Tillbaka till lista

Vad innebär Core Web Vitals? – Optimisera användarvänligheten på din hemsida

Man med pagespeed insight

I detta blogginlägg går vi in på Core Web Vitals, eller diagnos av huvudvärden för webben, som det heter på svenska. Verktyget som hittas i Google Search Console lanserades under juni 2021 och skapades för att man enklare ska kunna analysera och förstå hur ens hemsida presterar. Även om man inte skulle vara webbutvecklare eller SEO-expert kan man med Core Web Vitals ändå kunna få en överblick och förståelse för hur vidare det går för hemsidan.

De första delarna i Core Web Vitals – FID, LCP och CLS

Hittills består Core Web Vitals av tre delar som kallas för FID (First Input Delay), LCP (Largest Contentful Paint) och CLS (Cumulative Layout Shift). Alla tre delar handlar om hur hemsidan fungerar från ett tekniskt perspektiv inklusive nivån på användarvänligheten. Nedan går vi igenom närmare på vad de olika delarna omfattar.

Core Web Vitals

Core Web Vitals – För en bättre användarupplevelse på alla sorters enheter.

FID – First Input Delay

Vi vet alla hur viktigt det är att göra ett bra första intryck. Lika viktigt är det när man träffar nya människor som när man skapar webbupplevelser. På webben kan ett bra första intryck vara skillnaden mellan en ny lojal användare eller ett farväl för gott. En stor del av ett bra första intryck på en hemsida är att den fungerar som den ska när man klickar på olika element och knappar, samt att man snabbt får upp informationen man klickar efter. 

FID, eller First Input Delay, mäter nivån på interaktiviteten på en hemsida. Google mäter alltså tiden från att besökaren klickar på en länk, knapp eller annat på hemsidan till att den svarar på klicket. För att ligga bra till bör hemsidan reagera på klicket på högst 100 millisekunder. En låg FID hjälper till att säkerställa att sidan är användbar. 

FID

FID värdet mäts i millisekunder

Som del av Core Web Vitals, mäter FID endast ”fördröjningen” i händelsebearbetning. Alltså mäter den inte själva tiden som händelsen bearbetas på eller den tid det tar för webbläsaren att uppdatera användargränssnittet efter att händelsehanteraren har körts. 

LCP – Largest Contentful Paint

I stort sätt handlar LCP (Largest Contentful Paint) om hur fort sidan laddar. Huvudsakligen mäter den tiden det tar för det tyngsta och största innehållet på hemsidan att laddas. Ofta kan det vara ett videoklipp, animation, annat grafiskt material eller även ett stort block med text. En bra laddningstid är på max 2,5 sekunder. Går det längre tid än så kan Google anse att hemsidan är trasig eller på annat vis ofullständig.

LCP

LCP värdet mäts i sekunder

För LCP räknas alltså laddningstiden för det besökaren ser när de går in på hemsidan och omfattar inte resten av materialet som eventuellt ligger bakom eller i annat led av hemsidan.

Nedan ser vi var FCP och LCP börjar i processen av laddningstiden av en hemsida:

FCP LCP

FCP och LCP. Bildkälla: https://web.dev/lcp/

CLS – Cumulative Layout Shift

På svenska heter CLS (Cumulative Layout Shift) kumulativ layoutförskjutning. Begreppet omfattar processen i att kontrollera hur hemsidan förändras under laddningstiden. Ett exempel på bristande CLS är när hemsidan laddas långsammare än man klickar. Eller att man klickar på ett val i en rullgardinsmeny innan den hunnit ladda klart och hamnar därför på någon helt annan sida än den man klickat på. 

CLS handlar också om att olika element laddas i korrekt ordning på alla sorters enheter och att allt visas innanför rutan, vilket tyvärr ofta misslyckas särskilt på mobila versioner. 

Slagfraktion och avståndsfraktion – mäta “CLS Score”

För att beräkna “CLS Score” (layoutskiftpoäng på svenska) undersöker Google så kallade “effektfraktion” (impact fraction) och “avståndsfraktion” (distance fraction).

Såhär kan man visualisera formeln: Layoutskiftpoäng / CLS factor = effektfraktion x avståndsfraktion.

CLS

CLS värdet bör vara max 0,1

Effektfraktionen relaterar till storleken på det instabila elementet i jämförelse med visningsporten. Avståndsfraktionen innebär hur pass mycket det instabila elementet rör sig i förhållande till skärmens storlek. En hög CLS innebär alltså att ett stort element rör sig på en lång sträcka. CLS är den största gruppen av layoutskiftpoäng som inträffar i ett fönster. Skulle några skift ske inom fem sekunder skulle detta anses vara störande och resultera höga CLS-poäng. Alltså vill man hålla CLS siffran så låg som möjligt.

Optimera Core Web Vitals – FID, LCP och CLS

Att uppmärksamma Core Web Vitals (FID, LCP och CLS) ger inte bara en bättre användarupplevelse utan ökar även din rankning bland organiska och annonserade sökresultat. Våra SEO experter på Buildahome hjälper dig gärna att konfigurera Core Web Vitals! Även om själva verktyget i Google Search Console är användarvänligt behöver inställningarna göras och underhållas av proffs. 

Hör av dig till oss!

Vi erbjuder fullservice, vilket innebär att vi gör mycket mer än bygger hemsidor, för att du ska få ut så mycket som möjligt av din webbsida och verksamhet. Läs mer om vår fullservice här!

Kontakta oss:

Mejladress: [email protected]

Telefonnummer: 0730 585 255

Besök oss på sociala medier och webben:

LinkedIn

Instagram

Facebook

Webb:

buildahome.se