Tillbaka till lista

Teknisk SEO: Guide [2024]

webbsidas kod: HTML, CSS och JavaScript syns på skärmen.

I takt med att sökmotorer blir mer och mer sofistikerade och användarnas förväntningar fortsätter höjas är det avgörande att förstå och implementera best practice inom teknisk SEO. Teknisk SEO handlar om att optimera de tekniska aspekterna ”under huven” på webbplatsen. Det är inte något som syns för besökarna, men som trots det drastiskt höjer deras användarupplevelse.

Teknisk SEO vs On-Page SEO vs Off-Page SEO

Vi brukar säga att det finns tre kategorier av SEO; teknisk SEO, On-Page SEO och Off-Page SEO. Teknisk SEO innebär att man optimerar en webbsidas tekniska grund, medan On-page SEO riktar sig till enskilda sidor för specifika nyckelord och användaravsikt, och Off-page SEO bygger auktoritet och trovärdighet genom externa faktorer som backlinks och sociala medieengagemang. Denna artikel är en del av en serie med tre som går igenom de olika kategorierna av SEO. Denna kommer enbart att fokusera på teknisk SEO. Har du inte redan läst vår kompletta SEO-guide rekommenderar vi att du kollar in den.

Varför är teknisk SEO viktigt?

Teknisk SEO utgör grunden för framgångsrika online-marknadsföringsinsatser. Att optimera din hemsida förbättrar tekniska aspekter som bland annat crawling, indexering och placering i rankningen.

Detta omfattar faktorer som webbplatsens hastighet, mobilanpassning, strukturerad data och kanoniserande, vilket säkerställer att webbplatsen uppfyller sökmotorernas standarder för förbättrad synlighet och användarupplevelse.

Teknisk SEO kan ibland bli ganska bortglömd jämfört med On-Page och Off-Page SEO, men är minst lika viktig. En liknelse skulle kunna vara om SEO beskrivs som ett hus. Off-Page SEO är utsidan, On-Page SEO är inredningen och teknisk SEO är t.ex. ventilationen eller AC:n. Fungerar den som den ska märker du inte av den, men är den inte på sin plats kommer du inte trivas.

Vanliga aktiviteter inom teknisk SEO

Nu har vi etablerat att teknisk SEO är viktigt då den tekniska grunden behövs för att ge användaren en bra upplevelse, men vad är teknisk SEO rent praktiskt? Några vanliga aktiviteter som teknisk SEO är:

Optimering av webbplatsstruktur och navigering: Skapa en logisk, lättförståelig webbplatsstruktur med tydliga kategorier, underkategorier och beskrivande URL:er med hjälp av brödsmulor för enkel navigering. Detta förbättrar användarupplevelsen och sökmotorernas förståelse för din innehållshierarki.

Mobilanpassning: Implementera responsiv design, optimera bilder och videor för mobil visning och säkerställ snabba mobilladdningstider. Detta överensstämmer med Googles mobile first-indexering och förbättrar användarupplevelsen. Ja, du läste rätt: Google använder främst mobilsidor vid indexering.

Förbättra sidans laddningstid: Hastighet är avgörande både för användare och sökmotorer. Minimera svarstider för servern, utnyttja webbläsarcache och optimera bilder och kod för att minska filstorlekar. Detta minskar avvisningsfrekvensen, eller ”Bounce Rate”.

Implementera strukturerad data-markup: Kontextualisera ditt innehåll med strukturerad data för produkter, recensioner eller händelser. Detta ökar chansen att visas i utvalda utdrag och andra SERP-funktioner och förbättrar synlighet och CTR.

Optimera för röstssökning: När röstassistenter blir mer och mer populära, anpassa ditt innehåll för röstssökniangsförfrågningar. Dessa är vanligtvis längre och mer konversationella. Använd naturliga språkfraser och svara kortfattat på vanliga frågor för att förbättra dina chanser att visas i röstssökningsresultat.

Se till att vara HTTPS-säkrade: Säkra din webbplats med HTTPS för att skydda användardata och få en rankningsboost från Google. HTTPS-kryptering bygger förtroende med användare och sökmotorer. Migrera till HTTPS genom att skaffa ett SSL-certifikat, uppdatera interna länkar och omdirigeringar och konfigurera servers inställningar.

Kontinuerligt övervaka och lösa tekniska problem: Kontrollera regelbundet efter trasiga länkar, åtgärda krypfel, hantera dubblettinnehåll och håll utkik efter eventuella tekniska problem som påverkar sökmotor– och webbplatsprestanda. Proaktivt underhåll säkerställer en hälsosam webbplats och optimal användarupplevelse.

Ytterligare tips för teknisk SEO:

Skapa en tydlig URL-struktur: Använd beskrivande och koncis URL: er som innehåller relevanta nyckelord, vilket underlättar navigation och ger sökmotorer sammanhang om ditt innehåll.

Håll dig uppdaterad: Genomför regelbundna tekniska SEO-auditeringar, övervaka webbplatsens prestanda och håll dig informerad om ändringar i sökmotoralgoritmer för att behålla optimala SEO-praxis.

Verktyg för teknisk SEO-analys

SEO-verktyg som ses som industristandard inom teknisk SEO inkluderar:

Google Search Console:

Google Search Console ger dig djupgående insikter om hur Google indexerar din webbplats och hur den presterar i sökresultaten. Det ger detaljerad information om indexering, krypning och klickdata för varje enskild webbsida på din webbplats. Dessutom varnar det dig om eventuella problem som kan påverka din webbplats synlighet i sökresultaten, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för att optimera och övervaka din webbplats prestanda i Googles sökresultat.

Screaming Frog SEO Spider:

Screaming Frog låter dig undersöka länkar, metadata och HTTP-statuskoder ger det djupgående insikter om webbplatsens tekniska hälsa. Dess detaljerade rapporter om sidstruktur, URL-strukturer och duplikatmeta-innehåll gör det enkelt att identifiera och åtgärda potentiella SEO-problem. Dess förmåga att upptäcka och rapportera tekniska fel och problem gör det till ett ovärderligt verktyg för att förbättra webbplatsens SEO-prestanda och synlighet online.

SEMrush:

Semrush är ett marknadsföringsverktyg med en heltäckande uppsättning funktioner som inkluderar sökordsforskning, konkurrentanalys, rankningsövervakning och teknisk SEO-auditering, allt samlat på ett ställe. Med SEMrush kan användare få insikter om organiska sökresultat, backlinks och betald sökannonsering, vilket ger en djup förståelse för webbplatsens prestanda i sökmotorerna. Dessutom ger verktyget möjlighet att spåra och övervaka förbättringar över tid och jämföra resultaten med konkurrenter, vilket ger värdefull information för att forma en effektiv SEO-strategi.

Ahrefs:

Med Ahrefs får användarna värdefulla insikter om organisk söktrafik, rankningar och möjligheter för länkbyggande. En av dess främsta fördelar är dess kapacitet för teknisk SEO-auditering, som inkluderar övervakning av sidladdningstider, HTML-fel och strukturerad datamarkup. Genom att använda Ahrefs kan användare få en helhetsbild av sin webbplats prestanda och identifiera möjligheter till förbättring för att maximera sin synlighet i sökresultaten.

PageSpeed Insights:

Ger användarna konkreta rekommendationer för att förbättra sidhastigheten och optimera användarupplevelsen för mobila användare. Genom att analysera olika aspekter av sidans laddningstider och responstider ger verktyget användbara insikter som kan användas för att optimera och förbättra webbsidans prestanda, vilket i sin tur kan leda till en bättre användarupplevelse och förbättrad synlighet i sökresultaten.

Implementera kanoniska taggar

Kanoniska taggar, eller ”canonical tags”, hjälper till att förhindra eventuella problem som kan uppstå när man har duplicerat innehåll, genom att ange den versionen av en webbsida som man föredrar. Använd kanoniska taggar för att förhindra att sökmotorer konsoliderar liknande eller identiskt innehåll över flera webbsidor.

HTTPS eller HTTP – Vad är skillnaden?

Skillnaden mellan HTTPS och HTTP ligger i säkerheten för dataöverföringen. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) är det grundläggande protokollet för dataöverföring på webben, men det är osäkert eftersom informationen den skickar inte är krypterad. Det modernare HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) använder vanligtvis SSL eller TLS, för att säkert överföra data mellan webbläsare och webbserver. Detta skyddar känslig information, såsom användarnamn, lösenord och betalningsuppgifter från tredje parter. Genom att använda HTTPS erbjuder webbplatser en säkrare upplevelse för användarna.

Förenkla sidnavigationen

Förbättra användarupplevelsen genom att förenkla navigationsvägarna. Se till att besökare lätt kan hitta vad de letar efter genom att organisera din webbplats innehåll logiskt. Implementera tydliga menystrukturer, intuitiva navigeringsfält och strategiskt placerade interna länkar för att vägleda användare djupare in på din sida.

Använd breadcrumbs

Breadcrumbs, eller brödsmulor, fungerar som navigationshjälpmedel som visar användarna deras nuvarande plats inom din webbplats hierarki. Inte bara förbättrar de användarupplevelsen genom att ge sammanhang, utan de hjälper också sökmotorrobotar att förstå relationerna mellan olika sidor på din webbplats.

Optimera interna länkar

Interna länkar underlättar navigeringen över hela din webbplats, vilket ökar synligheten för viktiga sidor. Utför en noggrann analys av din interna länkstruktur för att säkerställa att alla relevanta sidor får tillräckligt med ”link juice” och därigenom ökar sina chanser att ranka högt i sökmotorresultaten.

Tillgänglighetsanpassa sidan

Tillgänglighet är en viktig övervägande i optimeringen av webbplatsens arkitektur. Se till att din webbplats är tillgänglig för användare med funktionsnedsättningar genom att följa webbtillgänglighetsstandarder som Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Detta utvidgar inte bara din publik utan visar också ditt engagemang för inkludering och användarnöjdhet.

Implementera best practice för paginering

Paginering innebär att man delar upp ett dokument eller en webbplats i separata sidor. Detta kan göras av praktiska skäl, till exempel för att göra det lättare att läsa eller skriva ut dokumentet, eller för att förbättra användarupplevelsen på en webbplats. Vanligtvis används paginering till produktlistor eller blogg- och artikelarkiv.

Exempel på paginering:

En bloggsida med tio inlägg kan pagineras med sidnummer. Sida 1 visar de 5 senaste inläggen, sida 2 visar de 5 näst senaste inläggen, och så vidare. Detta förbättrar laddhastigheten för sidan, då den inte behöver ladda lika många olika element. Då sökmotorer har en begränsad tid på sig att crawla en sida kan sidor med för mycket innehåll ta för lång tid och därför inte indexeras helt rätt.

Använd rel=”prev” och rel=”next” taggar för att signalera till sökmotorer förhållandet mellan paginerade sidor, vilket förhindrar problem med duplicerat innehåll och underlättar crawling.

Granska din robots.txt-fil

robots.txt-filen fungerar som en guide för sökmotorrobotar och dirigerar dem till vilka sidor de ska indexera eller ignorera. Att regelbundet granska och uppdatera robots.txt-filen är avgörande för att säkerställa att den inte oavsiktligt blockerar viktiga sidor eller väsentliga resurser från att krypas av andra sökmotorer också.

Identifiera Blockerade Resurser: Kontrollera efter direktiv som kan blockera viktiga sidor, CSS- eller JavaScript-filer, bilder eller andra resurser som är nödvändiga för korrekt rendering och indexering av din webbplats.

Verifiera undantag:

Se till att avsnitt av din webbplats som ska uteslutas från krypning, såsom administrationsområden eller känslig information, är korrekt angivna i robots.txt-filen.

Testa ändringar:

Efter att ha gjort eventuella uppdateringar till robots.txt-filen, använd Google Search Console för att verifiera att ändringarna har genomförts korrekt och inte oavsiktligt blockerar viktiga resurser.

Validera och optimera din XML-sitemap för bättre SEO

Genom att skapa en strukturerad karta över din webbplats innehåll hjälper sitemaps sökmotorer som Google att effektivt krypa och indexera dina sidor.

Att validera och optimera din XML-sitemap regelbundet kan förbättra din webbplats SEO-prestanda och leda till ökad organisk trafik.

Validering av din XML-sitemap

En sitemap, eller webbplatskarta, är en fil som listar alla sidor på din webbplats. Den används av sökmotorer som Google för att hitta och indexera dina sidor. En sitemap kan förbättra din webbplats synlighet i sökmotorresultaten (SERP: er).

Det första steget är att validera din sitemap för att identifiera eventuella fel eller problem som kan hindra sökmotorer från att krypa och indexera din webbplats effektivt. Du kan använda Google Search Console för att validera din sitemap gratis. Följ dessa steg:

 1. Logga in på ditt Google Search Console-konto.
 2. Välj den webbplats du vill validera sitemapen för.
 3. Gå till Index > Sitemaps.
 4. Klicka på Lägg till/testa Sitemap.
 5. Ange URL:en till din sitemap.
 6. Klicka på Skicka in.

Google Search Console kommer att analysera din sitemap och visa eventuella fel eller varningar. Vanliga problem inkluderar; Felaktigt formaterad XML-kod, ogiltiga URL:er, blockerade resurser och sidor med ”noindex”-taggar.

Det är viktigt att åtgärda fel och varningar som identifieras under valideringsprocessen. Använd informationen i Google Search Console för att felsöka och fixa problemen.

Utöver att validera din sitemap kan du vidta åtgärder för att optimera den för bättre SEO:

 1. Dela upp stora sitemaps: Om din sida är stor kan det vara bra att dela upp din sitemap i mindre filer. Detta gör det lättare att crawla och indexera din sida.
 2. Skicka in din sitemap till Google Search Console: Att skicka in din sitemap till Google Search Console hjälper Google att upptäcka din sida och indexera den snabbare.
 3. Fixa trasiga länkar och vidarebefordringskedjor: Trasiga länkar och långa vidarebefordrings-kedjor kan frustrera användare och hindra crawling av webbplatsen effektivt, vilket påverkar om den kommer att indexeras. Identifiera och fixa trasiga länkar och optimera vidarebefordringskedjor för att förbättra användarupplevelsen och SEO-prestanda.
 4. Säkerställ tillgänglighet och korrekthet i din XML-sitemap: Se till att din sitemap är tillgänglig för sökmotorer och innehåller korrekt och uppdaterad information om din webbplats struktur.
 5. Testa URL-kanonisering: Kontrollera att webbplatsens kanoniska URL:er är korrekt implementerade och konsistenta på alla sidor för att undvika problem med duplicerat innehåll.

Att regelbundet validera och optimera din XML-sitemap kan ge din webbplats en rad betydande fördelar. Dessa fördelar inkluderar:

Förbättrad synlighet i sökresultaten: En korrekt strukturerad och optimerad sitemap kan förbättra hur webbplatsen indexeras. Detta ökar din webbplatens synlighet bland sökresultaten, vilket gör det mer sannolikt att användare hittar din sida när de söker efter relevant information.

Ökad indexering av viktigaste sidorna: Genom att optimera din sitemap kan du styra sökmotorernas uppmärksamhet mot de sidor på din webbplats som är mest relevanta och värdefulla för användarna. Detta kan leda till att sökmotorer prioriterar indexering av dessa sidor, vilket ger dig bättre resultat för relevanta sökfrågor.

Stärkt SEO-prestanda: En optimerad sitemap kan förbättra din webbplats SEO-prestanda på flera sätt. Den kan förbättra krypeffektiviteten, vilket innebär att sökmotorer kan krypa din webbplats mer effektivt och hitta fler sidor.

Den kan också minska antalet fel och problem som sökmotorer stöter på under krypningen, vilket kan leda till bättre rankning i sökresultaten.

Ökad organisk trafik: Genom att förbättra din webbplats synlighet och SEO-prestanda kan du öka din organiska trafik. Organisk trafik är trafik som kommer från användare som klickar på din webbplats i sökresultaten.

Denna typ av trafik är ofta mer värdefull än trafik från andra källor, eftersom den kommer från användare som aktivt letar efter information som din webbplats kan erbjuda.

Förbättrad användarupplevelse: En välstrukturerad sitemap kan också förbättra användarupplevelsen på din webbplats. Den kan göra det lättare för användare att hitta den information de letar efter och navigera på din webbplats.

Använd kanoniska URL:er

Kanoniska URL:er spelar en avgörande roll för att lösa problem med duplicerat innehåll och konsolidera rankingssignaler för liknande eller identiska sidor. När flera versioner av en sida finns, såsom variationer med spårningsparametrar eller olika URL-strukturer, hjälper implementering av kanoniska URL:er sökmotorer att förstå den föredragna versionen att indexera och visa i sökresultaten.

Så här använder du kanoniska URL:er effektivt:

Identifiera Duplicerat Innehåll: Utför en grundlig granskning av din webbplats för att identifiera sidor med liknande eller identiskt innehåll tillgängligt via olika URL:er.

Välj den föredragna versionen:

Bestäm den föredragna versionen av varje sida och ange den som den kanoniska URL:en. Faktorer att överväga när du väljer den kanoniska URL:en inkluderar innehållskvalitet, relevans och användarupplevelse.

Implementera kanoniska taggar:

Lägg till kanoniska taggar i huvudsektionen på varje duplicerad sida och specificera den kanoniska URL:en som den föredragna versionen. Se till att kanoniska taggar implementeras korrekt och konsekvent över alla duplicerade sidor.

Övervaka förändringar:

Övervaka regelbundet din webbplats för förändringar som kan påverka kanoniska URL:er, såsom webbplatsmigrationer, uppdateringar av innehåll eller modifieringar av URL-strukturen. Uppdatera kanoniska taggar vid behov för att återspegla eventuella förändringar och bibehålla konsistens.

Validera implementering:

Använd verktyg som Google Search Console eller tredjeparts SEO-auditeringsverktyg för att validera implementeringen av kanoniska taggar och se till att de korrekt indikerar den föredragna versionen av varje sida.

Genom att effektivt implementera kanoniska URL:er kan du konsolidera rankingssignaler, undvika problem med identiskt innehåll och förbättra den övergripande kvaliteten och relevansen för webblatsen.

Se till att endast en version av din webbplats är tillgänglig för användare och crawlers

För att undvika förvirring för både användare och robotar är det viktigt att se till att endast en version av din webbplats är tillgänglig och kommer att indexeras. Detta innebär att ställa in korrekta omdirigeringar och kanoniseringsinställningar för att konsolidera variationer av webbplatsens URL, såsom www vs icke-www eller HTTP vs HTTPS, till en enda kanonisk version.

Så här ser du till att endast en version av din webbplats är tillgänglig:

Konfigurera omdirigeringar: Implementera permanenta (301) omdirigeringar för att dirigera trafik från icke-föredragna versioner av webbplatsen till den kanoniska versionen. Detta säkerställer att användare och robotar alltid dirigeras till den föredragna versionen.

Kanonisering: Använd kanoniska taggar för att specificera den föredragna versionen av varje sida inom din webbplats. Detta hjälper till att förhindra problem med duplicerat innehåll och säkerställer att sökmotorer indexerar rätt version av varje sida.

Uppdatera interna länkar: Granska din webbplats interna länkstruktur och uppdatera alla interna länkar så att de pekar på den kanoniska versionen av varje sida. Detta hjälper till att förstärka den föredragna versionen och säkerställer en konsekvent användarupplevelse.

Testa och övervaka: Testa och övervaka regelbundet din webbplats för att säkerställa att omdirigeringar och kanoniseringsinställningar fungerar korrekt. Använd verktyg som Google Search Console för att identifiera eventuella problem och åtgärda dem snabbt.

Genom att se till att endast en version av din webbplats är tillgänglig kan du undvika problem med duplicerade sidor, konsolidera rankingssignaler och erbjuda en bättre användarupplevelse för dina webbplatsbesökare.

Använd ett SEO-analysverktyg för att hitta duplicerat innehåll:

Att använda ett SEO-analysverktyg kan effektivt strömlinjeforma processen att identifiera duplicerat innehåll på din webbplats. Verktyg som SEMrush, Ahrefs eller Screaming Frog kan krypa igenom hela din webbplats och flagga instanser av duplicerat innehåll, vilket gör det lättare för dig att vidta åtgärder.

 1. Börja med att initiera en omfattande webbplatsgranskning med ditt valda SEO-verktyg. Denna process innebär att verktyget kryper igenom hela webbplatsen för att identifiera olika SEO-errors, inklusive duplicerat innehåll.
 2. När din SEO-analys är klar, granska rapporterna om duplicerat innehåll som tillhandahålls av verktyget. Dessa rapporter framhäver vanligtvis sidor med liknande eller identiskt innehåll, tillsammans med rekommendationer för att lösa problemet.
 3. Gå djupare in i problemen med duplicerat innehåll som identifierats av verktyget. Avgör den grundläggande orsaken till dupliceringen, vare sig det beror på URL-variationer eller andra orsaker.
 4. Vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda errors med duplicerat innehåll baserat på rekommendationerna som tillhandahålls av SEO-verktyget. Detta kan innebära att konsolidera liknande sidor, ställa in kanoniska taggar eller implementera 301-omdirigeringar för att omdirigera trafik till den föredragna versionen av innehållet.
 5. Efter att ha åtgärdat problem med duplicerat innehåll, övervaka effekterna av dina insatser med hjälp av SEO-granskningsverktyget. Spåra förändringar i rankningar och organisk trafik för att säkerställa att problem med duplicerat innehåll har lösts effektivt.

Det finns ett flertal SEO-verktyg som hjälper dig hitta och åtgärda icke-unikt content. På så sätt kan du förbättra det övergripande innehållets kvalitet och relevans på webbplatsen, vilket leder till förbättrad rankning och användarupplevelse.

Optimera Page Depth:

”Page Depth” beskriver var i URL-strukturen en sida befinner sig. I en URL är strukturen byggd ”www.hemsida.se/level1/level2/level3” och så vidare. I regel så uppfattas sidor med lägre Page Depth viktigare av sökmotorer, medans sidor längre ner i hierarkin inte innehåller lika viktig information. Sidor som är lägre ner i hierarkin kan därför ha svårare att ranka och locka till sig trafik.

Generellt vill du inte ha sidor som är för djupt nere i URL-hierarkin, men ibland är det oundvikligt, särskilt på större webbplatser. Här är några tips på hur du undviker att ”djupa sidor” bara samlar damm:

Analysera Page Depth: Identifiera sidor på webbplatsen som är långt ner i hierarkin och kanske inte får tillräcklig intern länkning.

Placera interna länkar strategiskt: Inkorporera interna länkar till ”djupa” sidor inom relevant innehåll över hela din webbplats. Se till att interna länkar placeras naturligt och ger värde åt användarna.

Skapa relevanta ankartexter: Använd beskrivande och relevant ankartext när du skapar interna länkar till ”djupa” sidor. Ankartexten ska ge kontext om den länkade sidan.

Uppdatera äldre content: Analysera och uppdatera äldre content på din webbsida för att inkludera interna länkar till relevanta ”djupa” sidor. Detta hjälper till att säkerställa att äldre innehåll förblir värdefullt och fortsätter att bidrar till webbplatsens SEO-ansträngningar.

Vad är strukturerad data?

Implementering av structured data”, som t.ex. Schema.org, ger sökmotorn ytterligare kontext om innehållet, vilket möjliggör förbättrade sökresultats-funktioner och förbättrad synlighet i sökresultaten. Alltså precis vad vi vill åstadkomma med teknisk SEO.

Strukturerad datamarkup hjälper sökmotorn att förstå betydelsen och relationerna hos olika element på webbplatsen.

Här är hur du effektivt ställer in strukturerad data:

Identifiera strukturerade datamöjligheter: Avgör vilka typer av strukturerad datamarkup som är mest relevant för webbplatsens innehåll och mål. Detta kan inkludera markup för produkter, recept, evenemang, artiklar och mer.

Använd Schema.org-markup: Implementera strukturerad datamarkup med hjälp av Schema.org-vokabulär, som stöds av stora sökmotorer som Google, Bing och Yahoo. Schema.org tillhandahåller ett standardiserat sätt att markera olika typer av innehåll på din webbplats.

Använd schema-mikrodata: Implementera schema.org-mikrodata i dina meta-taggar för att förbättra synligheten av dina sökresultat genom att inkludera extra information, som betyg, recensioner och evenemangsdatum.

Markup nyckelinformation: Markup nyckelinformation inom din webbplats HTML med lämpliga schema.org-egenskaper och typer. Detta kan inkludera detaljer som produktnamn, priser, recensioner, händelsedatum och platser.

Validera markup med strukturerad datatestningsverktyg: Använd Googles strukturerade data testningsverktyg eller andra valideringsverktyg för att säkerställa att din strukturerade datamarkup implementeras korrekt och är fri från fel. Åtgärda eventuella problem som identifierats under validering.

Lämna in strukturerad data till Google: När din strukturerade datamarkup är implementerad och validerad, lämna in den till Google Search Console med hjälp av Rich Results Test-verktyget. Detta hjälper Google att förstå och behandla den strukturerade datan på din webbplats mer effektivt.

Övervaka rika resultat i Search Console: Övervaka regelbundet din webbplats rika resultat prestanda i Google Search Console. Detta ger insikter i hur sökmotorer använder din strukturerade datamarkup för att generera förbättrade sökresultatsfunktioner.

Genom att ställa in strukturerad datamarkup kan du ge sökmotorer ytterligare kontext om din webbplats innehåll, vilket leder till förbättrad synlighet och klickfrekvenser i sökresultaten.

Fixa HTTP-fel

Att övervaka och åtgärda HTTP-fel snabbt är avgörande för att bibehålla en smidig användarupplevelse och bevara sökmotorers rankingar. HTTP-fel, som ”404 Not Found” eller ”500 Internal Server Error”, kan påverka användarnas tillfredsställelse negativt och kan resultera i att sökmotorer devalverar drabbade sidor.

Här är hur du effektivt fixar HTTP-fel på din webbplats:

Identifiera HTTP-fel: Övervaka regelbundet din webbplats för HTTP-fel med verktyg som Google Search Console, Screaming Frog eller webbplatsövervakningstjänster. Ägna särskild uppmärksamhet åt 4xx och 5xx-statuskoder, som indikerar klient- och serverfel, respektive.

Fixa 404/4xx Not Found-fel: För sidor som returnerar ett 404 Not Found-fel, bestäm om URL: en ska omdirigeras till en relevant alternativ sida eller om innehållet ska återställas. Implementera 301-omdirigeringar eller uppdatera interna länkar efter behov.

Lös 500 Internal Server Errors: Undersök orsaken till 500 Internal Server Errors, som vanligtvis indikerar server-relaterade problem, som felkonfigurationer eller resursbegränsningar. Arbeta med din webbhotellleverantör eller IT-team för att åtgärda underliggande serverproblem snabbt.

Kontrollera vidarebefordringskedjor: Identifiera och åtgärda eventuella vidarebefordringskedjor, där flera omdirigeringar sker innan den slutliga destinations-URL: en nås. Vidarebefordringskedjor kan sakta ner sidans laddningstider och kan resultera i att sökmotorer devalverar sidor.

Uppdatera externa länkar: Om externa webbplatser länkar till sidor på din webbplats som returnerar HTTP-fel, kontakta webbplatsägarna och begär att de uppdaterar sina länkar för att peka på de korrekta URL:erna.

Genom att snabbt fixa HTTP-fel på din webbplats kan du säkerställa en smidig användarupplevelse, bibehålla sökmotorers rankingar och bevara integriteten hos din webbplatsinnehåll.

Dessa tips och strategier kan hjälpa dig att optimera din webbplats för bättre synlighet och prestanda i sökresultaten. Genom att implementera en omfattande teknisk SEO-strategi och övervaka din webbplats kontinuerligt för förbättringsmöjligheter kan du maximera dess potential för organisk trafik och framgång online.

Hur Buildahome jobbar med teknisk SEO

Här är några av de viktigaste tjänsterna vi erbjuder inom teknisk SEO:

Teknisk SEO-analys: Vi utför en detaljerad teknisk SEO-analys av din webbplats för att identifiera eventuella problem som kan påverka sidans prestanda och rankning.

Optimering av webbplatsens struktur och navigering: Vi skapar en logisk webbplatsstruktur med tydliga kategorier, underkategorier och beskrivande URL:er för enkel navigering och förbättrad förståelse för sökmotorn.

Mobilanpassning: Vi optimerar din webbplats för mobila enheter, vilket är viktigt då majoriteten av besökare använder mobilen i första hand.

Förbättring av laddningstid: Vi analyserar och optimerar din webbplats laddningstid, en viktig faktor för både användarupplevelse och sökmotor-rankning.

Implementering av strukturerad data: Vi implementerar strukturerad datamarkup för att ge sökmotorer mer information om ditt content, vilket kan leda till förbättrad rankning.

Övervakning och hantering av teknisk prestanda: Vårat SEO-arbete innefattar också regelbunden övervakning av din hemsida för eventuella tekniska strul som kan påverka dess prestanda och vidtar åtgärder för att åtgärda dem.

Varför anlita Buildahome för din tekniska SEO?

Att välja Buildahome för din tekniska SEO innebär att du får tillgång till ett team med djupgående kunskaper och erfarenhet, vilket garanterar framgångsrik SEO-optimering och förbättrad synlighet digitalt. Vi fokuserar på att leverera mätbara förbättringar av din rankning, trafik och konverteringar.

Vi levererar personlig service, vilket innebär att vi samarbetar nära dig för att förstå dina specifika mål och ta itu med dina frågor. Vi håller dig informerad under hela processen och ger lösningar för att optimera webbplatsens hastighet, implementera strukturerad data, skapa en effektiv intern länkstruktur och hantera tekniska problem som påverkar din SEO-prestanda.

Vi prioriterar långvariga relationer över kortare uppdrag, då vi menar att SEO är en investering som ger bättre och bättre resultat ju längre man håller på med det. Vi tar självklart inte endast hand om teknisk SEO, utan har även goda resultat inom On-Page SEO och Off-Page SEO.

Kontakta oss

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 010-214 65 65

Besök oss på sociala medier och webben

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb

buildahome.se

Läs andra blogginlägg

On-page SEO – Vad det är och hur man gör det

Sökordsanalys: Hitta rätt sökord för din webbplats

Vad är sökmotoroptimering? – SEO-guide 2024 | Buildahome

Buildahome höjer ribban för digital marknadsföring