Tillbaka till lista

Hur mycket kostar Google-annonser? Så här skapar du din budget

En hand som håller en mobil med Google Ads

Att starta en Google Ads-kampanj är en strategisk process som kräver noggrann planering och genomförande. En av de största misstagen när man startar en PPC-kampanj är att inte göra rätt forskning innan man hoppar in.

Här är några viktiga saker att tänka på innan du startar din kampanj:

Tydliga mål och målgrupper

Tänk på att definiera tydliga mål för din kampanj.

Det kan vara att öka försäljningen, generera leads eller öka varumärkeskännedom för din produkt eller tjänst. Identifiera också din målgrupp noggrant för att optimera dina annonser för relevans.

Använd anpassad målgruppsinriktning för att nå specifika grupper av människor baserat på deras intressen, beteenden och demografiska data.

Budgetplanering

Bestäm din budget och fördela den på olika kampanjer, annonser och nyckelord. Se till att din budget är realistisk och att den stöder dina mål för din kampanj.

Sökordsanalys

Genomför noggrann sökordsanalys för att identifiera relevanta sökord som din målgrupp använder. Använd verktyg som Google Keyword Planner för att hitta populära sökord och deras sökvolym.

Annonstexter och annonstillägg

Skapa engagerande annonstexter som lockar klick och förklarar tydligt vad din annons handlar om. Använd också annonstillägg som sitelinks, samtalstillägg och platsutökningar för att förbättra synligheten och locka fler kunder.

Landningssidor

Se till att dina annonser leder till relevanta och optimerade landningssidor. Landningssidorna bör vara tydliga, användarvänliga och inbjudande för att öka konverteringarna.

Anpassade mål och konverteringsspårning

Ställ in anpassade mål och spåra konverteringar för att mäta kampanjens framgång. Detta hjälper dig att optimera och justera din kampanj för att uppnå bästa möjliga resultat.

Optimering och övervakning

Kontinuerligt övervaka och optimera din kampanj för att maximera dess effektivitet. Justera bud, pausa eller ändra annonser baserat på prestanda och analyser.

Google Ads-policy

Se till att dina annonser och landningssidor följer Googles annonseringspolicy för att undvika avstängning eller sanktioner.

Hur mycket kostar Google ads-annonsering?

Det beror på vad du vill att annonsera.

När du skapar din Google Ads-budget är det flera faktorer du bör ta hänsyn till:

Mål och avkastning på investeringen (ROI)

Bestäm vilket avkastningsmål du vill uppnå med din kampanj och se till att din budget stödjer detta. Om din avkastning på investeringen (ROI) är hög, kan du vara mer flexibel med din budget.
För att få lite djupare data måste du undersöka enskilda sökord som ditt företag troligen kommer att rikta in sig på.

Bestäm också vad du behöver för att uppnå för önskat resultat utifrån ditt kampanjmål. Om du till exempel vill öka försäljningen kan det krävas en större budget än om du bara vill öka varumärkeskännedomen.

Kostnad per klick

När en annons visas på en sökmotorresultatsida eller på en webbplats och en användare klickar på den, debiteras annonsören en viss summa pengar för den klicken.

Denna summa är CPC:n (Cost per Click) för den annonsen vid den specifika tiden och platsen.

Ju fler annonsörer som riktar in sig på samma sökord eller målgrupp, desto högre blir CPC:n eftersom det finns en större efterfrågan på dessa klick.

Priset på sökord kan variera kraftigt beroende på konkurrensen och sökvolymen. Om sökorden du vill rikta in dig på är mycket konkurrensutsatta kan det därför kräva en större budget för att konkurrera effektivt.

Välja rätt sökord

Om du är osäker på vilka sökord du vill söka efter kan du använda verktyg som Google Keyword Planner eller prova att brainstorma vad folk vanligtvis söker för att hitta ditt företag.

Till exempel om du driver en blomsterbutik så söker folk sannolikt efter ”lokal blomsterleverans” eller ”lokal blomsterhandlare.”

Se till att du inkluderar följande i förarbetet:
• Sökord
• Volym (hur många sökningar per månad)
• CPC

Detta hjälper dig att göra en del grundläggande matematik som behövs för att dechiffrera en budget.

Beräkna genomsnittliga klick per månad

När du har några sökord med respektive volym och CPC så kan du beräkna dina kostnader.
Den genomsnittliga klickfrekvensen för alla branscher på Google Ads 1,91%.
Beroende på din bransch kan du ta den genomsnittliga klickfrekvensen och beräkna hur många klick du får en månad baserat på de sökord du valt.

För att göra detta, se tillbaka till din lista med sökord och analysera volymen.
Om du till exempel har ett nyckelord och volymen är 1 000 sökningar per månad kan du förvänta dig att få 19 klick per månad vid en genomsnittlig CTR på 1,91%.

Klick per månad

Här är en formel för att se hur många klick per månad du får på ett specifikt nyckelord:

Sökordsvolym * Genomsnittlig CTR för din bransch = klick per månad

Därefter tar du kostnaden per klick på det sökordet och multiplicerar det med månatliga klick.

Till exempel, om mitt nyckelord teoretiskt kostar fem dollar per klick, kan jag förvänta mig att betala $ 95 per månad för det sökordet.

Månadskostnad för sökord

Här är formeln för att se månadskostnader för ett visst sökord:
Klick per månad * kostnad per klick = månadskostnad för det sökordet

Detta är en process som du kan upprepa genom att använda de två formlerna för varje sökord du vill rikta in dig på.

I slutet lägger du till alla månadskostnader för varje sökord för att få en uppfattning om hur mycket din månatliga budget sannolikt kommer att bli.

Andra faktorer som påverkar CPC

CPC bestäms vanligtvis genom en auktionsprocess där annonsörer tävlar om att placera sina annonser på relevanta platser. Dessa faktorer tillsammans påverkar hur mycket CPC kan kosta:

Kvalitetspoäng (Quality Score)

Google använder kvalitetspoängen för att bedöma relevansen och användarupplevelsen av en annons i förhållande till sökfrågan.

Google’s Quality Score är en viktig metrik inom Google Ads som mäter kvaliteten och relevansen hos dina annonser, nyckelord och landningssidor. Quality Score är en skala från 1 till 10, där 1 är lägst och 10 är högst.

Ju högre Quality Score en annons har, desto bättre presterar den vanligtvis på Google Ads-plattformen. En hög kvalitetspoäng kan sänka CPC:n genom att öka annonsens konkurrenskraft och därmed minska budkostnaden.

Baserat på din bransch kan du betala över 1 kr per klick till över 50 kr. Men även inom varje bransch finns det stora variationer i sökordskostnader och genomsnittliga kostnader per klick.

Bud

Annonsörerna anger sina maxbud för att delta i auktionen om annonsplacering. Högre bud tenderar att öka chanserna att vinna auktionen och därmed placera annonsen högre, men det kan också öka CPC:n.

Historisk prestanda

Google tar också hänsyn till annonsörens historiska prestanda när de bestämmer CPC:n. Om en annonsör har en bra historik med relevanta och engagerande annonser kan det påverka CPC:n positivt.

Slutsats

Så vad kostar Google Ads egentligen? När det gäller att bestämma din budget för Google Ads-annonsering, är det som sagt flera faktorer att överväga.

Allt från dina mål och avkastning på investeringen (ROI) till sökordskostnad, och den genomsnittliga klickfrekvensen.

Att förstå dessa faktorer och göra en grundlig forskning kan hjälpa dig att uppskatta din månadskostnad och optimera din budget för att uppnå bästa möjliga resultat.

Att starta en Google Ads-kampanj kräver som sagt noggrann planering och forskning för att uppnå önskade resultat. För att maximera effektiviteten i din kampanj är det viktigt att tydligt definiera dina mål och målgrupper, samt att göra en grundlig sökordsanalys för att identifiera relevanta sökord.

Vidare har vi diskuterat betydelsen av engagerande annonstexter, optimerade landningssidor och anpassad målgruppsinriktning för att förbättra kampanjens prestanda och konverteringar.

Vi har också tittat på hur Googles Quality Score fungerar och dess betydelse för din annonseringsprestanda och kostnader per klick (CPC). Genom att förbättra relevansen och kvaliteten på dina annonser, nyckelord och landningssidor kan du öka din Quality Score och därmed minska dina CPC-kostnader.

Slutligen, medan det finns en rad faktorer som kan påverka CPC-kostnader, inklusive kvalitetspoäng, bud och historisk prestanda, är det viktigt att förstå att kostnaden per klick kan variera kraftigt beroende på din bransch, konkurrensnivå och sökordsvolym.

Genom att genomföra noggrann forskning och kontinuerligt övervaka och optimera din kampanj kan du maximera avkastningen på din annonseringsinvestering och uppnå önskade affärsresultat.

Kontakta oss

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 010-214 65 65

Besök oss på sociala medier och webben

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb

buildahome.se

Läs andra blogginlägg

Vad innebär Core Web Vitals? – Optimisera användarvänligheten på din hemsida

Varför syns inte min hemsida på Google? Här är de vanligaste anledningarna

Off-Page SEO: Allt du behöver veta

Teknisk SEO: Guide [2024]