Tillbaka till lista

Mest använda strukturerade data

Kvinna vid dator

Introduktion

Strukturerad data är ett standardiserat format för att tillhandahålla information om en sida och klassificera sidans innehåll.

Det hjälper sökmotorer att förstå innehållet på en webbplats, vilket är för att förbättra SEO-prestanda.

Genom att använda strukturerad data kan webbplatser kommunicera mer effektivt med sökmotorer, vilket leder till ökad synlighet, bättre sökrankning och ökat användarengagemang.

Vill du lära dig mer djupgående om Strukturerad Data kan ni läsa vår andra blogg: Allt du behöver veta om strukturerad data

Typer av strukturerad data

Strukturerad data finns i olika former, men schema.org är det mest kända och använda ordförrådet för strukturerad data på webben.

Den tillhandahåller en samling scheman, eller datamodeller, som webbansvariga kan använda för att märka upp sina sidor på sätt som känns igen av stora sökmotorer som Google, Bing och Yahoo.

Exempel på strukturerad data

Produkt

Definition och användning:

Produktschema används för att markera produktinformation på e-handelswebbplatser. Den ger olika typer av information som produktnamn, beskrivning, pris, tillgänglighet och recensioner.

Fördelar för e-handel:

– Förbättrar produktens synlighet i sökresultaten

– Ökar klickfrekvensen genom att visa avancerade utdrag med produktinformation

– Förbättrar shoppingupplevelsen genom att ge användarna viktig produktinformation direkt i sökresultaten

Strukturerad data på Kontorsstol Logic 300 i vår kund Soeco’s digitala showroom

Produkt strukturerad data

Artikel

Definition och användning:

Artikelschema (kan specificeras) används för att markera nyhetsartiklar, blogginlägg och annat skriftligt innehåll. Den innehåller information som rubrik, författare, publiceringsdatum och artikeltext.

Fördelar för innehållssynlighet:

– Ökar chanserna att innehåll visas i toppartiklar och andra omfattande resultat

– Hjälper sökmotorer att förstå strukturen och innehållet i artikeln

– Ökar trovärdigheten och engagemanget genom att visa ytterligare information i sökresultaten

Artikel strukturerad data, specificerad till blogg

Organisation

Definition och användning:

Organisationsschema används för att markera detaljer om organisationer som företag, föreningar och institutioner. Den innehåller information som organisationsnamn, adress, kontaktinformation och beskrivning.

Fördelar för organisationskampanjer:

– Förbättrar organisationens synlighet i sökresultat

– Lockar fler kunder och medlemmar genom att visa organisationsdetaljer direkt i sökresultaten

– Ökar sannolikheten att dyka upp i organisationsrelaterade resultat

Strukturerad Data på vår egen hemsida.

Organisation schema

Lokalt företag

Definition och användning:

Schema för lokalt företag är designat för företag med en fysisk plats. Den innehåller detaljer som företagsnamn, adress, telefonnummer, öppettider och geokoordinater.

Fördelar för lokal SEO:

– Förbättrar synligheten för lokal sökning

– Hjälper potentiella kunder att hitta affärsinformation snabbt och enkelt

– Förbättrar chanserna att synas i lokala sökpaket och Google Maps

Strukturerad data på vår egen hemsida.

Lokal Strukturerad Data

Brödsmulor

Definition och användning:

Brödsmulor-schemat hjälper till att indikera sidans position inom webbplatshierarkin. Den visar ett spår av länkar från hemsidan till den aktuella sidan.

Fördelar med webbplatsnavigering:

– Förbättrar användarupplevelsen genom att tillhandahålla tydliga navigeringsvägar

– Förbättrar sökmotorernas förståelse för webbplatsens struktur

– Ökar sannolikheten för att visas i sökresultat med rika utdrag av brödsmulor

Strukturerad Data på vår kund ByCloettas hemsida.

Brödsmulor Strukturerad Data

Implementering av strukturerad data

Det finns flera sätt att lägga till strukturerad data på en webbplats:

1. JSON-LD (JavaScript Object Notation för länkade data):

– Rekommenderas av Google

– Lätt att implementera och underhålla

– Tillåter att data bäddas in i en skripttagg i HTML

2. Mikrodata:

– HTML-specifikation som används för att kapsla metadata i befintligt innehåll

– Kräver mer ansträngning att implementera och underhålla jämfört med JSON-LD

3. RDFa (Resource Description Framework in Attributes):

– En förlängning av HTML5 som stöder länkad data

– Tillåter inbäddning av metadata i HTML-taggar

Verktyg och resurser:

Googles Structured Data Markup Helper: Ett verktyg för att skapa strukturerad datauppmärkning

Schema.org: Omfattande dokumentation och exempel på strukturerade datascheman

Googles Rich Results Test: Ett verktyg för att testa och validera strukturerad datauppmärkning

Fördelar med strukturerad data för SEO

Strukturerad data ger många fördelar för SEO, inklusive:

1. Förbättrad sökmotorförståelse:

– Hjälper sökmotorer att förstå sammanhanget och innehållet på en webbsida

– Möjliggör mer exakt indexering och rankning

2. Förbättrad söksynlighet och klickfrekvens:

– Ökar chanserna att visas i utökade resultat, utvalda utdrag och kunskapsdiagram

– Förbättrar utseendet på sökresultat med ytterligare information som bilder, betyg och priser

3. Rich Snippets och utvalda resultat:

– Får mer uppmärksamhet och klick genom att visa avancerade utdrag i sökresultaten

– Ökar användarens engagemang och förtroende genom att tillhandahålla relevant och strukturerad information

Utmaningar och bästa praxis

Att implementera strukturerad data kan innebära flera utmaningar, inklusive:

1. Komplexitet och underhåll:

– Kräver förståelse för olika strukturerade datatyper och deras lämpliga användning

– Behöver regelbundna uppdateringar och underhåll för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad av riktlinjer

2. Tekniska problem:

– Felaktig implementering kan leda till fel och påföljder från sökmotorer

– Kräver teknisk kunskap och expertis för att genomföra korrekt

Bästa metoder:

– Följ riktlinjerna: Följ riktlinjerna från schema.org och sökmotorer

– Använd verktyg: Använd verktyg som Googles Structured Data Markup Helper och Rich Results Test för implementering och validering

– Håll dig uppdaterad: Håll dig uppdaterad med de senaste trenderna och uppdateringarna inom strukturerad data och SEO

Framtida trender i strukturerad data

Området för strukturerad data utvecklas kontinuerligt, med nya trender och tekniker som dyker upp:

1. Ökad användning av AI och maskininlärning:

– AI och maskininlärning blir mer integrerade med strukturerad data för att förbättra sökmöjligheter och användarupplevelser

2. Röstsökningsoptimering:

– Strukturerad data spelar en avgörande roll för att optimera innehåll för röstsökning, vilket möjliggör mer exakta och relevanta röstsökningsresultat

3. Integration med Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR):

– Strukturerad data används för att ge förbättrade AR- och VR-upplevelser, förbättra användarengagemang och interaktion

Slutsats

Strukturerad data är ett viktigt verktyg för att förbättra SEO och förbättra webbplatsens synlighet.

Genom att använda strukturerad data kan webbplatser kommunicera mer effektivt med sökmotorer, vilket leder till bättre sökranking och ökat användarengagemang.

Trots utmaningarna är fördelarna med att implementera strukturerad data betydande, vilket gör den till en viktig komponent i alla SEO-strategier.

När området fortsätter att utvecklas kommer det att vara avgörande att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och bästa praxis för att upprätthålla en konkurrensfördel i det ständigt föränderliga digitala landskapet.