your Money or Your Life) krävs ofta bevis på formell expertis, såsom licenser eller akademiska grader.

Authority (Auktoritet):

Auktoritet handlar om hur väl ansedd din webbplats är inom ditt område. Detta kan mätas genom antalet och kvaliteten på länkar från andra webbplatser till din webbplats.

Trovärdighet (Trustworthiness):

Detta är den viktigaste faktorn enligt Google. Trovärdighet handlar om hur tillförlitlig informationen på din webbplats anses vara. Exakt hur de mäter trovärdigheten är inte någon som är offentligt, och det är mest troligt ett stort antal faktorer som spelar in. Det vi vet är att de lägger stor vikt vid att innehållet är relevant för resten av hemsidan, samt att det inte är utdaterat eller felaktigt. Att sidan har positiva recensioner är också något som tros spela en roll. Se även till att information om företaget finns tillgängligt online.

Content marketing för organiska länkar

Content marketing spelar en avgörande roll i off-page SEO genom att skapa värdefullt, delbart innehåll som naturligt lockar till sig baklänkar, delningar i sociala medier och omnämnanden online. Genom att producera högkvalitativt innehåll som möter målgruppens behov och intressen kan företag öka sin online-synlighet och auktoritet samtidigt som de driver organisk trafik till sina webbplatser.

Ankartexter

Ankartexter, även kallade länktexter, är det ordet eller den frasen som du klickar på en länk. Det är viktigt då de kan ge Google ledtrådar om innehållet på den sida som länken leder till. Men alltför optimerade ankartexter med enbart sökord kan uppfattas som spam av Google. Använd beskrivande ankartexter som är relevanta för läsaren och tydligt förmedlar innehållet på den länkade sidan.

Spelar det någon roll var på sidan länken är placerad?

Ja, det gör det. Länkar bör vara placerade i <body>:n då det är där sidans viktigaste innehåll finns. Det är där som läsarna spenderar mest tid och det är något som Google tar hänsyn till. Finns länken i t.ex. footern kommer sökmotorn bedöma den som inte like viktig.

Övriga Off-Page SEO tekniker:

Hantera Google My Business Profile

Att upprätthålla en väloptimerad Google My Business-profil är avgörande för lokala företag. Detta innebär att hålla din profilinformation korrekt, svara på recensioner och engagera dig med potentiella kunder. Genom att aktivt hantera din profil kan du öka din online-synlighet och locka till dig fler kunder.

Gästbloggning

Gästbloggning är en populär Off-Page SEO-strategi som innebär att skriva och publicera artiklar på externa webbplatser i utbyte mot baklänkar till din egen webbplats. Genom att bidra med värdefullt innehåll till auktoritära publikationer inom sin bransch eller nisch kan företag öka sin exponering, bygga upp trovärdighet och locka till sig relevant trafik till sina webbplatser.

Omnämnanden av varumärket utan baklänk

Omnämnanden av ditt brand utan baklänk inträffar när en webbplats nämner ditt företag utan att använda en klickbar länk tillbaka till din webbplats. Genom att identifiera och kontakta dessa sidor kan du begära att omnämnandet omvandlas till en klickbar baklänk, vilket förbättrar deras off-page SEO och online-synlighet i sökmotorer.

Influencer marketing

Influencer marketing innebär att samarbeta med influencers inom din bransch för att marknadsföra ditt varumärke, produkter eller tjänster till deras publik. Genom att använda räckvidden och trovärdigheten hos influencers kan företag öka varumärkeskännedomen, nå rätt målgrupp och få värdefulla baklänkar och signaler från sociala medier som bidrar till off-page SEO.

Var dock väldigt noga med att välja rätt influencer och var säkra på att deras målgrupp är den ni vill nå ut till. Om det är någon metod inom SEO begreppet ”high risk, high reward” är applicerbart, så är influencer marketing absolut en av kandidaterna, och man kan spendera väldigt mycket pengar utan att få ut mycket av det om man inte prickar rätt.

Granska dina varumärkessökningar

Att regelbundet övervaka hur ditt varumärke visas i sökresultaten hjälper dig att identifiera områden för förbättring. Leta efter konsekvens i ditt företagsnamn, adress och kontaktuppgifter på olika plattformar. Att hantera eventuella diskrepanser säkerställer att användarna hittar korrekta uppgifter om ditt företag.

Lokal SEO

Lokal SEO inom Off-Page SEO innefattar att optimera och uppdatera din Google My Business samt att aktivt svara på recensioner på olika recensionssidor. Vill du lära dig mer kan du läsa vår artikel om lokal SEO.

Sammanfattning:

För att summera så är Off-Page SEO är en avgörande del av sökmotoroptimering som fokuserar på att förbättra en webbplats ranking och synlighet genom aktiviteter utanför webbplatsen. Målet är att bygga auktoritet, relevans och trovärdighet genom att tjäna relevanta och högkvalitativa baklänkar från auktoritära webbplatser.

För att lyckas med off-page SEO bör man diversifiera sin strategi och använda en kombination av olika tekniker, till exempel gästbloggning, influencer marketing, sociala medier och content marketing. Att skapa värdefullt och delbart innehåll är nyckeln till att locka till sig naturliga länkar och förbättra webbplatsens auktoritet.

Var aktiv i din nisch och engagera dig i online-communities, forum och relevanta plattformar för att bygga relationer och öka synligheten. Använd relevanta ankartexter och undvik manipulativa metoder som Google bestraffar.

Off-page SEO är en långsiktig strategi som kräver kontinuerlig insats, men genom att fokusera på att skapa värdefullt innehåll och bygga starka relationer kan man uppnå framgång.

Kontakta oss

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 010-214 65 65

Besök oss på sociala medier och webben

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb

buildahome.se

Läs andra blogginlägg

Teknisk SEO: Guide [2024]

On-page SEO – Vad det är och hur man gör det

Sökordsanalys: Hitta rätt sökord för din webbplats

Vad är sökmotoroptimering? – SEO-guide 2024 | Buildahome