Digital ordlista

Förstå den digitala världens termer

 • Visa alla
 • Design
 • Digital marknadsföring
 • Sökmotoroptimering
 • SoMe
 • Verktyg
 • Webbutveckling
A
 • Automatisering

  Automation innebär att använda teknik för att utföra uppgifter utan mänsklig inblandning, effektivisera processer för att öka effektiviteten och minska fel. Inom digital marknadsföring kan den hantera e-postmeddelanden, inlägg på sociala medier och reklamkampanjer, vilket frigör tid för strategi.
  Läs mer om Automatisering
 • Annonsväxling

  Annonsväxling är en inställning i digitala annonskampanjer som styr hur ofta olika versioner av annonser visas. Det hjälper till att testa annonsens effektivitet genom att rotera dem jämnt eller gynna de bäst presterande, och optimera kampanjens övergripande resultat.
  Läs mer om Annonsväxling
 • Annonstillägg

  Annonstillägg i Google Ads är ytterligare information om ditt företag, som telefonnummer, länkar till specifika sidor eller recensioner. De utökar din annons, gör den mer informativ och märkbar, vilket kan leda till högre CTR.
  Läs mer om Annonstillägg
 • Annonstext

  Annonstext är textdelen av ett reklambudskap som syftar till att övertyga eller informera potentiella kunder om en produkt eller tjänst. Effektiv annonstext fångar uppmärksamhet, kommunicerar fördelar och uppmuntrar läsaren att vidta en specifik åtgärd, som att göra ett köp.
  Läs mer om Annonstext
 • Annonsschema

  Ett annonsschema inom digital marknadsföring är en plan som anger när dina annonser kommer att visas. Det låter dig välja veckodagar eller tider på dygnet och anpassa dina annonser till din publiks surfvanor. Effektiv schemaläggning optimerar annonsexponering och budgetanvändning.
  Läs mer om Annonsschema
 • Annonskampanjer

  Annonskampanjer är en serie annonser som fokuserar på ett gemensamt tema eller mål, som att marknadsföra en produkt eller öka varumärkesmedvetenheten. De är strategiskt planerade och genomförda på olika plattformar, designade för att engagera din målgrupp och driva specifika åtgärder.
  Läs mer om Annonskampanjer
 • Annonsgrupper

  Annonsgrupper är samlingar av relaterade annonser inom en kampanj i Google Ads. De hjälper till att organisera dina annonser efter ett gemensamt tema, till exempel liknande produkter eller tjänster. En effektiv annonsgrupp möjliggör mer riktad annonstext och bättre sökordsmatchning.
  Läs mer om Annonsgrupper
 • Analys

  Analys i digital marknadsföring innebär att använda data för att förstå och förbättra onlineprestanda. Den spårar hur människor interagerar med din webbplats eller kampanjer, ger insikter om vad som fungerar och vad som inte gör det, och hjälper dig att fatta välgrundade beslut för att optimera strategier.
  Läs mer om Analys
 • Affiliate marketing

  Affiliate marketing är en strategi där du marknadsför någon annans produkter och tjänar en provision för varje försäljning som görs genom din remiss. Det är en win-win för båda parter; du får del av vinsten, och de får fler kunder genom dina marknadsföringsinsatser.
  Läs mer om Affiliate marketing
 • Ad Rank

  Bestämmer positionen för en annons på en sökmotors resultatsida (SERP). Den baseras på budbeloppet, annonskvaliteten vid auktionen, sökkontexten och den förväntade effekten av tillägg och andra annonsformat.
  Läs mer om Ad Rank
 • A/B testning

  A/B-testning är att jämföra två versioner av en webbsida eller annons för att se vilken som ger bäst resultat. Genom att ändra ett element i taget kan du se vad som påverkar användarnas beteende, vilket hjälper till att fatta datadrivna beslut för att förbättra din webbplats eller kampanjs effektivitet.
  Läs mer om A/B testning
B
 • Bygga varumärke

  Bygga varumärke är att skapa en unik identitet och image för din produkt eller ditt företag i kundens sinne. Det handlar om att använda logotyper, budskap och design för att sticka ut och förmedla dina värderingar, skapa ett bestående intryck som skiljer dig från konkurrenterna.
  Läs mer om Bygga varumärke
 • Budgivningsstrategi

  Budgivningsstrategi i digital annonsering är att bestämma hur mycket du är villig att betala för varje interaktion med dina annonser, som klick eller visningar. Det är en viktig del av att hantera annonskampanjer, där du balanserar kostnad och synlighet för att uppnå bästa avkastning på investeringen.
  Läs mer om Budgivningsstrategi
 • Bounce Rate

  Avvisningsfrekvens (Bounce Rate) är ett mått som mäter andelen besökare som lämnar din webbplats efter att bara ha tittat på en sida. En hög avvisningsfrekvens kan tyda på att webbplatsens innehåll eller layout inte är tillräckligt engagerande för att hålla besökarna intresserade av att utforska mer.
  Läs mer om Bounce Rate
 • Bid Bumping

  Bid bumping är en strategi inom digital annonsering där du höjer ditt budbelopp något för att förbättra positionen för dina annonser på sökmotorer eller webbplatser. Det är en finjusteringsmetod för att få bättre synlighet och potentiellt fler klick utan att höja kostnaderna avsevärt.
  Läs mer om Bid Bumping
 • Betald SoMe

  Marknadsföring i sociala medier använder plattformar som Facebook, TikTok och Instagram för att marknadsföra ditt varumärke eller dina produkter. Det innebär att skapa engagerande innehåll, interagera med följare och visa annonser för att öka varumärkesmedvetenheten och driva trafik till din webbplats.
  Läs mer om Betald SoMe
C
 • CTR

  Click Through Rate (CTR) är procentandelen personer som klickar på din annons efter att ha sett den. Det är ett nyckelmått inom digital marknadsföring, som visar hur väl din annons fångar intresse. En högre CTR betyder att din annons är effektiv för att locka tittare att vidta åtgärder.
  Läs mer om CTR
 • CTA

  En "Call to Action" (CTA) är en uppmaning på en webbplats eller i en annons som uppmuntrar tittaren att vidta en specifik åtgärd, som "Köp nu", "Registrera dig" eller "Läs mer". Den är utformad för att vägleda användare mot ett mål och effektivt omvandla intresse till handling.
  Läs mer om CTA
 • CRO

  Conversion Rate Optimization (CRO) är metoden att öka andelen besökare som konverterar på din webbplats, som att göra ett köp eller registrera sig för ett nyhetsbrev. Det innebär att optimera din webbplats för att göra den mer effektiv och användarvänlig.
  Läs mer om CRO
 • CPV

  CPV budgivning, eller kostnad per visning, används i videoannonsering där du betalar för varje visning eller interaktion med dina videoannonser. Den är idealisk för kampanjer som fokuserar på videoinnehåll, så att annonsörer endast kan betala när användarna visar genuint intresse för sin annons.
  Läs mer om CPV
 • CPM

  CPM står för Cost Per Mille Impressions, ett mått inom annonsering där du betalar för var tusende visning av din annons. Det används i kampanjer som syftar till att öka varumärkesmedvetenheten, där fokus ligger på hur många personer som ser annonsen snarare än direkta klick eller åtgärder.
  Läs mer om CPM
 • CPC

  CPC, eller kostnad per klick, är det belopp du betalar varje gång någon klickar på din onlineannons. Inom digital annonsering hjälper övervakning av CPC att hantera din budget effektivt och bedöma kostnadseffektiviteten för dina kampanjer, med sikte på en balans mellan kostnad och resultat.
  Läs mer om CPC
 • CPA

  CPA (Cost Per Acquisition = Kostnad per förvärv) är den totala kostnaden för din annonskampanj dividerat med antalet förvärv, som försäljning eller registreringar, den genererar. Det är ett nyckelmått inom digital marknadsföring, som hjälper dig att förstå den faktiska kostnaden för att få en kund genom annonser.
  Läs mer om CPA
 • Cookies

  Cookies är små textfiler som webbplatser placerar på din enhet för att komma ihåg dina preferenser och åtgärder, som inloggningsuppgifter eller vad som finns i din kundvagn. De hjälper till att anpassa din webbupplevelse men väcker också integritetsproblem, vilket leder till lagar om användarens samtycke.
  Läs mer om Cookies
 • Consent Mode V2

  Consent Mode V2 (Samtyckesläge V2) är en avancerad Google-funktion som låter webbplatser justera hur de hanterar användardata baserat på individuella samtyckespreferenser. Det säkerställer efterlevnad av integritetsbestämmelser genom att modifiera datainsamling och bearbetning enligt användarnas val.
  Läs mer om Consent Mode V2
 • Click Fraud

  Klickbedrägeri är när någon upprepade gånger klickar på onlineannonser för att på konstgjord väg öka kostnaderna för annonsören utan något verkligt intresse för annonsens innehåll. Det är en vilseledande praxis som kan tömma reklambudgetar och förvränga kampanjdata.
  Läs mer om Click Fraud
D
 • Display nätverk

  Googles display nätverk är en grupp med mer än två miljoner webbplatser, videor och appar där dina annonser kan visas. Google Ads låter dig placera dina annonser i olika format i ett stort nätverk och nå potentiella kunder medan de surfar online.
  Läs mer om Display nätverk
 • Display Ads

  Display annonser är visuella annonser som visas på webbplatser, sociala medieplattformar eller appar. De kan innehålla text, bilder eller video och är utformade för att fånga tittarens uppmärksamhet och uppmuntra dem att klicka sig vidare till en webbplats eller produktsida.
  Läs mer om Display Ads
 • Digital marknadsföring

  Digital marknadsföring omfattar alla marknadsföringsinsatser som använder internet eller elektroniska enheter. Det inkluderar SEO, sociala medier, Google Ads och e-postkampanjer för att få kontakt med kunder, öka varumärkesnärvaron och driva försäljning i det digitala rummet.
  Läs mer om Digital marknadsföring
E
 • Enhanced CPC

  Förbättrad CPC (Enhanced CPC) är en budgivningsfunktion i Google Ads som justerar dina bud för att hjälpa dig få fler konverteringar från manuell budgivning. Det höjer eller sänker ditt budbelopp baserat på sannolikheten för en försäljning, i syfte att balansera kostnadseffektivitet med konverteringsmöjligheter.
  Läs mer om Enhanced CPC
 • Enhanced Conversions

  Förbättrade konverteringar är en Google Ads-funktion som förbättrar noggrannheten i konverteringsspårningen genom att använda ytterligare kunddata. Det hjälper annonsörer att bättre förstå hur deras annonser leder till försäljning eller åtgärder, optimerar annonsresultat och avkastning på investeringen genom djupare insikter.
  Läs mer om Enhanced Conversions
 • E-postmarknadsföring

  E-postmarknadsföring är att skicka riktade, personliga meddelanden till en grupp människor via e-post. Det är ett effektivt sätt att kommunicera med kunder, marknadsföra produkter och bygga relationer. Rätt gjort kan det driva försäljning, öka lojalitet och öka varumärkesmedvetenheten.
  Läs mer om E-postmarknadsföring
F
 • Facebook

  Facebook är en global social nätverksplattform som förbinder människor genom att låta dem dela inlägg, foton, videor och meddelanden. Det är också ett verktyg för företag att nå och engagera sin publik genom sidor, annonser och grupper, vilket främjar gemenskap och interaktion.
  Läs mer om Facebook
G
 • Google Ads

  Google Ads är en plattform där företag betalar för att visa sina annonser på Googles sökresultat och andra webbplatser. Den använder en betala-per-klick-modell, vilket innebär att du bara betalar när någon klickar på din annons. Det är ett kraftfullt verktyg för att driva riktad trafik och försäljning.
  Läs mer om Google Ads
 • Geotargeting

  Geotargeting är en digital marknadsföringsteknik där du skräddarsyr din annonsering till personer baserat på deras plats. Det möjliggör mer personliga och relevanta annonser som riktar in sig på potentiella kunder i specifika områden, oavsett om det är en stad, region eller land.
  Läs mer om Geotargeting
I
 • Instagram

  Instagram är en populär social medieplattform fokuserad på visuellt innehåll, som låter användare dela foton och videor, ansluta till andra och upptäcka nya intressen. Det är ett kraftfullt verktyg för personligt uttryck och varumärkesmarknadsföring, med funktioner som berättelser och hashtags
  Läs mer om Instagram
 • Innehållsinriktning

  Innehållsinriktning är en annonseringsstrategi där annonser visas på webbplatser som är relevanta för annonsens innehåll. Den matchar annonser till webbplatser med liknande teman eller ämnen, vilket säkerställer att publiken som ser annonsen är mer sannolikt att vara intresserad av produkten.
  Läs mer om Innehållsinriktning
 • Influencer Marketing

  Influencer Marketing innebär att samarbeta med populära sociala medier-personligheter för att marknadsföra ditt varumärke eller innehåll. Det är ett kraftfullt sätt att nå en bredare publik och få trovärdighet, eftersom influencers kan driva uppmärksamhet och trafik till din webbplats, vilket underlättar SEO.
  Läs mer om Influencer Marketing
 • Impressions

  Impressions i digital marknadsföring avser antalet gånger en annons eller ditt innehåll visas på någons skärm. Det betyder inte att de klickade på den, bara att den visades. Att spåra visningar hjälper dig att förstå en kampanjs räckvidd och synlighet.
  Läs mer om Impressions
 • Impression Share

  Visningsandel är procentandelen gånger dina annonser visades av det totala antalet gånger de kunde ha visats, baserat på dina nuvarande sökord och inställningar. Den mäter synlighet och visar hur ofta du vinner chansen att synas i sökningar.
  Läs mer om Impression Share
K
 • Kvalitetsresultat

  Kvalitetsresultatet i Google Ads är ett betyg på kvaliteten och relevansen av både dina sökord och PPC-annonser. Det påverkar din kostnad per klick och annonsposition. Ett högre kvalitetsresultat innebär lägre kostnader och bättre annonsplacering, vilket återspeglar välgjorda, relevanta annonser.
  Läs mer om Kvalitetsresultat
 • KPI

  KPI, eller Key Performance Indicator, är ett mätbart värde som visar hur effektivt ett företag uppnår viktiga affärsmål. KPI:er används för att utvärdera framgång med att nå mål, hjälpa företag att fokusera på prestanda och fatta välgrundade beslut.
  Läs mer om KPI
 • Konverteringsspårning

  Konverteringsspårning är ett verktyg som visar dig vad som händer efter att en kund interagerar med dina annonser – oavsett om de har köpt en produkt, registrerat sig för ditt nyhetsbrev eller fyllt i ett kontaktformulär. Det hjälper till att mäta effektiviteten av dina annonskampanjer.
  Läs mer om Konverteringsspårning
 • Konverteringsgrad

  Konverteringsgrad är ett nyckelmått inom digital marknadsföring som mäter andelen besökare på din webbplats som genomför en önskad åtgärd, som att göra ett köp eller registrera dig för ett nyhetsbrev. Det hjälper till att mäta effektiviteten av din webbplats och marknadsföringsinsatser.
  Läs mer om Konverteringsgrad
 • Konvertering

  Konvertering i digital marknadsföring är när en besökare på din webbplats genomför en önskad åtgärd, som att göra ett köp, registrera dig för ett nyhetsbrev eller fylla i ett kontaktformulär. Det är ett viktigt mått på framgång, som indikerar hur effektivt din webbplats förvandlar besökare till kunder.
  Läs mer om Konvertering
 • Kampanjtyper

  Kampanjtyper inom digital marknadsföring avser olika strategier som du kan använda i dina annonskampanjer, som sökannonser, displayannonser eller annonser i sociala medier. Varje typ riktar sig till användare på unika sätt och tjänar olika mål, som att öka varumärkesmedvetenheten eller försäljningen.
  Läs mer om Kampanjtyper
L
 • Long Tail Keywords

  Longtail-sökord är längre och mer specifika fraser som människor använder när de söker på nätet. De är mindre konkurrenskraftiga men mycket specifikt inriktade, vilket gör dem värdefulla för SEO eftersom de lockar besökare som är mer benägna att vara intresserade av det du erbjuder
  Läs mer om Long Tail Keywords
 • LinkedIn

  LinkedIn är en professionell nätverksplattform som kopplar samman individer och företag globalt. Det används för karriärutveckling, professionellt nätverk och jobbsökande, vilket gör att användare kan dela sina CV:n, engagera sig i branschnyheter och upptäcka nya möjligheter. Även väldigt effektiv för B2B marknadsföring.
  Läs mer om LinkedIn
 • Landningssida

  Landningssidor är specialiserade webbsidor utformade för en specifik marknadsföringskampanj. De är där en besökare "landar" efter att ha klickat på en annons eller länk. Väldesignade landningssidor fokuserar på ett enda mål, som att få besökare att registrera sig eller göra ett köp.
  Läs mer om Landningssida
M
 • Mobil marknadsföring

  Mobil marknadsföring är att skräddarsy dina annonserings- och innehållsstrategier för användare av mobila enheter. Det handlar om att nå din publik via deras smartphones eller surfplattor med appar, webbplatser, sociala medier och mer, för att säkerställa en sömlös upplevelse på dessa enheter.
  Läs mer om Mobil marknadsföring
 • Maximize conversions

  Maximera konverteringar är en budgivningsstrategi i Google Ads som automatiskt anger bud för att få så många konverteringar som möjligt inom din budget. Den använder avancerade algoritmer för att förutsäga det bästa budet för varje annons, i syfte att omvandla så många besökare till kunder som möjligt.
  Läs mer om Maximize conversions
 • Maximize clicks

  Maximera klick är en automatisk budgivningsstrategi i Google Ads utformad för att få så många klick som möjligt inom din budget. Den ställer automatiskt in dina bud för att locka fler besökare till din webbplats, vilket optimerar dina annonsutgifter för maximal trafikgenerering.
  Läs mer om Maximize clicks
 • Max CPC bid

  Högsta CPC-bud är det högsta belopp du är villig att betala för ett klick på din annons i onlineannonsering. Om du ställer in detta bud styrs dina annonsutgifter och påverkar annonsplaceringen. Ett strategiskt högsta CPC-bud hjälper till att balansera mellan att locka trafik och bibehålla kostnadseffektivitet.
  Läs mer om Max CPC bid
 • Manual CPC

  Manuell CPC (Cost Per Click) är en budgivningsstrategi där du styr dina budbelopp för olika sökord eller annonsgrupper i Google Ads. Detta praktiska tillvägagångssätt låter dig justera bud baserat på resultat, vilket ger dig direkt inflytande över din annonskampanjs kostnadseffektivitet.
  Läs mer om Manual CPC
 • Målgrupp

  Målgrupp, hänvisar till den specifika gruppmänniskor en produkt, tjänst eller innehåll riktar sig till. Att förstå din målgrupp är avgörande för effektiv marknadsföring, eftersom det hjälper till att skräddarsy ditt budskap för att möta deras behov och intressen.
  Läs mer om Målgrupp
N
 • Negativa sökord

  Negativa sökord i digital annonsering är ord eller fraser du väljer för att förhindra att dina annonser visas i irrelevanta sökningar. Genom att använda negativa sökord kan du förfina din annonsinriktning, undvika onödiga kostnader och öka chanserna att nå rätt målgrupp.
  Läs mer om Negativa sökord
P
 • PPC

  PPC (Pay-Per-Click) är en annonseringsmodell där du betalar varje gång någon klickar på din annons. Det är ett sätt att köpa besök på din webbplats istället för att tjäna dem organiskt. PPC kan vara mycket riktade, vilket gör det effektivt för att driva specifik trafik.
  Läs mer om PPC
 • Pinterest

  Pinterest är en visuell upptäcktsmotor för att hitta idéer som recept, hem- och stilinspiration och mer. Användare kan skapa och dela "nålar" på personliga tavlor, vilket gör det till ett populärt verktyg för att planera projekt, evenemang och utforska kreativa intressen.
  Läs mer om Pinterest
 • Performance Max

  Performance Max är en Google Ads-kampanjtyp utformad för att optimera din annonsering i alla Googles kanaler och nätverk. Den använder avancerad maskininlärning för att maximera prestanda, hjälpa dig att nå fler kunder och uppnå dina specifika affärsmål.
  Läs mer om Performance Max
R
 • ROI

  ROI, eller Return on Investment, mäter den vinst eller förlust som genereras på en investering i förhållande till mängden investerade pengar. Det är en nyckelindikator på effektiviteten av dina finansiella beslut, och hjälper dig att förstå vilka investeringar som lönar sig.
  Läs mer om ROI
 • ROAS

  ROAS, eller Return On Ad Spend, mäter intäkterna som genereras för varje krona som spenderas på annonsering. Det är ett avgörande mått för marknadsförare att bedöma effektiviteten av sina annonskampanjer, vilket hjälper till att avgöra vilka strategier som är lönsamma och värda att fortsätta.
  Läs mer om ROAS
 • Responsiva annonser

  Responsiva annonser justerar automatiskt storlek, utseende och format för att passa tillgängliga annonsutrymmen på olika enheter. Denna flexibilitet ökar chanserna att dina annonser presterar bra genom att se till att de ser bra ut var de än visas, från smartphones till stationära datorer.
  Läs mer om Responsiva annonser
 • Remarketing

  Remarketing är en digital marknadsföringsstrategi som riktar annonser till personer som tidigare har besökt din webbplats. Det är som att påminna dem om dina produkter eller tjänster, öka chanserna att de kommer tillbaka för att göra ett köp eller engagera sig i ditt varumärke.
  Läs mer om Remarketing
S
 • Söktermsrapport

  Söktermsrapporten i Google Ads visar vad folk skrev på Google innan de såg och klickade på din annons. Det hjälper dig att förstå din målgrupp bättre, förfina din sökordsstrategi och eliminera irrelevanta söktermer för att förbättra kampanjresultatet
  Läs mer om Söktermsrapport
 • Sökordsmatchningstyper

  Sökordsmatchningstyper i Google Ads avgör hur nära en användares sökfråga måste matcha dina valda sökord för att visa dina annonser. Typerna sträcker sig från breda till exakta och erbjuder olika nivåer av kontroll över vem som ser dina annonser baserat på deras söktermer.
  Läs mer om Sökordsmatchningstyper
 • Sökord

  I Google Ads är sökord ord eller fraser som valts ut för att få dina annonser att visas i sökresultat. Att välja rätt sökord är avgörande för att dina annonser ska nå rätt målgrupp, se till att din annonsbudget används effektivt och för att leda relevant trafik till din webbplats.
  Läs mer om Sökord
 • Söknätverk

  Söknätverket hänvisar till en grupp sökrelaterade webbplatser där dina annonser kan visas. När du annonserar i söknätverket kan dina annonser visas bredvid sökresultaten när människor letar efter produkter eller tjänster som liknar det ditt företag erbjuder.
  Läs mer om Söknätverk
 • Sökannonser

  Sökannonser är annonser som visas på sökmotorernas resultatsidor. När någon söker efter sökord som är relaterade till ditt företag kan din annons visas ovanför eller bredvid de organiska sökresultaten, vilket ökar synligheten och leder riktad trafik till din webbplats.
  Läs mer om Sökannonser
 • Sociala Medier

  Sociala medier i SEO hänvisar till att använda plattformar som Facebook, Instagram och Twitter för att öka webbplatsens synlighet och trafik. Det handlar om att dela innehåll, engagera sig i publiken och bygga en community, vilket indirekt ökar din webbplats sökrankning.
  Läs mer om Sociala Medier
 • Short Tail Keywords

  Korta sökord är breda, ett till tre ords fraser med hög sökvolym men också hög konkurrens. De används för att locka en stor publik men kan vara mindre specifika, vilket gör det utmanande att rikta in sig på en användares exakta behov jämfört med långa sökord.
  Läs mer om Short Tail Keywords
 • SEM

  SEM, eller Search Engine Marketing, är en digital marknadsföringsstrategi som används för att öka en webbplats synlighet på sökmotorresultatsidor (SERP) genom betald annonsering. Det innebär att bjuda på sökord så att annonser visas för potentiella kunder som söker på nätet.
  Läs mer om SEM
T
 • TrueView Ads

  TrueView-annonser är en typ av videoannons på YouTube och Googles videopartners, där annonsörer bara betalar när tittarna väljer att titta på eller interagera med annonsen. De erbjuder tittarna kontroll över vilka annonser de ser, vilket gör det till ett kostnadseffektivt sätt för varumärken att engagera sig.
  Läs mer om TrueView Ads
 • TikTok

  TikTok är en dynamisk social media-app där användare skapar och delar korta videor, ofta med musik, filter och effekter. Det är känt för sitt engagerande innehåll, virala trender och kraftfulla algoritmer, vilket gör det till en favorit bland kreatörer och publik över hela världen
  Läs mer om TikTok
 • Target ROAS

  Mål ROAS-budgivning är en strategi i Google Ads där du anger en önskad avkastning på annonsutgifter (ROAS) för dina kampanjer. Google justerar dina bud för att maximera intäkterna baserat på ditt mål, vilket säkerställer att dina annonseringsutgifter är direkt kopplade till dina ekonomiska mål.
  Läs mer om Target ROAS
 • Target Impression Share

  Målvisningsandel är en budgivningsstrategi från Google Ads som syftar till att visa din annons på sökmotorns resultatsida med önskad frekvens. Du ställer in hur många gånger du vill att din annons ska visas för ett specifikt sökord, vilket optimerar synlighet och varumärkesnärvaro.
  Läs mer om Target Impression Share
 • Target CPA

  Mål-CPA-budgivning är en Google Ads-strategi som låter dig ange det genomsnittliga belopp du vill betala för en konvertering. Google justerar sedan automatiskt dina bud för att försöka få så många konverteringar som möjligt till din angivna kostnad per förvärv, vilket optimerar din budget.
  Läs mer om Target CPA
V
 • View-Through Conversion

  Visningsbaserad omvandling spårar när någon ser din annons men inte klickar på den direkt, men ändå besöker din webbplats och konverterar senare. Den visar den indirekta effekten av annonser och hjälper till att mäta deras effektivitet när det gäller att skapa intresse och driva fram åtgärder utan direkta klick.
  Läs mer om View-Through Conversion
 • Videomarknadsföring

  Videomarknadsföring innebär att använda videor för att marknadsföra och berätta en historia om ditt varumärke, produkt eller tjänst. Det är ett kraftfullt verktyg inom digital marknadsföring, som erbjuder ett dynamiskt och engagerande sätt att få kontakt med publik, öka varumärkesmedvetenheten och öka engagemanget online.
  Läs mer om Videomarknadsföring
 • VCPM

  vCPM står för "viewable Cost Per Mille Impressions", en budgivningsmetod där du betalar baserat på hur ofta dina annonser faktiskt ses. Till skillnad från traditionell CPM fokuserar vCPM på annonsernas synlighet, vilket säkerställer att du bara betalar när din annons sannolikt kommer att uppmärksammas av användare.
  Läs mer om VCPM
X
 • X (Twitter)

  X, tidigare känd som Twitter, är en social medieplattform där användare postar "tweets" för att dela nyheter, tankar och multimedia. Det är ett utrymme för konversation i realtid, som låter individer och varumärken ansluta, engagera sig och hålla sig informerade om globala händelser och trender.
  Läs mer om X (Twitter)