Tillbaka till lista
Digital Ordlista

View-Through Conversion

Visningsbaserad omvandling spårar när någon ser din annons men inte klickar på den direkt, men ändå besöker din webbplats och konverterar senare. Den visar den indirekta effekten av annonser och hjälper till att mäta deras effektivitet när det gäller att skapa intresse och driva fram åtgärder utan direkta klick.
Kontakta

Förstå visningsbaserade konverteringar

Visningsbaserade konverteringar (View-Through Conversions) ger en djupare inblick i kundresan.

Rollen i kundresan

Till skillnad från direktklicks konverteringar belyser visningsbaserade konverteringar de subtila sätt som annonser påverkar användarnas beteende. De erkänner att vägen till konvertering inte alltid är linjär och att annonser bidrar till varumärkesmedvetenhet och hänsyn, även om de inte leder till omedelbara klick.

Spårning och tillskrivning

För att exakt mäta visningsbaserade konverteringar använder annonsörer spårningspixlar eller cookies som följer användaraktivitet efter annonsexponering. Korrekta attributionsmodeller är avgörande för att skilja mellan visningsbaserade och andra typer av konverteringar, vilket säkerställer att marknadsförare förstår det verkliga värdet av deras display- och videokampanjer.

Vikten av visningsbaserade konverteringar

Detta mått är avgörande för att utvärdera den fulla effekten av dina annonseringsinsatser.

Mätning av annonseffektivitet bortom klick

View-through konverteringar hjälper marknadsförare att mäta hur effektiva annonserna är för att skapa varumärkespåminnelser och intresse. Genom att ta hänsyn till dessa konverteringar kan företag uppskatta det bredare inflytandet av deras reklamutgifter på konsumentbeteende och konverteringsgrad.

Information om budgetfördelning

Att förstå rollen av visningsbaserade konverteringar kan ge information om en effektivare budgetfördelning. Att känna igen de kanaler och kampanjer som driver indirekta konverteringar möjliggör en mer omfattande bedömning av avkastningen på investeringen, vilket vägleder strategiska investeringar i reklamarbete med hög effekt.

Strategier för att utnyttja visningsbaserade konverteringar

Att maximera fördelen med visningsbaserade konverteringar innebär strategisk planering och analys.

Optimera kreativt för varumärkesbyggande

Eftersom visningsbaserade konverteringar påverkas av annonsexponering, kan optimering av kreativa element för varumärkessyfte förbättra minnet och igenkänningen. Använd övertygande bilder och meddelanden som resonerar med din målgrupp, även om de inte klickar direkt.

Implementera holistiska mätmetoder

Anta en holistisk metod för mätning som tar hänsyn till både direkta och indirekta konverteringsvägar. Genom att använda avancerade analyser och attributionsmodeller kan du kvantifiera det fulla värdet av dina annonskampanjer, inklusive den ofta förbisedda effekten av visningsbaserade konverteringar.

Förfina inriktningen för att öka relevansen

Förbättrad inriktning kan öka dina annonsers relevans, vilket ökar sannolikheten för visningsbaserade konverteringar. Använd demografisk, beteendemässig och innehållsinriktning för att nå målgrupper som är mer benägna att påverkas av dina annonser, även i frånvaro av omedelbara klick.

Slutsats

View-through-konverteringar är ett viktigt mått för att förstå den nyanserade effekten av digital annonsering på konsumenternas beteende. De lyfter fram vikten av varumärkessynlighet och de indirekta vägarna genom vilka annonsering leder till konverteringar.

Genom att erkänna och utnyttja kraften i view-through conversions kan marknadsförare få en fullständigare bild av deras kampanjers effektivitet, vilket säkerställer en heltäckande strategi som fångar alla inflytandevägar.